Sekretariat Komitetu Monitorującego

Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu zapewnia Sekretariat znajdujący się w Departamencie Polityki Regionalnej.