Mierzymy się z wyzwaniami. Stawiamy na współpracę

Data opublikowania: 13 stycznia 2020
Mierzymy się z wyzwaniami. Stawiamy na współpracę
Mierzymy się z wyzwaniami. Stawiamy na współpracę

W sytuacji, gdy środków unijnych przeznaczonych na finansowanie różnych inwestycji publicznych w nowej perspektywie finansowej prawdopodobnie będzie mniej, trzeba skupić się na najważniejszych, najbardziej kompleksowych projektach – mówi Andrzej Bętkowski.  O regionalnych priorytetach w kolejnej unijnej perspektywie, stanie prac nad nową strategią rozwoju województwa marszałek województwa świętokrzyskiego rozmawiał z redaktorem Świętokrzyskiego kompasu unijnego – biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

–  Panie marszałku, rozmawiamy w bardzo ciekawym momencie dla regionu. Intensywnie pracujemy nad jak najlepszym wykorzystaniem środków z obecnego RPO, myśląc jednocześnie o nowym budżecie UE. Trwają trudne rozmowy z Komisją Europejską. Jakie są nasze regionalne, priorytety na kolejną unijną siedmiolatkę?

Związane są one oczywiście z najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi województwo świętokrzyskie. To między innymi konieczność odwrócenia niekorzystnych zjawisk demograficznych, które – choć dotyczą właściwie całego kraju, dotykają nasz region z wyjątkową intensywnością. Odpływ mieszkańców, w szczególności ludzi młodych, to proces, z którym musimy się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Ma on różne przyczyny. By go zahamować, trzeba przede wszystkim wzmacniać konkurencyjność i innowacyjność świętokrzyskiej gospodarki, w taki sposób, by była zdolna do generowania większej liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Wiele wysiłku musimy włożyć w poprawę warunków życia mieszkańców, inwestując w szeroko pojętą infrastrukturę, począwszy od transportu, poprzez modernizację kanalizacji, na żłobkach, przedszkolach, szkołach, instytucjach kultury i placówkach zdrowotnych kończąc. Duży nacisk będziemy kładli na wykorzystanie w gospodarce i sektorze publicznym energooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii.

–  Unia będzie mniej hojna, a to oznacza, że nad wydaniem każdego euro trzeba się będzie mocno zastanowić. Jak zapewnić, by środki trafiały na najbardziej potrzebne przedsięwzięcia?

Środkami unijnymi w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie dysponował samorząd województwa. I dla nas najważniejszym wyzwaniem będzie zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju całego regionu. Musimy dostosować zakres tego wsparcia do potrzeb i potencjałów tzw. obszarów strategicznej interwencji. Są to tereny charakteryzujące się specyficznymi potrzebami rozwojowymi lub posiadające pewne atuty, które należy wzmacniać. Jeśli mówimy zaś o powiatach i gminach, to uważam, że ich włodarze najlepiej znają najważniejsze problemy i lokalne potrzeby. (…)

 

Pełny zapis rozmowy dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

www.swietokrzyskie.pro