Najważniejsze informacje

 • POLSKA FOOD FESTIVAL w Brukseli

  POLSKA FOOD FESTIVAL w Brukseli

  Polska Food Festival, który odbył się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w Brukseli to wydarzenie organizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Domem Polski Wschodniej w Brukseli, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Instytutem Polskim, Polską Organizacją Turystyczną, PKN Orlen oraz PLL LOT.

 • Cyfryzacja usprawni pracę placówek medycznych

  Cyfryzacja usprawni pracę placówek medycznych

  Między innymi na temat działań planowanych centralnie, wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i utworzenia usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia świadczonych przez placówki medyczne rozmawiali uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji projektu „InPlaMed WŚ”. Gościem spotkania, przygotowanego przez lidera projektu – Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, był Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 • Centrum Urazowe dla dzieci powstanie w Kielcach

  Centrum Urazowe dla dzieci powstanie w Kielcach

  Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach podpisali umowę na dofinansowanie utworzenia w strukturach placówki Centrum Urazowego dla Dzieci. W wydarzeniu uczestniczył Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 • MŚP w regionie ze środkami na usługi doradcze

  MŚP w regionie ze środkami na usługi doradcze

  W Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A. odbyło się Forum Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie zainaugurowało realizację projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

 • Nową drogą szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej

  Nową drogą szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej

  Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności i poprawa jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, jego powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym – te m.in. cele uda się zrealizować dzięki rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku węzeł Kielce Południe – granica gminy Chęciny. W poniedziałek, 17 grudnia z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka, marszałka Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia, radnych Sejmiku Grzegorza Gałuszki i Grzegorza Banasia oraz członka Zarządu Województwa Marka Jońcy odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji.

 • Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

  Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

  W Baćkowicach otwarty został nowoczesny Dom Pomocy Społecznej, który otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystościach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, grudzień.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Stara część miasta Chmielnik

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II

  dofinansowanie z UE:

  1 929 578,66 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha