Najważniejsze informacje

 • Sandomierskie jabłko na Jedwabnym Szlaku

  Sandomierskie jabłko na Jedwabnym Szlaku

  W dniu 25 sierpnia 2016 r. w siedzibie grupy producenckiej „Złoty Sad”
  w Wielogórze k. Samborca odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące specyfiki chińskiego rynku dla polskich eksporterów. Warsztat szkoleniowy poprowadził Pan Jakub Garstka - ekspert, reprezentujący firmę „Hatrans”, wyłącznego operatora logistycznego połączenia kolejowego z Chin do Łodzi, uruchomionego w 2013 roku. Podczas spotkania ekspert zapoznał uczestników z wymogami rynku chińskiego, w szczególności jak rozwinąć skuteczny i niskokosztowy eksport na ten rynek.

 • Konkurs plastyczny dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego

  Zapraszenie do udziału w konkursie plastycznym dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”. Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek, działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp.

 • Uczestnicy warsztatów

  Warsztaty dla autorów wniosków, czyli jak napisać dobry projekt, wspierający profilaktykę zdrowotną

  Szczegółowe możliwości tworzenia projektów w ramach ogłoszonego właśnie „konkursu zdrowotnego”, interpretacja najważniejszych zapisów regulaminu, praca z generatorem wniosków aplikacyjnych - to główne tematy warsztatów, zorganizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dla autorów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT”.

 • Podpisywanie umowy

  Dofinansowanie projektów społecznych i edukacyjnych

  Umowy na dofinansowanie działań edukacyjnych i wsparcie społeczne mieszkańców świętokrzyskiego, na łączną kwotę ponad 14 mln zł, podpisał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki 15 nowym projektom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w naszym regionie powstaną nowe świetlice środowiskowe i mieszkania chronione. Na wsparcie będą mogły liczyć także rodziny zastępcze i uczniowie szkół zawodowych.

Wiadomości

 • Amfiteatr Kadzielnia

  Sukcesy projektów

  Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

  dofinansowanie z UE:

  12 753 600,29 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury