RYNEK PRACY

Pracownik na hali produkcyjnej w stoju ochronnym i kasku
Pracownik na hali produkcyjnej w stoju ochronnym i kasku

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 10 daje możliwość wsparcia osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz osób młodych, które nie kształcą się, nie szkolą, ani nie pracują.