Najważniejsze informacje

 • Kolejne wsparcie edukacji najmłodszych i rodziców

  Kolejne wsparcie edukacji najmłodszych i rodziców

  16 dzieci ze Skarżyska – Kamiennej zostanie objętych przez najbliższe 2,5 roku opieką żłobkową dzięki podpisanej dziś umowy na dofinasowanie projektu pn. „Nowe miejsca w żłobku Baby World w Skarżysku-Kamiennej”, realizowanego w ramach poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” RPOWŚ.

 • Kto pyta nie błądzi, czyli praktyczne aspekty realizacji projektów

  Kto pyta nie błądzi, czyli praktyczne aspekty realizacji projektów

  Jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność? Jak bezbłędnie rozliczyć wydatki? W jaki sposób wykazać osiągnięcie założonych wskaźników? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy dwu edycji wakacyjnych spotkań informacyjno-warsztatowych, zorganizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Misja gospodarcza do Brna, Wiednia i Bratysławy

  Misja gospodarcza do Brna, Wiednia i Bratysławy

  W dniu 13 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące misji gospodarczej do Brna, Wiednia i Bratysławy, organizowanej przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej w dniach 30 września – 5 października br.

 • Sitkówka-Nowiny i Piekoszów inwestują w OZE

  Sitkówka-Nowiny i Piekoszów inwestują w OZE

  Wspieranie inwestycji chroniących środowisko naturalne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to jedno z zadań samorządu województwa. Dziś Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podpisał z Sebastianem Nowaczkiewiczem, wójtem gminy Sitkówka-Nowiny i Zbigniewem Piątkiem, wójtem Piekoszowa, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 • W Jędrzejowie powstanie Centrum Komunikacyjne

  W Jędrzejowie powstanie Centrum Komunikacyjne

  W Jędrzejowie marszałek Adam Jarubas podpisał umowę z Marcinem Piszczkiem, burmistrzem Jędrzejowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”. Zadanie objęto dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 mln 379 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 5,1 mln zł. W spotkaniu uczestniczyła również Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 • Międzynarodowa konferencja promocyjna Regionu Świętokrzyskiego w Brukseli

  Międzynarodowa konferencja promocyjna Regionu Świętokrzyskiego w Brukseli

  W dniu 11 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie dla firm z branży spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej, biorących udział w konferencji zagranicznej w Brukseli, organizowanej przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej w dniach 24-25 września. Spotkaniu przewodził Dyrektor Departamentu Grzegorz Orawiec. Celem spotkania było omówienie kwestii logistycznych oraz planowanych form promocji gospodarczej regionu podczas wydarzenia.

 • Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

  Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

  W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”, zrealizowanego w ramach działania 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego” – poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Wiadomości

VII edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

  Sukcesy projektów

  Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania

  dofinansowanie z UE:

  1 545 197,67 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury