Najważniejsze informacje

 • Podpisanie umowy

  Remont wieży, tarasu, zagospodarowanie terenu - rewitalizacja Klasztoru Karczówka

  - Może to ostatnie miejsce, w którym nie postawiono na komercję, tylko spotkanie się z człowiekiem. Miejsce, w którym nie ma wifi. Miejsce służące do nabrania dystansu – mówił ksiądz Jan Oleszko, rektor Klasztoru Karczówka w Kielcach podczas podpisania umowy z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem na kompleksową rewitalizację klasztoru.

 • Zajęcia dodatkowe w jednej ze świętokrzyskich szkół podstawowych realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFS

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat dofinansowania projektów edukacyjnych RPOWŚ 2014-2020 w ramach konkursów ogłaszanych w I półroczu 2017 r.

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursach edukacyjnych RPO do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości tworzenia projektów w I półroczu 2017 r. Zachęcamy zwłaszcza przedstawicieli żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół o zawodowym profilu kształcenia, a także przedstawicieli organów prowadzących ww. placówki oraz innych podmiotów działających w sferze edukacji.

 • Targi SIAL Paryż 2016

  Wyjazdowa misja gospodarcza podczas targów SIAL Szanghaj

  Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc), z sektora MŚP, działających w sektorze spożywczo-przetwórczym na uczestnictwo w wyjazdowej misji gospodarczej podczas targów SIAL Szanghaj, w terminie 14-20 maja 2017 r. Koszty misji pokrywa Organizator.

 • Praktyki w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

  Kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli praktyki

  W okresie ferii zimowych kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

 • Szkolenie dotyczące równości szans i niedyskryminacji

  Szkolenie na temat realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w dniu 2 lutego 2017 roku szkolenie zamknięte na temat realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju podsumowuje kolejny rok swojej działalności

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju jest jednym z trzech punktów informacyjnych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Wszystkie punkty znajdują się w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Konferencja uzdrowiskowa w Busku-Zdroju w czerwcu 2016 roku

  Efekty konferencji uzdrowiskowej w Busku Zdroju

  Właśnie ukazała się książka będąca wynikiem spotkania podczas Konferencji uzdrowiskowej w Busku-Zdroju w czerwcu 2016. Jej autorem jest Dr Frank-Michale Kirsch ze Szwecji, który był uczestnikiem misji przyjazdowej zagranicznych gości z branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej do Regionu Świętokrzyskiego. Pomysłodawcą i organizatorem corocznego wydarzenia międzynarodowego dla branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zapraszamy do udziału w czwartej edycji!

  Po raz kolejny zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej prezentującej efekty projektów unijnych i zmiany, jakie zachodzą w naszym województwie dzięki Funduszom Europejskim. Aby wziąć udział w Dniach Otwartych, wystarczy udostępnić swój projekt dla mieszkańców regionu i turystów przynajmniej na jeden dzień w okresie od 18 do 21 maja 2017 r.

Wiadomości

 • Północne skrzydło Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego

  Sukcesy projektów

  Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego

  dofinansowanie z UE:

  2 185 459,73 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury