Projekty wspierające profilaktykę zdrowotną i rehabilitację pracowników – Działanie 7.1 FEŚ 2021-2027 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników

Ćwiczące osoby
Ćwiczące osoby

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 daje pracodawcom możliwość uzyskania dofinasowania do realizacji działań profilaktycznych dla swoich pracowników. Celem projektów jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu. W związku z tym można zaplanować przedsięwzięcia, które pozwolą na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych, dotyczących miejsca pracy oraz na rehabilitację leczniczą w zakresie schorzeń stanowiących główne przyczyny niezdolności do pracy.