Najważniejsze informacje

 • Uczestnicy Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej

  O nowoczesnych technologiach podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej

  Prezentacja najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej przyciągnęła liczną grupę przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki. Forum zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się 23 listopada 2016 w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Celem wydarzenia było przedstawienie regionalnym przedsiębiorstwom najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w fabrykach przyszłości.

 • Uczestnicy poprzedniej konferencji

  O RPOWŚ 2014-2020 w gronie sektora przedsiębiorczości oraz otoczenia biznesu

  Aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz harmonogram najbliższych konkursów będą tematem konferencji organizowanej dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 • Uczestnicy konferencji

  Przekuć ograniczenia w szanse

  Inwestycje w infrastrukturę to nadal ogromne wyzwanie w naszym regionie, ale kluczem do sukcesu jest równoważenie dynamiki rozwoju infrastruktury i kapitału ludzkiego – taki wniosek płynie z konferencji podsumowującej kolejny rok wdrażania RPOWŚ 2014-2020, którą dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego zorganizował Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Podpisanie umowy

  Nowy sprzęt dla strażaków ochotników z Czarncy

  Umowę na dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” marszałek Adam Jarubas podpisał z burmistrzem Włoszczowy Grzegorzem Dziubkiem.

 • Nowe przedszkola w Kielcach i okolicach

  Nowe przedszkola w Kielcach i okolicach

  185 nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz 431 dzieci, które skorzystają ze wsparcia – to efekt konkursu z Poddziałania 8.3.6 RPOWŚ 2014-2020 „Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. 8 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał umowy na dofinansowanie projektów.

 • XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

  XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  W poniedziałek 24 października 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pan Arkadiusz Piecyk – Dyrektor WUP Kielce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pani Karolina Tilman oraz Pan Wolfgang Munch, a także reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

 • Staszowski Obszar Gospodarczy

  Gmina Staszów Innowacyjną Gminą 2016

  Zakończyła się piąta edycja Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina, którego organizatorem jest Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do udziału w tym roku zgłosiło się sześć gmin realizujących proinnowacyjne inicjatywy w sferze społecznej i gospodarczej.

Wiadomości

 • Kolejowy pojazd szynowy zakupiony ze środków Unijnych

  Sukcesy projektów

  Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  11 281 463,41 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono 2 jednostki taboru kolejowego