Najważniejsze informacje

 • Konkurs plastyczny dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego

  Zapraszenie do udziału w konkursie plastycznym dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”. Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek, działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp.

 • Uczestnicy warsztatów

  Warsztaty dla autorów wniosków, czyli jak napisać dobry projekt, wspierający profilaktykę zdrowotną

  Szczegółowe możliwości tworzenia projektów w ramach ogłoszonego właśnie „konkursu zdrowotnego”, interpretacja najważniejszych zapisów regulaminu, praca z generatorem wniosków aplikacyjnych - to główne tematy warsztatów, zorganizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dla autorów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT”.

 • Uczestnicy warsztatów

  Intensywna praca na warsztatach przeprowadzonych przez Departament Wdrażania EFS

  Jak interpretować zapisy regulaminu konkursu? Jak unikać najczęściej popełnianych błędów? Jak poprawnie skonstruować budżet projektu? Krótko mówiąc: jak napisać dobry projekt? Na te pytania próbowali odpowiedzieć sobie przedstawiciele instytucji działających w sferze usług społecznych, którzy wzięli udział w warsztatach, zorganizowanych przez Departament Wdrażania EFS.

 • Podpisywanie umowy

  Dofinansowanie projektów społecznych i edukacyjnych

  Umowy na dofinansowanie działań edukacyjnych i wsparcie społeczne mieszkańców świętokrzyskiego, na łączną kwotę ponad 14 mln zł, podpisał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki 15 nowym projektom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w naszym regionie powstaną nowe świetlice środowiskowe i mieszkania chronione. Na wsparcie będą mogły liczyć także rodziny zastępcze i uczniowie szkół zawodowych.

Wiadomości

 • Stara część miasta Chmielnik

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II

  dofinansowanie z UE:

  1 276 900 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha