Najważniejsze informacje

 • Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES

  W dniach 15-16 listopada br. w Busku – Zdroju odbyło się kolejne Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES.

  W dniach 15-16 listopada br. w Busku – Zdroju odbyło się kolejne Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES.

  Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe i dotyczy samowystarczalności energetycznej budynków.

 • Departament Polityki Regionalnej ogłasza Nabór do Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu KeepOn

  Departament Polityki Regionalnej ogłasza Nabór do Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu KeepOn

  Departament Polityki Regionalna Świętokrzyskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „KeepOn – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturalnego), zaprasza instytucje, zainteresowane rozwojem polityki regionu w zakresie obejmującym zagadnienia z obszaru dziedzictwa kulturowego w województwie świętokrzyskim, do współpracy w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu KeepOn.

 • Nowy wóz dla OSP Sulisławice

  Nowy wóz dla OSP Sulisławice

  Umowę na realizację projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w gminie Łoniów – przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisali marszałek Adam Jarubas i Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wójtem Gminy Łoniów Szymonem Kołaczem i sekretarzem gminy Andrzejem Swajdą.

 • Komisja Europejska z wizytą u Beneficjentów RPOWŚ 2014-2020

  Komisja Europejska z wizytą u Beneficjentów RPOWŚ 2014-2020

  W dniu 9 listopada 2018r. odbyła się wizyta na miejscu realizacji inwestycji, które zostały wsparte środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020. Goście z Komisji Europejskiej Pan Wolfgang Munch, Pani Katarzyna Szumielewicz i Pani Anna Modzelewska reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO - Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Spotkanie z ekspertem austriackim w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”

  Spotkanie z ekspertem austriackim w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”

  W dniach 5 – 8 listopada 2018 roku odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu miasta Kielce oraz powiatów skarżyskiego i starachowickiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

 • Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą 2018

  Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą 2018

  Zakończyła się siódma edycja Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina, którego organizatorem jest Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Spotkanie z Komisją Europejską

  Spotkanie z Komisją Europejską

  W dniu 8 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Wolfgang Munch – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Pani Katarzyna Szumielewicz – Programme Manager, Pani Anna Modzelewska – Programme Manager. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWŚ, w tym m.in. Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pani Dorota Szymkiewicz - Dyrektor Biura Certyfikacji. Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, listopad.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Kolejowy pojazd szynowy zakupiony ze środków Unijnych

  Sukcesy projektów

  Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  11 281 463,40 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono 2 jednostki taboru kolejowego