Najważniejsze informacje

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Blisko 14 mln zł z UE na wsparcie rodzin i seniorów w nowych konkursach RPO

  Zarząd Województwa zadecydował dziś o uruchomieniu dwóch, ostatnich już w tym roku konkursów na projekty społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jeden z nich dotyczy rozwijania świetlic środowiskowych i wspierania rodzin, drugi natomiast pozwoli na zapewnienie codziennej opieki osobom starszym i niesamodzielnym, ponadto na tworzenie klubów seniora – szczególnie na obszarach wiejskich.

 • Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Porozumienie z Głównym Urzędem Miar w sprawie unijnego dofinansowania projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I zostało podpisane w poniedziałek, 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. To zielone światło dla jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie.

 • Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września

  Siódma pozycja w kraju. RPO na finiszu

  Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września. Utrzymujemy dobrą pozycję i nie zwalniamy tempa mimo pandemii koronawirusa, która stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.

 • Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Projekty społeczne RPO: trzeci miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu w kraju!

  W kolejnych trzech miesiącach - lipcu, sierpniu i wrześniu - województwo świętokrzyskie utrzymuje pozycję krajowego lidera we wdrażaniu „miękkiej” części Regionalnego Programu Operacyjnego. W projektach, skierowanych do mieszkańców regionu, „pracuje” już ponad 90 proc. z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w RPO na edukację, zdrowie, sprawy socjalne oraz rynek pracy.

 • W uroczystym otwarciu ośrodka uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik

  Opieka dla seniorów z Kielc dzięki projektowi RPO

  Specjalistyczna pomoc dla niesamodzielnych seniorów z Kielc, a także wsparcie dla opiekujących się nimi członków rodzin – to główne założenia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Fundusze unijne pozwoliły m.in. na utworzenie 25 nowych miejsc opieki w filii Ośrodka Wsparcia Dziennego. W uroczystym otwarciu ośrodka uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.

 • Podpisanie umowy na dodatkowe pieniądze - „antycovidowe” działania świętokrzyskich powiatów

  Dodatkowe pieniądze na „antycovidowe” działania świętokrzyskich powiatów

  Dodatkowe 2,2 mln zł na walkę z skutkami pandemii koronawirusa przyznał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego starostwom powiatowym, realizującym projekty, zwalczające pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego.

Wiadomości

Fundusze unijne. Nowe oblicze koneckiego Rynku

Nowy wizerunek koneckiego Rynku, Parku Miejskiego, Ogródka Jordanowskiego, adaptacja budynków do nowych celów – a wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach działań rewitalizacyjnych.

Komisja Europejska chwali świętokrzyskie RPO

- W trudnym roku pandemii zareagowaliście szybko i znaleźliście sposoby na walkę z nią – mówił Christopher Todd, dyrektor wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej podczas środowego spotkania z przedstawicielami samorządu województwa. Unijny urzędnik nie krył słów uznania za znakomity wynik w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fundusze unijne. Park Żeromskiego w nowej szacie

Odnowiony Park Miejski z wyremontowanymi alejkami, oświetleniem, ścieżkami edukacyjnymi, pomnikami przyrody, tarasem widokowym – tak w skrócie przedstawia się projekt realizowany przez gminę Starachowice. Unijne dofinansowanie tego przedsięwzięcia decyzją Zarządu Województwa, zostało zwiększone o prawie 1,4 mln zł.

 • Uczestnicy projektu

  Sukcesy projektów

  Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych

  dofinansowanie z UE:

  3 173 176,52 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Głównym celem funkcjonowania świetlic, które powstały w ramach projektu, było stworzenie przyjaznych, bezpiecznych warunków umożliwiających poprawny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, stymulując jednocześnie rozwijanie dobrych relacji i więzi uczuciowych w rodzinach objętych wsparciem