Najważniejsze informacje

 • Uroczyste podpisanie umów

  Projekty dla maluchów i dla rodziców – przybędzie ponad 300 miejsc w świętokrzyskich żłobkach

  Rusza osiem projektów skierowanych do najmłodszych, bo niespełna trzyletnich mieszkańców naszego województwa. Uroczystość podpisania umów na dofinansowanie tych przedsięwzięć, na której obecni byli m. in. Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, odbyła się Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego.

 • Uczestnicy spotkania informacyjnego

  Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty obejmujące szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza przedstawicieli Państwa instytucji do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych w konkursie ogłaszanym w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, organizowanym przez DW EFS UMWŚ.

 • Uczestnicy posiedzenia

  X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  W środę 14 września 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach odbyło się X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ na lata 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ oraz Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

 • Uczestnicy warsztatów

  Zapraszamy na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów w ramach Działania 9.1 RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu z Działania 9.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” (z wyłączeniem Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie) na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów.

 • Uczestnicy wizyty studyjnej

  Biznes Świętokrzyskie

  W dniach 6-7 września pracownicy Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działającego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej wzięli udział w wizycie studyjnej w Lublinie. Podczas wizyty przedstawiciele wszystkich regionów Polski wymieniali się doświadczeniami i szukali odpowiedzi na pytania: Jak skutecznie przyciągać inwestora do regionu? Jaki jest jego profil? Jak skutecznie z nim pracować?

 • Uroczystość podpisania umów

  Ponad pół tysiąca nowych miejsc w przedszkolach. Talenty będą rozwijane

  Blisko 900 dzieci z województwa świętokrzyskiego skorzysta z projektów w ramach Poddziałania 8.3.1 RPOWŚ 2014-2020, na które umowy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał w Kijach. Ich wartość to ponad 8,4 mln złotych, a pomóc mają one m.in. w rozwijaniu zdolności artystycznych najmłodszych. W podpisaniu umów wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Aleksandra Marcinkowska.

 • Podpisywanie umowy

  Dofinansowanie projektów społecznych i edukacyjnych

  Umowy na dofinansowanie działań edukacyjnych i wsparcie społeczne mieszkańców świętokrzyskiego, na łączną kwotę ponad 14 mln zł, podpisał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki 15 nowym projektom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w naszym regionie powstaną nowe świetlice środowiskowe i mieszkania chronione. Na wsparcie będą mogły liczyć także rodziny zastępcze i uczniowie szkół zawodowych.

Wiadomości

 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  Sukcesy projektów

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  dofinansowanie z UE:

  3 471 706,69 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  46 673 uczniów/studentów skorzystało z efektów projektów edukacyjnych