Najważniejsze informacje

 • Marszałek Woj. Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 12 projektów RPO, z których skorzysta blisko 1100 osób.

  Nowe projekty RPO: rozwijamy przedszkola i opiekę medyczną w regionie

  Blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego skorzysta ze wsparcia Unii Europejskiej dzięki 12 nowym projektom społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcia o łącznej wartości blisko 12 mln zł przewidują: zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, głównie na terenach wiejskich, ponadto utworzenie dwóch Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także wprowadzenie programów profilaktyki chorób zawodowych w kilku świętokrzyskich firmach.

 • Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych

  Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych

  50,5 mln zł – do takiej kwoty unijnego dofinansowania zwiększyła się wartość projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. W środę, 15 lipca podpisano aneksy do porozumień o partnerstwie z uczestnikami tego przedsięwzięcia.

 • Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?

  Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?

  Świętokrzyskie pnie się w górę w wydatkowaniu unijnych funduszy! Liczby mówią same za siebie – 2317 podpisanych umów na łączną kwotę prawie 5 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich! To dało nam na koniec czerwca szóstą, najwyższą od lat, pozycję w kraju.

 • Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.

  Unijne projekty społeczne, edukacyjne i zdrowotne – wdrażamy je najszybciej w Polsce!

  Ostatnie kilkanaście miesięcy to radykalne przyspieszenie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, zwłaszcza w zakresie projektów, dotyczących spraw społecznych, zdrowia oraz edukacji. Poziom wykorzystania funduszy unijnych na te cele jeszcze na początku 2019 r. stawiał województwo świętokrzyskie na przedostatnim, 15. miejscu w kraju. W ciągu ubiegłego roku awansowaliśmy na 12. miejsce, a w pierwszej połowie tego roku na 4. miejsce. Pod względem tempa wdrażania Programu jesteśmy obecnie najlepszym polskim regionem.

 • Dla mieszkańców i dla środowiska

  Dla mieszkańców i dla środowiska

  Gmina Końskie realizuje projekt komunikacyjny, dzięki któremu poprawi się poziom i jakość życia społeczności lokalnej. Zyska też środowisko, bo inwestycja pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza - szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1,74 tony równoważnika CO2/rok.

 • Gminy oświetlą nowoczesne LED-y

  Gminy oświetlą nowoczesne LED-y

  Ponad 14 mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania sześciu projektów, dzięki którym kolejne świętokrzyskie gminy będą mogły zmodernizować uliczne oświetlenie i wprowadzić nowoczesne, energooszczędne rozwiązania.

 • Dla innowacji i nauki

  Dla innowacji i nauki

  Nowoczesne laboratoria, specjalistyczny sprzęt badawczy, możliwość testowania i wdrażania nowych rozwiązań, znakomita kadra naukowa – a wszystko to w jednym miejscu czyli Centrum Naukowo–Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, które zostało otwarte we wtorek, 30 czerwca. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

 • Ekologiczne autobusy na ulicach Sandomierza

  Ekologiczne autobusy na ulicach Sandomierza

  Sześć nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów już wkrótce obsługiwało będzie pasażerów w Sandomierzu. Zmieni się także miejska sieć transportowa: powstaną nowe zatoki i wiaty, wymieniona zostanie nawierzchnia peronów. Dziś w sandomierskim ratuszu marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali z burmistrzem Marcinem Marcem umowę na dofinansowanie projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Na ten cel trafi 6,4 mln zł unijnego wsparcia.

Wiadomości

Świętokrzyskie Centrum Onkologii przejdzie termomodernizację

Będzie cieplej, bezpieczniej, nowocześnie i oszczędnie. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, dzięki wsparciu unijnemu, przejdzie gruntowną termomodernizację. Preumowę na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski oraz dyrektor Centrum prof. Stanisław Góźdź.

Blisko 11 mln zł z UE na nowe oświetlenie, rewitalizację i termomodernizację świętokrzyskich gmin

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali umowy z przedstawicielami samorządów i ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie projektów, zgłoszonych do wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki przyznanej pomocy finansowej w wysokości łącznie blisko 11 mln zł uda się przeprowadzić prace, związane z ociepleniem budynków użyteczności publicznej w Szydłowie, Ożarowie, powiecie ostrowieckim oraz w remizach strażackich w Krzczonowicach i Wiązownicy Dużej. Sitkówka-Nowiny będzie poddana rewitalizacji, w gminie pojawi się również nowe, energooszczędne oświetlenie.

 • Samochód ratowniczo-gaśniczego OSP w Krasocinie

  Sukcesy projektów

  Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie gminy Krasocin, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  dofinansowanie z UE:

  591 957,18 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wraz z samochodem do jednostki trafił obowiązkowy do zakupu w ramach dotacji sprzęt strażacki, tj. motopompa szlamowa, radiostacje oraz sprzęt ratowniczy