Wiadomości

Zmiany w ralizacji projektów

Każda zmiana w projekcie wymaga pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem konieczności jej wprowadzenia. Weryfikacja wnioskowanych zmian do projektu odbywać się będzie pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy wdrożeniowej oraz właściwymi dla danego naboru zasadami oraz pod kątem niezbędności i zasadności ich wprowadzenia dla realizacji projektu.

Data opublikowania:

Fałków inwestuje w rozwój gminy

Fałków inwestuje w rozwój gminy
Fałków inwestuje w rozwój gminy

Marszałek Andrzej Bętkowski, na zaproszenie gospodarzy gminy, gościł w Fałkowie. Przekazał wójtowi Henrykowi Koniecznemu umowę na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fałków uzyskał ponad 1,5 mln zł wsparcia na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zaoszczędzenie energii elektrycznej. Marszałek ocenił również stan realizacji projektu rewitalizacji Fałkowa i efekty dofinansowania zakupu komputerów dla fałkowskich szkół.

Data opublikowania:

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu
Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w kieleckich i opatowskich szkołach oraz utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Opatowie przewidują projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Władze Gminy Kielce, Powiatu Opatowskiego oraz Szpitala św. Leona sp. z o. o. podpisały umowy w tej sprawie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, październik

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, październik
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, październik

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Ścieżki współpracy – granty na współpracę międzynarodową. Zbliża się termin złożenia wniosku!

Ścieżki współpracy – granty na współpracę międzynarodową. Zbliża się termin złożenia wniosku!
Ścieżki współpracy – granty na współpracę międzynarodową. Zbliża się termin złożenia wniosku!

Trwa nabór fiszek i wniosków w konkursie grantowym, realizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Nabór skierowany jest do tych realizatorów projektów standardowych dofinansowanych z EFS, którzy chcieliby rozszerzyć swoje przedsięwzięcie i podjąć współpracę z partnerem zagranicznym. Nabór dokumentów trwa do 18 października br.

Data opublikowania:

Aktualizacja Planu Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020

IZ RPOWŚ informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 220/2019 zatwierdził aktualizację Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce otwarte

    Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce otwarte
    Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce otwarte

Większy dostęp do usług zdrowotnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych z Kielc oraz gminy Masłów i Zagnańsk zapewni nowo otwarte Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce. W uroczystym otwarciu placówki udział wzięła wicemarszałek Renata Janik. Obiekt poświęcił ordynariusz diecezji kieleckiej, biskup Jan Piotrowski.

Data opublikowania:

Fałków inwestuje w rozwój gminy

Fałków inwestuje w rozwój gminy
Fałków inwestuje w rozwój gminy

Marszałek Andrzej Bętkowski, na zaproszenie gospodarzy gminy, gościł w Fałkowie. Przekazał wójtowi Henrykowi Koniecznemu umowę na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fałków uzyskał ponad 1,5 mln zł wsparcia na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zaoszczędzenie energii elektrycznej. Marszałek ocenił również stan realizacji projektu rewitalizacji Fałkowa i efekty dofinansowania zakupu komputerów dla fałkowskich szkół.

Data opublikowania:

Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli

Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli
Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli

Wielkim sukcesem zakończyła się trzecia edycja biegu na 10 km – „Polish Run” organizowanego w Brukseli przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasadę RP w Królestwie Belgii we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną Business & Science Poland.

Data opublikowania:

Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Niebawem rozpoczną się rozmowy z Komisją Europejską na temat możliwości realokacji środków w poszczególnych osiach priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, by przesunąć środki z obszarów, w których jest mniejsze zapotrzebowanie, tam, gdzie potrzeby są duże – m. in. o tym była mowa podczas XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który pod przewodnictwem wicemarszałek województwa Renaty Janik, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, obradował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Data opublikowania:

Strona 11 z 310

Przejdź do strony