Najważniejsze informacje

 • Konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej

  CENWIS - dla świętokrzyskiej nauki i przedsiębiorców

  Ponad 75,5 mln złotych - to wartość projektu stworzenia Centrum Naukowo - Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, który został przedstawiony dziś na Politechnice Świętokrzyskiej. Jego celem jest stworzenie warunków do wsparcia m.in. przedsiębiorców w zakresie działalności naukowo–badawczej

 • Targi Hannover Messe 2017

  Prace nad zmianą definicji MŚP

  Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała kwestionariusz, którego adresatami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP

 • Stypendyści świętokrzyskiego programu stypendialnego

  Konsultacje publiczne w sprawie funduszy unijnych w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie funduszy unijnych w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Ich celem jest zgromadzenie opinii na temat głównych zasad i kierunków wydatkowania środków finansowych z kolejnego budżetu UE. Informacje zdobyte podczas konsultacji zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską do opracowania szczegółowych propozycji dotyczących nowej perspektywy finansowej

 • Spotkanie informacyjne dla osób otwierających działalność gospodarczą

  Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, styczeń

  Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania

 • Jerzy Kwieciński - Minister Infrastruktury i Rozwoju, Zdzisław Kobierski – z-ca dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Grzegorz Orawiec – dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ

  Spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim

  W dniu 11 stycznia br. w Centrum Kongresowym Targi Kielce miało miejsce spotkanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami władz regionu świętokrzyskiego dotyczące polityki rządu w obszarze rozwoju regionalnego, inwestycji i działań pro-gospodarczych.

 • Rzecznik Funduszy Europejskich UMWŚ - Grzegorz Ślusarczyk

  RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Szanowni Państwo,

  chcemy włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPOWŚ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego i Polski.

 • http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1849-pawlow-inwestuje-w-edukacje

  Pawłów inwestuje w edukację

  W Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie otwarta została nowa stołówka szkolna i świetlica. W uroczystości uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

 • Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie

  Jak wykorzystać unijne wsparcie na e-szkołę, czyli sztuka pisania projektów

  Ponad 70 osób wzięło udział w dwóch edycjach warsztatów, poświęconych tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych, nauczanie. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, w związku z aktualnie trwającym konkursem z Poddziałania 8.3.3 RPO „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”

Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

CENWIS - dla świętokrzyskiej nauki i przedsiębiorców

Ponad 75,5 mln złotych - to wartość projektu stworzenia Centrum Naukowo - Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, który został przedstawiony dziś na Politechnice Świętokrzyskiej. Jego celem jest stworzenie warunków do wsparcia m.in. przedsiębiorców w zakresie działalności naukowo–badawczej.

 • Śródmieście Kielc

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II

  dofinansowanie z UE:

  18 845 249,91 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha