Wiadomości

Informacja o zmianie statusu wniosku.

W związku z licznymi zapytaniami wnioskodawców odnośnie otrzymanej wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu wniosku na: „Przekazany do odrzucenia” informujemy, iż jest to jedynie informacja techniczna z systemu LSI o ocenie wniosku. Ostatecznego zatwierdzenia listy wniosków dokonuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (IZ RPOWŚ 2014-2020). Lista wniosków pozytywnych z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz portalu.

Data opublikowania:

Anulowanie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-007/15

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (nabór nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-007/15).

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne na temat programów rewitalizacji gmin

Spotkanie informacyjne na temat programów rewitalizacji gmin
Spotkanie informacyjne na temat programów rewitalizacji gmin

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 8 grudnia w Podzamczu zorganizował  spotkanie informacyjne na temat planowanego uruchomienia konkursu dotacji dla gmin na przygotowanie programów rewitalizacji. Inicjatywa ta współfinansowana będzie z  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  Konferencję otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Data opublikowania:

Zrób zdjęcie projektu i wygraj czytnik e-book!

Zrób zdjęcie projektu i wygraj czytnik e-book!
Zrób zdjęcie projektu i wygraj czytnik e-book!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”, który jest organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wystarczy przesłać zdjęcie i krótki opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w Województwie Świętokrzyskim

Mobilne Punkty Informacyjne w Województwie Świętokrzyskim
Mobilne Punkty Informacyjne w Województwie Świętokrzyskim

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach po raz kolejny odwiedzą gminy i miasta w województwie świętokrzyskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

O inteligentnych specjalizacjach na posiedzeniu Rady Innowacji

O inteligentnych specjalizacjach na posiedzeniu Rady Innowacji
O inteligentnych specjalizacjach na posiedzeniu Rady Innowacji

Uszczegółowienie zapisów dotyczących inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego było głównym tematem XIX posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Innowacji, które odbyło się w czwartek 19 listopada w Kielcach.

Data opublikowania:

Strona 284 z 297

Przejdź do strony