Najważniejsze informacje

 • Uczestnicy spotkania informacyjnego

  Spotkanie informacyjne w trakcie naboru w ramach Działania 4.4 "Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w dniu 12 stycznia 2017 roku spotkanie informacyjne w ramach konkursu z Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 • Uczestnicy warsztatów

  Projekty „społeczne” w ramach RPOWŚ 2014-2020 – warsztaty dla autorów wniosków

  Jak uniknąć błędów, przygotowując projekt RPO ze sfery usług społecznych? Jakie informacje zawrzeć we wniosku o dofinansowanie, jakie zaś są zbędne? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy dwóch edycji warsztatów dla autorów projektów, dotyczących aktualnie trwających konkursów z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” oraz z Poddziałania 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT”. W spotkaniach, zorganizowanych przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ, uczestniczyło ponad 50 osób.

 • Spotkanie Partnerów z Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora

  Ważny certyfikat dla Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości

  6 grudnia br. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyło się spotkanie Partnerów z Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora, połączone z wręczeniem certyfikatów dla COI oraz nagród za najlepsze strony internetowe. Spotkanie było jednocześnie uroczystym zakończeniem procesu certyfikacji Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora (RCOI).

 • Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

  Międzynarodowe doświadczenia mikrofinansowania w aspekcie polityki gospodarczej 2020+

  W dniu 16 grudnia w Staszowie odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy, w ramach międzynarodowego projektu „ATM for SMEs”, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ dzięki wsparciu Programu Interreg Europe. Koordynatorem działań w ramach projektu jest Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Wiadomości

 • Miasto Busko-Zdrój

  Sukcesy projektów

  Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój – etap I

  dofinansowanie z UE:

  19 639 575,26 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha