PRZYZNANO ŚRODKI NA REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ ROZBUDOWĘ OBIEKTU SŁUŻĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNYM

Data opublikowania: 12 sierpnia 2019
umowa-caritas
umowa-caritas

Budynek dawnej szkoły podstawowej w Gorzkowie zostanie gruntownie przebudowany. Znajdzie się tu m.in. klub seniora, rodzinny dom pomocy, zespół mieszkań wspieranych i pomieszczenia dziennej rehabilitacji. Na tę inwestycję pieniądze w wysokości 250 000 zł otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej ze środków PFRON, znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa. Umowę na dofinansowanie robót budowlanych obiektu w Gorzkowie podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Caritas otrzyma także wsparcie pieniężne w wysokości ponad 1 mln zł na projekt z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, kierowanej do 60 mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego.

Budynek dawnej szkoły w Gorzkowie jest obecnie wykorzystywany tylko częściowo – tłumaczy ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. – Działa już klub seniora, mamy zajęcia dzienne, ale potrzebne jest, by udało się nam przygotować mieszkania chronione, w których znajdzie schronienie grupa osób naprawdę tego potrzebujących – dodaje ks. Stanisław Słowik.

Remont ma swoim zakresem objąć pomieszczenia na parterze budynku, budowę nowej klatki schodowej
i szybu windowego, a także przygotowanie chodnika i miejsc postojowych na parkingu. Koszt całkowity inwestycji to pół miliona zł, Caritas otrzymała 250 000 zł wsparcia ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego. Inwestycja zakończy się w listopadzie br.

Również Caritas otrzyma pieniądze – 1 075 000 zł – na aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych. – To zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Dla osób które nie mogą odnaleźć się w życiu społecznym, zawodowym czy osobistym przygotowane będą warsztaty, szkolenia i inne indywidualne formy wsparcia – dodaje wicemarszałek.

W ramach programu “DROGA DO SUKCESU – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce” osoby potrzebujące objęte zostaną indywidualnymi planami wsparcia. Wezmą udział w warsztatach przygotowujących do pracy zawodowej: cateringowo-porządkowych, krawieckich, opieki domowej, stolarskim, remontowym. Będą też wizyty studyjne, kursy zawodowe. Projekt zakończy się w listopadzie 2021 r.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

umowa-caritas
umowa-caritas
umowa-caritas