Najważniejsze informacje

 • Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego

  Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego

  W dniach 8 – 9 marca br. w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 • Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami

  O Europie dla młodych

  Dyrektor Generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marc Lemaitre spotkał się z młodzieżą województwa świętokrzyskiego w ramach dialogu obywatelskiego. Rozmowa w Filharmonii Świętokrzyskiej dotyczyła przyszłości Europy i założeń polityki Unii Europejskiej wobec młodych

 • Wizyta Marca Lemaître'a w Kielcach

  Ważna wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej w regionie

  - W tej chwili mamy czas, który służy przede wszystkim dialogowi. To czas, by wysłuchać opinii, wymienić się uwagami i pomysłami, które pomogą nam w rozwoju w przyszłości – mówił w Kielcach Marc Lemaître - Dyrektor Generalny DG REGIO Unit ds. polityki miejskiej i regionalnej Komisji Europejskiej. Jego wizyta odbywa się w ważnym momencie, bowiem Komisja Europejska kończy obecnie prace nad założeniami do nowej perspektywy finansowej. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik

 • Wizyta Adama Jarubasa - marszałka województwa świętokrzyskiego w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie

  W Pacanowie inwestują w edukację

  Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci oraz zajęcia dodatkowe, m.in. taneczne, plastyczne, teatralne czy dydaktyczno-wyrównawcze w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie - umowę na dofinansowanie projektu pn. „Akademia Malucha” w ramach Poddziałania „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z przedstawicielami placówki podpisał w Pacanowie marszałek Adam Jarubas

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - grafika

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich – weź udział w piątej edycji!

  Po raz kolejny zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej prezentującej projekty unijne i zmiany, jakie zachodzą w naszym województwie dzięki Funduszom Europejskim. Skorzystałeś ze środków UE? Chcesz pokazać efekty swoich działań? Udostępnij swój projekt dla mieszkańców regionu i turystów przynajmniej na jeden dzień w okresie od 11 do 13 maja 2018 r.

Wiadomości

Jak napisać projekt dla szkoły podstawowej w ramach RPOWŚ 2014-2020? – zapraszamy na warsztaty

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów skierowanych do szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Warsztaty będą realizowane w związku z konkursem z Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”, który został ogłoszony 28 lutego, zaś nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 30 marca do 16 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0012/16 pn. Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwó...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że dnia 16 marca  2018 roku podpisana została z Gminą Włoszczowa z siedzibą: ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/16 pn. Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców, złożonego do Działania 6.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16

 • Śródmieście Kielc

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II

  dofinansowanie z UE:

  18 845 249,91 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha