Najważniejsze informacje

 • Targi SIAL Paryż 2016

  Wyniki naboru uzupełniającego na wyjazdową misję gospodarczą

  Informujemy, że podczas posiedzenia w dniu 20.02.2017r. Komisja Konkursowa w naborze uzupełniającym zakwalifikowała do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej na targi Hannover Messe 2017, w terminie 23-28 kwietnia 2017, następujące firmy z regionu świętokrzyskiego.

 • Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

  Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

  W poniedziałek 20 lutego w Sandomierzu odbyło się piąte posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 • Piotr Żołądek - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

  Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej

  W poniedziałek 20 lutego w Szkole Podstawowej w Zaborowicach w gminie Mniów odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 13 projektów w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej" w ramach RPOWŚ 2014-2020. Łączna wartość projektów to ponad 7 mln 400 tys. zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 6 mln 260 tys. zł. W wydarzaniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Adam Żebrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Podpisanie umowy

  Remont wieży, tarasu, zagospodarowanie terenu - rewitalizacja Klasztoru Karczówka

  - Może to ostatnie miejsce, w którym nie postawiono na komercję, tylko spotkanie się z człowiekiem. Miejsce, w którym nie ma wifi. Miejsce służące do nabrania dystansu – mówił ksiądz Jan Oleszko, rektor Klasztoru Karczówka w Kielcach podczas podpisania umowy z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem na kompleksową rewitalizację klasztoru.

 • Zajęcia dodatkowe w jednej ze świętokrzyskich szkół podstawowych realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFS

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat dofinansowania projektów edukacyjnych RPOWŚ 2014-2020 w ramach konkursów ogłaszanych w I półroczu 2017 r.

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursach edukacyjnych RPO do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości tworzenia projektów w I półroczu 2017 r. Zachęcamy zwłaszcza przedstawicieli żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół o zawodowym profilu kształcenia, a także przedstawicieli organów prowadzących ww. placówki oraz innych podmiotów działających w sferze edukacji.

 • Targi SIAL Paryż 2016

  Wyjazdowa misja gospodarcza podczas targów SIAL Szanghaj

  Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc), z sektora MŚP, działających w sektorze spożywczo-przetwórczym na uczestnictwo w wyjazdowej misji gospodarczej podczas targów SIAL Szanghaj, w terminie 14-20 maja 2017 r. Koszty misji pokrywa Organizator.

 • Praktyki w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

  Kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli praktyki

  W okresie ferii zimowych kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zapraszamy do udziału w czwartej edycji!

  Po raz kolejny zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej prezentującej efekty projektów unijnych i zmiany, jakie zachodzą w naszym województwie dzięki Funduszom Europejskim. Aby wziąć udział w Dniach Otwartych, wystarczy udostępnić swój projekt dla mieszkańców regionu i turystów przynajmniej na jeden dzień w okresie od 18 do 21 maja 2017 r.

Wiadomości

 • Wyniki naboru uzupełniającego na wyjazdową misję gospodarczą

  Informujemy, że podczas posiedzenia w dniu 20.02.2017r. Komisja Konkursowa w naborze uzupełniającym zakwalifikowała do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej na targi Hannover Messe 2017, w terminie 23-28 kwietnia 2017, następujące firmy z regionu świętokrzyskiego.

 • Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

  W poniedziałek 20 lutego w Sandomierzu odbyło się piąte posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 • KOMUNIKAT

  Dotyczy dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-26-072/16 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 • Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur

  dofinansowanie z UE:

  2 712 242,94 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury