Najważniejsze informacje

 • Nowa Słupia

  Nowa Słupia mocno stawia na turystykę

  Ponad 13 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymał Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra” w Nowej Słupi. To wynik rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski z działania ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ realizowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich

 • Święty Krzyż

  Miliony na projekt o benedyktynach

  15,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymał Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, który będzie realizował partnerski projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Całkowita jego wartość wyniesie ponad 20 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie gmin, które są członkami związku: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów, choć pośrednio obejmie także Nową Słupię. Dofinansowanie zostało przyznane z RPOWŚ działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (OSI Obszar Gór Świętokrzyskich)

 • Misja przyjazdowa wraz ze spotkaniem sieciującym B2B MetaLove, dla branży metalowo odlewniczej: Skarżysko-Kam, Ostrowiec Św i Starachowice - 11-13.12.2017

  MetaLove

  Branża metalowo-maszynowa to bardzo mocny sektor gospodarczy województwa świętokrzyskiego o głęboko zakorzenionych tradycjach, skupiający duże znaczące firmy działające na terenie województwa oraz firmy z sektora MŚP. Potwierdzeniem może być ogromne zainteresowanie przyjazdową misją gospodarczą, zorganizowaną pod nazwą „METALOVE”, która odbyła się w dniach 11-14 grudnia br. w Starachowicach. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy i przedstawiciele z Rosji, Litwy, Białorusi, Niemiec, Austrii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii oraz Włoch

 • Wystąpienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ

  Kolejny rok Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

  Efekty działań Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w 2017 roku zostały przedstawione przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podczas spotkania, w którym uczestniczyli samorządowcy, właściciele firm i instytucji otoczenia biznesu

 • Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie

  Atrakcyjne i nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Świętokrzyskiem

  Nowoczesny sprzęt w pracowniach, staże i praktyki dla uczniów u przyszłych pracodawców, czy współpraca szkół z przedsiębiorcami – miliony z Europejskiego Funduszu Społecznego popłyną do świętokrzyskich szkół oraz instytucji, które zajmują się kształceniem zawodowym. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach 6 grudnia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał umowy z 10 wnioskodawcami. W sumie dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów na kwotę ponad 14 milionów złotych

 • Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ

  Jak rozliczać projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego?

  Blisko 250 osób uczestniczyło w dwóch edycjach konferencji „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Spotkanie było okazją do przekazania realizatorom projektów, dofinansowanych z EFS, praktycznych wskazówek i zaleceń ułatwiających sprawne zarządzanie i rozliczanie przedsięwzięć ze sfery edukacji, włączenia społecznego i zdrowia.

 • Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe

  Animatorzy ds. grantów odwiedzili wszystkie powiaty w regionie

  Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ zakończyli w piątek cykl 14 spotkań grantowych, zorganizowanych od października we wszystkich powiatach regionu świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Wiadomości

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Podpisanie decyzji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 13 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 3324/17 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podjął Decyzję o dofinansowaniu projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/” w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”.

Nowa Słupia mocno stawia na turystykę

Ponad 13 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymał Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra” w Nowej Słupi. To wynik rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski z działania ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ realizowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich.
 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  Sukcesy projektów

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  dofinansowanie z UE:

  3 471 706,69 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  46 673 uczniów/studentów skorzystało z efektów projektów edukacyjnych