Nowe projekty RPO: unijne wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania: 31 grudnia 2020
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego

Zarząd Województwa zawarł dziś umowy na dofinansowanie dziewięciu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - na łączną kwotę 6,4 mln zł, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Projekty będą realizowane w 12 świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach.

- Dzięki funduszom unijnym z dodatkowych zajęć i kursów skorzysta 399 uczniów, a 52 nauczycieli i instruktorów zawodu podniesienie swoje kwalifikacje - poinformowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. –Większość uczniów, uczestniczących w projektach, weźmie udział w płatnych stażach w firmach z branż, które są zbieżne z kierunkami kształcenia poszczególnych szkół. Same placówki wzbogacą się zaś o nowoczesny sprzęt do pracowni i warsztatów. Nowe wyposażenie, które często zastępuje przestarzałą aparaturę, pozwala im na prowadzenie nauki zawodu na poziomie adekwatnym do współczesnych standardów, w oparciu o takie same technologie, jakie  stosowane są dziś w firmach. Tak kompleksowo realizowane projekty zapewnią młodym ludziom zdobycie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oczekiwanych przez przyszłych pracodawców. A to w przyszłości stanowi gwarancję dobrego zatrudnienia.     

- Nowe projekty będą realizowane na terenie Chmielnika, Kielc, Skarżyska – Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Zawichostu - powiedział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Projekty dotyczą szkół kształcących w różnorodnych zawodach, takich jak m. in. murarz, stolarz, kosmetolog, fryzjer, cukiernik, kucharz, informatyk, technik energetyk, technik weterynarii, technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych – specjalność autobusy oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

- Dzisiejsza uroczystość podpisania umów zbiega się z końcem roku 2020, a więc i z formalnym zakończeniem aktualnie realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego – podkreśliła Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Katarzyna Kubicka. – To naturalny czas podsumowań. W latach 2014 – 2020 zawarto umowy na realizację łącznie 107 projektów RPO, dotyczących szkolnictwa zawodowego, o łącznej wartości ponad 124 mln zł. Dzięki temu blisko 11 tys. uczniów wzięło udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych oraz kursach, a ponad 5 tys. z nich zdobyło doświadczenie zawodowe podczas płatnych staży u regionalnych pracodawców.

Jednym z nowych  projektów, objętym umową o w dn. 30.12.2020 r., jest  przedsięwzięcie pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”. Projekt skierowany jest do 60 uczniów. Zrealizuje go Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji SP z o.o w Kielcach. Unijne dofinansowanie do projektu wyniesie blisko 1 mln 130 tys.   

Wsparciem zostanie objęta młodzież z trzech klas, kształcąca  się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Dla uczniów zaplanowano m. in. szkolenia dotyczące diagnostyki i naprawy autobusów, które prowadzone będą w warsztatach MPK Kielce w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Opiekun każdej grupy będzie przekazywał młodzieży wiadomości teoretyczne, które następnie będą wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć praktycznych. Wszyscy uczniowie wezmą udział w miesięcznych stażach zawodowych, które odbędą się w bazie MPK. Podobne staże, pozwalające na podniesienie i uaktualnienie posiadanej wiedzy, zaplanowano także dla czterech nauczycieli zawodu z chmielnickiego Technikum.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego