Wiadomości

„Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach” - atrakcyjna gra miejska

„Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach” - atrakcyjna gra miejska
„Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach” - atrakcyjna gra miejska

W niedzielę, 15 maja jedną z głównych atrakcji  „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” na chęcińskiej starówce była rywalizacja  30 uczestników w atrakcyjnej grze miejskiej „Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach”. Zwycięzcy, którzy najszybciej rozwiązali zagadki na historycznej trasie otrzymali w nagrodę tablety, które wręczyli Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

Data opublikowania:

Z sukcesem korzystają z unijnych funduszy

Z sukcesem korzystają z unijnych funduszy
Z sukcesem korzystają z unijnych funduszy

Pokazy wytopu ołowiu, elektrolizy miedzi i pędzenia dziegciu, kiermasz rękodzieła ludowego odbywały się podczas XXIV Wytopków Ołowiu, które w niedzielę, 15 maja odbywały się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Można było również obejrzeć obiekty, które udało się odrestaurować dzięki środkom europejskim. Odwiedzający w sobotę bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Masłowie przyglądali się pracy załóg Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Tłumy zwiedzających można też było spotkać w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Wszystko to w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Data opublikowania:

Zabawa w europejskim klimacie w Chęcinach

Zabawa w europejskim klimacie w Chęcinach
Zabawa w europejskim klimacie w Chęcinach

"Oda do radości" w wykonaniu Szkolnego Chóru Cantata pod przewodnictwem Przemysława Gruszki zabrzmiała w niedzielne popołudnie na Starówce w Chęcinach. Organizatorem wydarzenia odbywającego się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich był Urząd Gminy i Miasta Chęciny. - Dzięki unijnym środkom nasza gmina stała się atrakcyjniejsza turystycznie, poprawiła się infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz drogowa, udało się odnowić zabytkowe obiekty sakralne, sympatyków sportu i kultury przyciąga nowoczesna hala widowiskowo-sportowa "Pod Basztami", a naukowcom i studentom służy Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej - podkreślał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. - W naszej gminie przeszłość wyznacza kierunki teraźniejszości i przyszłości - dodał.

Data opublikowania:

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-026/16

W dniu 12 maja 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-026/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202 dla inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych. W ramach konkursu wpłynęły 3 projekty o wartości całkowitej 54 064 999,65 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 35 103 682,32 PLN.

Data opublikowania:

Spotkania informacyjne „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”.

Spotkania informacyjne „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”.
Spotkania informacyjne „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa świętokrzyskiego na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła pozyskania Funduszy Europejskich. Odbędą się one w środę, 1 czerwca 2016 r. w Kielcach, Sandomierzu i Busku - Zdroju.

Data opublikowania:

Informacja na temat projektu wybranego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Organizującej Konkurs przeprowadził nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru był projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

Data opublikowania:

Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach

Rozwiązywanie zagadek, pokonywanie wyznaczonej trasy, rywalizacja, obiekty współfinansowane z Funduszy Europejskich i atrakcyjne nagrody – to wszystko czeka na uczestników Gry Miejskiej  „Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach”, która odbędzie się w niedzielę, 15 maja br. Organizatorem Gry, realizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Data opublikowania:

Spotkania z przedsiębiorcami

Spotkania z przedsiębiorcami
Spotkania z przedsiębiorcami

Prowadząc działania związane z realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 projektem promocji gospodarczej „Świętokrzyskie – hard to pronounce easy to do business in” pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej na bieżąco konsultują z przedstawicielami różnych branż szczegóły kluczowych działań w projekcie. W tym celu spotykają się z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 304 z 332

Przejdź do strony