• Konkurs fotograficzny 2018

Najważniejsze informacje

 • Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu

  Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu

  Umowy na dwa projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w Połańcu 15 maja podpisał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Dzięki wsparciu z Unii zostanie zakupiony samochód ratowniczo – gaśniczy dla strażaków oraz zostanie zrealizowana termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

 • Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej

  Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej

  Przedstawiciele poradni, zespołów środowiskowych i leczniczych, zajmujący się opieką psychiatryczną mieszkańców powiatów oraz przedstawiciele jednostek samorządów powiatowych uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rozwijanie usług związanych ze zwiększeniem dostępu do wieloaspektowej pomocy psychiatrycznej.

 • Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

  Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek 15 maja podpisali z burmistrzem Daleszyc Dariuszem Meresińskim umowy na dofinansowanie tych dwóch projektów. W wydarzeniu uczestniczył także radny Semiku Grzegorz Gałuszka.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

 • Kolejowy pojazd szynowy zakupiony ze środków Unijnych

  Sukcesy projektów

  Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  11 281 463,40 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono 2 jednostki taboru kolejowego