Najważniejsze informacje

 • RPO dla przedsiębiorców

  RPO dla przedsiębiorców

  Lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu wzięli udział w konferencji podsumowującej kolejny rok wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dyskusja toczyła się wokół konkursów dedykowanych biznesowi.

 • http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/841-unijne-srodki-na-rozwoj-szkolnictwa-ponadpodstawowego

  Unijne środki na rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego

  Umowy na dofinansowanie 29 projektów w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisano we wtorek, 6 grudnia 2016 roku, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Łączna wartość podpisanych dziś umów to ponad 13,4 mln zł, przy dofinansowaniu ok. 11,9 mln zł. Umowy z beneficjentami, wśród których były szkoły i stowarzyszenia działające na rzecz edukacji, podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

 • Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  XXI posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

  XXI posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, organizowane przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, odbyło się w dniach 1-2 grudnia br. w Sandomierzu. Tematem pierwszego dnia spotkania było nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze – jedna z inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

 • Uczestnicy Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej

  O nowoczesnych technologiach podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej

  Prezentacja najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej przyciągnęła liczną grupę przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki. Forum zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się 23 listopada 2016 w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Celem wydarzenia było przedstawienie regionalnym przedsiębiorstwom najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w fabrykach przyszłości.

 • Uczestnicy konferencji

  Przekuć ograniczenia w szanse

  Inwestycje w infrastrukturę to nadal ogromne wyzwanie w naszym regionie, ale kluczem do sukcesu jest równoważenie dynamiki rozwoju infrastruktury i kapitału ludzkiego – taki wniosek płynie z konferencji podsumowującej kolejny rok wdrażania RPOWŚ 2014-2020, którą dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego zorganizował Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Staszowski Obszar Gospodarczy

  Gmina Staszów Innowacyjną Gminą 2016

  Zakończyła się piąta edycja Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina, którego organizatorem jest Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do udziału w tym roku zgłosiło się sześć gmin realizujących proinnowacyjne inicjatywy w sferze społecznej i gospodarczej.

Wiadomości

 • RPO dla przedsiębiorców

  Lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu wzięli udział w konferencji podsumowującej kolejny rok wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dyskusja toczyła się wokół konkursów dedykowanych biznesowi.

 • Unijne środki na rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego

  Umowy na dofinansowanie 29 projektów w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisano we wtorek, 6 grudnia 2016 roku, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Łączna wartość podpisanych dziś umów to ponad 13,4 mln zł, przy dofinansowaniu ok. 11,9 mln zł. Umowy z beneficjentami, wśród których były szkoły i stowarzyszenia działające na rzecz edukacji, podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

 • Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur

  dofinansowanie z UE:

  2 712 242,94 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury