Podpisanie umowy w ramach Działania 1.2 ,,Badanie i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 16 maja 2019

Podpisanie umowy w ramach Działania 1.2 ,,Badanie i rozwój w  sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dnia 16 maja 2019 roku podpisana została z: Albert Furmanek, Wiktor Furmanek prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C.
umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0061/18 pn.: Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego firmy TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18

Wartość dofinansowania: 1 980 000,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 4 428 000,00 PLN