UWAGA!!! Aktualizacja terminów naborów konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Data opublikowania: 1 kwietnia 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało zaktualizowanych pięć regulaminów konkursów w ramach Poddziałań:

  • Poddziałania 8.1.1 – konkursy nr: 08.01.01-IZ.00-26-304/20 oraz 08.01.01-IZ.00-26-305/20;
  • Poddziałania 8.3.2 – konkurs nr: 03.02-IZ.00-26-303/20;
  • Poddziałania 8.5.4 – konkursy nr: 08.05.04-IZ.00-26-301/20 oraz 08.05.04-IZ.00-26-302/20.

W wyniku wprowadzenia stanu epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, IOK zdecydowała o wydłużeniu terminów na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach ww. naborów. Załączniki do przedmiotowych regulaminów konkursów nie ulegają zmianie.

Terminy przesunięcia naborów wraz z tabelami zmian, które zostały wprowadzone do dokumentów znajdują się w ogłoszeniach każdego zaktualizowanego konkursu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentami, których linki znajdują się poniżej.

Ogłoszenie konkursu: 08.05.04-IZ.00-26-301/20

Ogłoszenie konkursu: 08.05.04-IZ.00-26-302/20

Ogłoszenie konkursu: 08.03.02-IZ.00-26-303/20

Ogłoszenie konkursu: 08.01.01-IZ.00-26-304/20

Ogłoszenie konkursu: 08.01.01-IZ.00-26-305/20

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego