Najważniejsze informacje

 • Podpisanie umowy na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach

  Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM

  Umowa z generalnym wykonawcą na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach została podpisana w ostatni dzień 2020 r. Tuż po nowym roku nastąpi przekazanie placu budowy u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego

  Nowe projekty RPO: unijne wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

  Zarząd Województwa zawarł dziś umowy na dofinansowanie dziewięciu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - na łączną kwotę 6,4 mln zł, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Projekty będą realizowane w 12 świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 4 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki nowotworowej.

  Nowe projekty RPO dla pań: warto się regularnie badać!

  Prawie 19 tys. kobiet skorzysta z badań profilaktycznych dotyczących nowotworów piersi lub szyjki macicy, dzięki czterem nowym projektom RPO, przygotowanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Za ponad 5 mln zł z funduszy unijnych ŚCO przeprowadzi kampanie promocyjne i szereg działań edukacyjno – informacyjnych. Są potrzebne, bo wciąż niewielki odsetek kobiet korzysta w regionie świętokrzyskim z przysługujących im, bezpłatnych badań finansowanych przez NFZ.

 • Termomodernizacja i zielona energia w ŚCO

  Termomodernizacja i zielona energia w ŚCO

  Oszczędności energii, spadek emisji gazów cieplarnianych – to jedne z oczekiwanych efektów termomodernizacji dziesięciu budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Przedsięwzięcie to będzie współfinansowane ze środków unijnych. To już setna umowa podpisana na takie proekologiczne rozwiązania.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 5 projektów „przedszkolnych” RPOWŚ 2014 - 2020.

  Nowe projekty RPO: więcej miejsc w świętokrzyskich przedszkolach!

  Z pięciu nowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, dofinansowanych łącznie kwotą 2 mln zł, skorzysta blisko 150 osób. Unijne fundusze pozwolą na uruchomienie nowych miejsc opieki przedszkolnej, organizacje dodatkowych zajęć dla dzieci, a także na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

 • Otwarcia mostu na Wiśle

  Most w Nowym Korczynie oddany do użytku

  Od dziś mieszkańcom Świętokrzyskiego i Małopolski, a także uczestnikom ruchu tranzytowego łatwiej będzie przekraczać Wisłę, poruszając się drogą wojewódzką nr 973. Po 1,5 roku budowy został oddany do użytku most na Wiśle, położony pomiędzy Nowym Korczynem w Świętokrzyskiem a małopolską Borusową w gminie Gręboszów.

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Blisko 14 mln zł z UE na wsparcie rodzin i seniorów w nowych konkursach RPO

  Zarząd Województwa zadecydował dziś o uruchomieniu dwóch, ostatnich już w tym roku konkursów na projekty społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jeden z nich dotyczy rozwijania świetlic środowiskowych i wspierania rodzin, drugi natomiast pozwoli na zapewnienie codziennej opieki osobom starszym i niesamodzielnym, ponadto na tworzenie klubów seniora – szczególnie na obszarach wiejskich.

 • Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Porozumienie z Głównym Urzędem Miar w sprawie unijnego dofinansowania projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I zostało podpisane w poniedziałek, 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. To zielone światło dla jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie.

 • Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września

  Siódma pozycja w kraju. RPO na finiszu

  Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września. Utrzymujemy dobrą pozycję i nie zwalniamy tempa mimo pandemii koronawirusa, która stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.

Wiadomości

Uwaga! Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. został zatwierdzony zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20.

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. ważne zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów RPO dofinansowanych z EFS

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, która wprowadza od 1 stycznia 2021 r. nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Unijne wsparcie dla szpitali

Kolejne unijne wsparcie w ramach tarczy „antycovidowej” dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafiły do szpitali we Włoszczowie i Skarżysku - Kamiennej.

 • Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego

  Sukcesy projektów

  Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  31 105 000,00 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakres zadań obejmował prace budowlane takie jak utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz zakup, instalacji i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz wpłynęła na rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego