Najważniejsze informacje

 • Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Ponad 56 mln dla beneficjentów

  21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.

 • Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027

  2021 – 2027: rozszerzamy perspektywę w pracach nad społeczną częścią unijnego wsparcia dla regionu

  Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu on –line, inaugurującym prace Grupy Roboczej ds. EFS+, która będzie wspierała Urząd Marszałkowski w tworzeniu społecznej części programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Wśród członków Grupy znajdują się przedstawiciele ministerstw, samorządów, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

 • DOFE 2021

  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

  Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 17-19 września, w formule hybrydowej: stacjonarnie i on-line.

 • Logo Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

  NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług.

  Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 • Remont Teatru Żeromskiego

  Nowe rozwiązania i stary duch teatru

  Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach, w której mieści się Teatr im. S. Żeromskiego idzie pełną parą. Dzięki wsparciu m.in. funduszy unijnych artyści i widzowie zyskają nowoczesną instytucję kultury, która – co niezwykle istotne – nic nie straci z dawnego ducha.

 • Otwarcie nowe inwestycji Rotterdam

  Rotterdam dla świętokrzyskich firm

  Rotterdam - nowoczesny inkubator logistyczny w Kieleckim Parku Technologicznym został uroczyście otwarty w czwartek, 1 lipca. Budowa obiektu, który służyć będzie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, została wsparta z funduszy unijnych.

 • Podpisanie-deklaracji

  Województwo Świętokrzyskie w Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza!

  Marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś biorą udział w odbywających się w Lublinie II Samorządowym Kongresie Gospodarczym oraz II Forum Regionów Trójmorza. Podczas porannego panelu marszałek Andrzej Bętkowski podpisał niezwykle ważny dla województwa dokument – tzw. Deklarację Lubelską, która inicjuje powstanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

 • Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskeigo

  Kolejne gminy w regionie zadbają o środowisko

  Czysta energia i czyste powietrze – a wszystko to dzięki środkom unijnym, które trafią do 14 gmin i 1 powiatu z regionu świętokrzyskiego na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Nie jest to jednak ostatnie słowo samorządu województwa w tej materii.

 • Kampania "Nie musisz być Einsteinem"

  Odczarować innowacje

  Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Wiadomości

Szansa w zielonej energii

Efektywne wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w przemyśle – o tym rozmawiano podczas III spotkania interesariuszy międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem.

Unijne wsparcie na termomodernizację szkół

Budynki dwóch placówek oświatowych z gminy Daleszyce przejdą gruntowną termomodernizację. Umowę na unijne dofinasowanie prac w Szkole Podstawowej w Brzechowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Ponad 56 mln dla beneficjentów

21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.

 • Park Miejski w Starachowicach

  Sukcesy projektów

  Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

  dofinansowanie z UE:

  1 626 092,91 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  W ramach projektu zaplanowano modernizację głównych alejek i chodników, budowę tarasu widokowego, oczek wodnych, ścieżki żelaza biegnącej przez teren parku, zjeżdżalni, montaż ławek, leżaków, hamaków, stołów do gier, stojaków rowerowych. Powstanie także przestrzeń dla psów, rzeźba Stefana Żeromskiego, mini amfiteatr, zrekonstruowane zostanie wejścia do szybu oraz wykonane oświetlenie, pojawią się również punkty sieci Wi-Fi.