Zespół o pomocy dla przedsiębiorców

Data opublikowania: 19 stycznia 2021
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców

O dotychczasowym wsparciu świętokrzyskich przedsiębiorców w dobie pandemii i planowanych formach pomocy dla gospodarki rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się we wtorek, 19 stycznia.

Obradujący pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego Zespół do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej Ochrona, Odbudowa, Rozwój MŚP w okresie pandemii wirusa SARS-Cov2 zebrał się, by podsumować miniony rok i podyskutować o skuteczności poszczególnych form wsparcia, a także możliwościach, jakie otwierają się w tej materii na najbliższe miesiące. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu wojewódzkiego, instytucji, stowarzyszeń oraz  firm działających w naszym regionie, w tym również – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego – Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa – Tomasz Jamka.

- Od początku pandemii koronawirusa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podejmuje wiele  działań wspierających z jednej strony placówki służby zdrowia,  z drugiej zaś – przedsiębiorców, którym przyszło zmierzyć się z ekonomicznymi skutkami COVID-19 -podkreślił marszałek Bętkowski, otwierając spotkanie zespołu. – Pomoc dla świętokrzyskich firm przybiera różnorakie formy – od preferencyjnych pożyczek po dotacje obrotowe i vouchery na usługi doradcze. Kolejnym działaniem, które planujemy w ramach tarczy antykryzysowej, będzie turystyczna kampania promocyjna.

Szczegóły dotyczące dotychczasowej pomoc dla świętokrzyskich firm, która współfinansowana jest ze środków unijnych, przestawił Jacek Sulek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kwotę w wysokości 258,8 mln zł przeznaczono na pożyczki dla firm, 65 mln zł - na dotacje obrotowe, zaś 37,2 mln zł na ochronę miejsc pracy. Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców, borykających się ze skutkami pandemii, były vouchery na usługi doradcze, na które zarezerwowano 11 mln zł. Zaplanowana na maj ten rok kampania promująca walory turystyczne regionu ma kosztować 3 mln zł.

- Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że z pożyczek obrotowych  skorzystało najwięcej firm z branży handlowej i naprawy pojazdów samochodowych, przetwórstwa przemysłowego oraz transportowych i budowlanych – podkreślił dyr. Sułek.

Natomiast dotacje obrotowe otrzymało 1667 firm na łączną kwotę prawie 52,5 mln zł. W większości są to mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dotacje mają służyć przede wszystkim w utrzymaniu się na rynku i zachowaniu płynności finansowej.

Ogromny strumień pieniędzy, wynoszący prawie 657 mln zł powędrował również do przedsiębiorców za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz miejskich i powiatowych pośredniaków. Jak pokreśliła Aleksandra Marcinkowska, dyrektor WUP w Kielcach dzięki temu wsparciu bezrobocie w regionie wzrosło w ostatnim roku o znacznie mnie niż prognozowano. Nie było w regionie wielu zwolnień grupowych, a co warto podkreślić – zaskakująco duża była aktywność w zakładaniu działalności gospodarczej.

Sporo uwagi podczas posiedzenia zespołu poświęcono m.in. wstępnym założeniom nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jak podkreślił dyr. Sułek głównym mechanizmem realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich będą pożyczki. I z tą bardzo wymagającą formą wsparcia będą musieli się oswoić potencjalni beneficjenci. Uczestnikom spotkania zaprezentowano także założenia nowego instrumentu– REACT-EU, który ma być formą pomocy w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi UE. Polska z puli pieniędzy przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii i pobudzenie inwestycji ma otrzymać 2 mld euro.

W części spotkania poświęconej dyskusji  uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób wykorzystać środki unijne, które pozostały jeszcze na walkę z ekonomicznymi skutkami COVID-19. W zgodnej opinii członków zespołu najbardziej oczekiwaną przez przedsiębiorców formą są dotacje obrotowe lub pożyczki umarzalne.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

 

Galeria zdjęć

Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców