Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Data opublikowania: 30 marca 2023

Uchwałą nr 7742/23 z dnia 13 września 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął  zaktualizowany Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

 

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów: