Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19

Data opublikowania: 11 lipca 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej  – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19 

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Załączone pliki: