Nowe projekty RPO dla pań: warto się regularnie badać!

Data opublikowania: 23 grudnia 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.

Prawie 19 tys. kobiet skorzysta z badań profilaktycznych dotyczących nowotworów piersi lub szyjki macicy, dzięki czterem nowym projektom RPO, przygotowanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Za ponad 5 mln zł z funduszy unijnych ŚCO przeprowadzi kampanie promocyjne i szereg działań edukacyjno – informacyjnych. Są potrzebne, bo wciąż niewielki odsetek kobiet korzysta w regionie świętokrzyskim z przysługujących im, bezpłatnych badań finansowanych przez NFZ. 

 - Zgłaszalność na bezpłatne badania mammograficzne w regionie świętokrzyskim oscyluje wokół 35 procent uprawnionych pań – powiedziała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, podczas oficjalnego podpisania umów na dofinansowanie projektów. - W przypadku cytologii ten odsetek wynosi około 20 procent. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, o jak ważnych badaniach mówimy. W innych krajach europejskich z cytologii korzysta dużo więcej pań - w Wielkiej Brytanii to 78 procent, zaś w Szwecji 90 procent. Dlatego potrzebujemy takich projektów, które skutecznie zachęcą mieszkanki naszego regionu do zadbania o swoje zdrowie. Temu posłużą zaplanowane w projektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, szeroko zakrojone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne. Będą one formą odpowiedzi na obawy wielu kobiet, bo z ankiet, przeprowadzonych przez ŚCO wynika, że panie często myślą stereotypowo: „będą kolejki”, „nikt się mną nie zajmie”, „nie mam na to czasu”, „lepiej nie wiedzieć”. Ponadto w projektach zaplanowano szereg ułatwień dla pań, które zdecydują się skorzystać z badań – to np. bezpłatny transport albo możliwość badania w mobilnym punktach. Przewidujemy, że dzięki tym zachętom i ułatwieniom z badań skorzysta co najmniej 18,7 tys. mieszkanek naszego województwa.  

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii, wraz z partnerami, będzie realizowało jednocześnie cztery projekty, które rozpoczną się w marcu 2021 r., a zakończą w czerwcu 2023 r. – poinformował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. - Dwa projekty, dotyczące profilaktyki raka piersi, będą realizowane w subregionach północnym oraz południowym woj. świętokrzyskiego. Kolejne dwa, skoncentrowane na profilaktyce raka szyjki macicy, również będą realizowane w dwóch częściach województwa. Te cztery projekty złożą się na kompleksowy program, wspierający zdrowie pań z naszego regionu. 

Dla pań, które zdecydują się zgłosić na badania (ich koszt ponosi NFZ), przewidziano szereg zachęt i ułatwień. Będzie to m. in. infolinia, przez którą będzie można zdobyć informacje nt. szczegółów badania oraz ustalić dogodny czas i miejsce jego wykonania. Panie będą mogły także skorzystać z indywidualnych konsultacje dotyczących badań. Część pań nie decyduje się na skorzystanie z badań ze względu na rodzinne zobowiązania, takie jak np. opieka nad chorym członkiem rodziny czy seniorem. Dlatego w projektach przewidziano zapewnienie na czas badań bezpłatnej opieki nad osobą niesamodzielną, będącą na co dzień pod opieką uczestniczki projektu.

Działania informacyjno – edukacyjnymi, zaplanowane w projektach, nie będę kierowane wyłącznie do kobiet – ŚCO chce dotrzeć z wiedzą nt. zdrowego trybu życia i wartości badań profilaktycznych również do osób z ich otoczenia, z rodzin, znajomych itd. Podniesienie wiedzy i świadomości nt. zdrowego stylu życia u tych „dodatkowych” ponad 7 tys. uczestników projektów (połowę z nich będą stanowili mężczyzn) jest istotne, ponieważ mogą oni wpływać na decyzje kobiet ze swojego otoczenia i inspirować je do udziału w badaniach mammograficznych lub cytologicznych. Z tych samych powodów szkoleniami nt. profilaktyki nowotworów objętych zostanie również 160 lekarek i lekarzy POZ. 

W ramach projektów zdrowy styl życia oraz korzyści z badań profilaktycznych będą promowane w mediach regionalnych (prasa, radio, TV), a także poprzez kolportaż plakatów, ulotek i broszur edukacyjnych itp.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów  RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.