Wiadomości

Lista rankingowa projektów w ramach działania 10.4 RPOWŚ

Informujemy, że zakończył się proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poniżej publikujemy listę rankingową projektów, które w wyniku pozytywnej weryfikacji oraz negocjacji otrzymały rekomendację do dofinansowania.

Data opublikowania:

Strona 258 z 273

Przejdź do strony