Wiadomości

Spotkanie robocze Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 20.05.2016 r.

Spotkanie robocze Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 20.05.2016 r.
Spotkanie robocze Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 20.05.2016 r.

W dniu 20.05.2016r. w Hotelu „Leśny Dwór” w Kielcach  odbyło się II spotkanie robocze Komitetu Sterującego ZIT KOF w którym uczestniczyli: Pani Irena Sochacka - Dyrektor DW EFRR, Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor DPR UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko – dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskiego UM oraz przedstawiciele gmin z obszaru ZIT KOF.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZESUNIĘCIA TERMINU ogłoszenia konkursów na realizację projektów w ramach Poddziałań 10.2.2, 10.4.2 oraz Działania 10.5 RPOWŚ 2014 – 2020

Z uwagi na konieczność dokonania ponownej analizy procesu wyboru projektów finansowanych ze środków EFS w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT i wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie sposobu ich oceny, zaplanowane na maj 2016 r. konkursy w ramach poddziałania 10.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe)” oraz 10.4.2 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)” zostaną ogłoszone w sierpniu br.

Data opublikowania:

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16

W dniu 31 maja 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.W ramach konkursu wpłynęło 29 projektów o wartości całkowitej 389 517 883,50 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 246 746 631,96 PLN.

Data opublikowania:

Harmonogramy etapów oceny.

Harmonogramy etapów oceny dla konkursów:

- 8.1.2 przy naborze do konkursu  - RPSW.08.01.02-IZ.00-26-038/16

- 8.3.4 przy naborze do konkursu – RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16

- 8.3.6 przy naborze do konkursu – RPSW.08.03.06-IŻ.00-26-040/16

Data opublikowania:

Rola Polski i polskich regionów w kształtowaniu Polityki Spójności UE po 2020 roku - rozmowy w Brukselii.

Rola Polski i polskich regionów w kształtowaniu Polityki Spójności UE po 2020 roku - rozmowy w Brukselii.
Rola Polski i polskich regionów w kształtowaniu Polityki Spójności UE po 2020 roku - rozmowy w Brukselii.

20 maja w Brukseli odbyło się spotkanie, którego głównym celem spotkania była dyskusja nt. przyszłości Polityki Spójności oraz rozpoczęcie współpracy w tym obszarze na poziomie roboczym, pomiędzy regionami a stroną rządową w Brukseli. Spotkanie prowadził Krzysztof Kasprzyk, szef Wydziału Polityki Regionalnej w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie opatowskim i ostrowieckim

Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie opatowskim i ostrowieckim
Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie opatowskim i ostrowieckim

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu po raz kolejny odwiedzą gminy w powiatach: opatowskim i ostrowieckim. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Strona 302 z 332

Przejdź do strony