Najważniejsze informacje

 • Grafika - dofinansowanie unijne

  Przedszkola z dofinansowaniem

  Rozstrzygnięcie konkursu numer RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17
  Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

 • Grafika

  Pieniądze na podnoszenie kwalifikacji

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17

 • Konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej

  CENWIS - dla świętokrzyskiej nauki i przedsiębiorców

  Ponad 75,5 mln złotych - to wartość projektu stworzenia Centrum Naukowo - Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, który został przedstawiony dziś na Politechnice Świętokrzyskiej. Jego celem jest stworzenie warunków do wsparcia m.in. przedsiębiorców w zakresie działalności naukowo–badawczej

 • Targi Hannover Messe 2017

  Prace nad zmianą definicji MŚP

  Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała kwestionariusz, którego adresatami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP

 • Stypendyści świętokrzyskiego programu stypendialnego

  Konsultacje publiczne w sprawie funduszy unijnych w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie funduszy unijnych w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Ich celem jest zgromadzenie opinii na temat głównych zasad i kierunków wydatkowania środków finansowych z kolejnego budżetu UE. Informacje zdobyte podczas konsultacji zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską do opracowania szczegółowych propozycji dotyczących nowej perspektywy finansowej

 • Spotkanie informacyjne dla osób otwierających działalność gospodarczą

  Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, styczeń

  Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania

 • Rzecznik Funduszy Europejskich UMWŚ - Grzegorz Ślusarczyk

  RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Szanowni Państwo,

  chcemy włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPOWŚ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego i Polski.

Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Skarżysko-Kamienna - miejsce kreatywnego biznesu

W Skarżysku – Kamiennej powstanie pakiet usług dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Umowę na realizację projektu pn. „Skarżyska strefa Kreatywnego Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisali w piątek, 19 stycznia marszałek Adam Jarubas oraz prezydent Skarżyska – Kamiennej Konrad Krönig. W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej Sławomir Ciaś.

Pomoce dydaktyczne dla szkół zawodowych

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej powiatom: jędrzejowskiemu, włoszczowskiemu, ostrowieckiemu, skarżyskiemu, starachowickiemu, koneckiemu, sandomierskiemu oraz gminie Kielce w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  Sukcesy projektów

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  dofinansowanie z UE:

  3 471 706,69 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  46 673 uczniów/studentów skorzystało z efektów projektów edukacyjnych