Najważniejsze informacje

 • http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/2185-xxiv-posiedzenie-swietokrzyskiej-rady-innowacji

  XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

  XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, organizowane przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, odbyło się w dniach 19-20 kwietnia br. na terenie powiatu kazimierskiego

 • Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

  Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

  Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Hotelu Kongresowym, przy al. Solidarności 34 w Kielcach.

 • Marek Szczepanik, Adam Jarubas i Cezary Błach podpisują umowy

  Miliony dla gmin na inwestycje proekologiczne

  Starachowice, Suchedniów, Raków i Bodzentyn podpisały umowy na dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków, gospodarką niskoemisyjną i wodno-ściekową. Umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisali z samorządowcami Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i Marek Szczepanik – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - To problem bardzo istotny dla samorządu województwa i konsekwentnie staramy się go rozwiązywać podpisując umowy na dofinansowanie kolejnych projektów z tego zakresu – mówił Marek Szczepanik

 • Podpisanie umowy

  Termomodernizacja budynków w Połańcu

  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec” - Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał w Połańcu umowę na dofinansowanie projektu, którym objęte zostaną budynki Urzędu Miasta i Gminy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie

 • Szydłów

  „Mała” rewitalizacja za wielkie pieniądze

  Po konkursie na rewitalizację miast powiatowych, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął dziś kolejny konkurs rewitalizacyjny – tym razem dedykowany mniejszym miastom i miejscowościom – siedzibom gmin. I choć określany jest on jako „mała rewitalizacja”, tak naprawdę w grę wchodzą wielkie pieniądze – ponad 100 milionów złotych, które trafią do 26 gmin w regionie

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - grafika

  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

  Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Na stronie www.dniotwarte.eu dostępny jest już formularz rejestracyjny. Masz szansę na ogólnopolską promocję swojego projektu

Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych, które odbędzie się w dniach  16-17 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Hotelu Kongresowym, przy al. Solidarności 34 w Kielcach.

XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, organizowane przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, odbyło się w dniach 19-20 kwietnia  br. na terenie powiatu kazimierskiego.

 • Stara część miasta Chmielnik

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II

  dofinansowanie z UE:

  1 929 578,66 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha