Najważniejsze informacje

 • Wizyta gości zagranicznych w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju

  „Świętokrzyskie - góry możliwości”

  Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce - easy to do business in”

 • Grafika - dofinansowanie unijne

  Lista projektów wybranych do dofinansowania

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-107/17

 • Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany

  Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany

  W dniu 13 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze robocze spotkanie z przedsiębiorcami, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu w dniach 20-24 listopada. Podczas spotkania Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił program misji, który zakłada przede wszystkim wizyty studyjne oraz branżowe spotkania biznesowe w obszarach branży spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej

 • Uczniowie szkół zawodowych podczas podróży na Targi ANUGA w Kolonii

  Uczniowie szkół zawodowych z wizytą na Targach ANUGA w Kolonii

  W dniach 8-10 października 2017 r. uczniowie - laureaci konkursu „Kreatywna Szkoła III” wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym z wizytą na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Spożywczego ANUGA Food Fair w Kolonii

 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli

  Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli

  Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli, największe coroczne wydarzenie złożone z serii specjalistycznych konferencji i spotkań eksperckich związanych z rozwojem regionalnym w Europie. Marszałek Adam Jarubas oraz Dyrektor Grzegorz Orawiec dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem w międzynarodowym gronie najważniejszych przedstawicieli instytucji europejskich, polityków, praktyków i ekspertów z całej Europy

Wiadomości

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPOWŚ) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR (dalej: Wykaz).

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

„Świętokrzyskie - góry możliwości”

Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce - easy to do business in”.

 • Parku Miniatur i Rozrywki

  Sukcesy projektów

  Podniesienie konkurencyjności F.H. ZŁOTA RÓŻA & SABAT 1 ZENON DAŃDA poprzez powiększenie wprowadzenie nowych usług - Parku Miniatur i Rozrywki, restauracji i wyciągu orczyków bezpodporowych

  dofinansowanie z UE:

  1 582 857,09 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  499 wspartych MŚP

  2587 nowych miejsc pracy