Najważniejsze informacje

 • Uczestnicy targów spożywczych SIAL w Paryżu

  Świętokrzyscy producenci żywności na targach SIAL w Paryżu

  W niedzielę rozpoczęły się największe w Europie targi spożywcze SIAL w Paryżu. Biorą w nich udział przedstawiciele z województwa świętokrzyskiego reprezentowani przez: Zakład przetwórstwa mięsnego „Hochel”, grupa producentów owoców i warzyw „San Export Group” z Sandomierza, Grupa producentów koncentratów owocowych „Sambor” z Samborca, Producent Słodyczy „Mat” ze Starachowic, producent produktów liofilizowanych „Lyovit”, a także „Vitalpol” producent i eksporter fasoli. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w Targach SIAL uczestniczy Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Szczepanik.

 • Uczestnicy spotkania

  Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli

  Świętokrzyskie dzieli się w Brukseli doświadczeniami z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży i jego roli w rozwoju gospodarczym regionu. Nasze województwo było także gospodarzem spotkania z Komisją Europejską dot. funduszy UE po roku 2020 na poziomie regionalnym, dla władz i przedstawicieli polskich województw oraz aktywnie uczestniczyło w międzynarodowej debacie dotyczącej szkolnictwa zawodowego zorganizowanej przez Biuro reprezentujące w Brukseli Irlandię Północną.

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. prawidłowego spełniania obowiązkowych kryteriów horyzontalnych w projektach RPOWŚ 2014-2020, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące spełniania kryteriów horyzontalnych na etapie tworzenia i realizacji projektów RPOWŚ 2014-2020. Podczas spotkania omówiona zostanie m. in. problematyka równości szans kobiet i mężczyzn, a także zagadnienia dotyczące dostępności projektów EFS dla osób niepełnosprawnych.

 • Uroczyste podpisanie umów

  Projekty dla maluchów i dla rodziców – przybędzie ponad 300 miejsc w świętokrzyskich żłobkach

  Rusza osiem projektów skierowanych do najmłodszych, bo niespełna trzyletnich mieszkańców naszego województwa. Uroczystość podpisania umów na dofinansowanie tych przedsięwzięć, na której obecni byli m. in. Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, odbyła się Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego.

 • Uczestnicy posiedzenia

  X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  W środę 14 września 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach odbyło się X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ na lata 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ oraz Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

 • Uroczystość podpisania umów

  Ponad pół tysiąca nowych miejsc w przedszkolach. Talenty będą rozwijane

  Blisko 900 dzieci z województwa świętokrzyskiego skorzysta z projektów w ramach Poddziałania 8.3.1 RPOWŚ 2014-2020, na które umowy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał w Kijach. Ich wartość to ponad 8,4 mln złotych, a pomóc mają one m.in. w rozwijaniu zdolności artystycznych najmłodszych. W podpisaniu umów wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Aleksandra Marcinkowska.

Wiadomości

 • Podpisanie umów w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020...

  W dniu 19 października br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”

 • Świętokrzyscy producenci żywności na targach SIAL w Paryżu

  W niedzielę rozpoczęły się największe w Europie  targi spożywcze SIAL w Paryżu. Biorą w nich udział przedstawiciele z województwa świętokrzyskiego reprezentowani przez: Zakład przetwórstwa mięsnego „Hochel”, grupa producentów owoców i warzyw „San Export Group” z Sandomierza, Grupa producentów koncentratów owocowych „Sambor” z Samborca, Producent Słodyczy „Mat” ze Starachowic, producent produktów liofilizowanych „Lyovit”, a także „Vitalpol” producent i eksporter fasoli.

  Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w Targach SIAL uczestniczy Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Szczepanik.

 • Uczniowie świętokrzyskich szkół zawodowych rozpoczęli zajęcia

  Od 7 października br. rozpoczęły się zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych oraz  kursy z języka obcego (język angielski i niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej dla 560 uczniów z 28 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego, biorących udział w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

 • Nowy stok narciarski Szwajcarii Bałtowskiej

  Sukcesy projektów

  SZWAJCARIA BAŁTOWSKA - budowa nowego stoku narciarskiego jako wspólna inwestycja powiązania kooperacyjnego na rzecz wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  3 119 186,86 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  499 wspartych MŚP

  2587 nowych miejsc pracy