Najważniejsze informacje

Wiadomości

Ekologiczne, smaczne i zdrowe

O tym jak najlepiej wypromować produkty regionalne dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 22 października w Cisowie.

We Włoszczowie o nowej unijnej perspektywie

Ożywiona dyskusja o szansach jakie stwarza nowa unijna perspektywa na lata 2021-2027 towarzyszyła konsultacjom społecznym, które odbyły się w środę, 20 października we Włoszczowie.

 • Pojazd służący do działań edukacyjno-informacyjnych

  Sukcesy projektów

  Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Północnego

  dofinansowanie z UE:

  1 302 601,20 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  W ramach tych projektów prowadzone były spotkania edukacyjne w gminach, połączone z nauką czujności onkologicznej, zdrowego stylu życia, obserwacji swojego organizmu i samobadania piersi.