Najważniejsze informacje

 • Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie

  Atrakcyjne i nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Świętokrzyskiem

  Nowoczesny sprzęt w pracowniach, staże i praktyki dla uczniów u przyszłych pracodawców, czy współpraca szkół z przedsiębiorcami – miliony z Europejskiego Funduszu Społecznego popłyną do świętokrzyskich szkół oraz instytucji, które zajmują się kształceniem zawodowym. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach 6 grudnia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał umowy z 10 wnioskodawcami. W sumie dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów na kwotę ponad 14 milionów złotych

 • Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ

  Jak rozliczać projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego?

  Blisko 250 osób uczestniczyło w dwóch edycjach konferencji „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Spotkanie było okazją do przekazania realizatorom projektów, dofinansowanych z EFS, praktycznych wskazówek i zaleceń ułatwiających sprawne zarządzanie i rozliczanie przedsięwzięć ze sfery edukacji, włączenia społecznego i zdrowia.

 • Grafika - dofinansowanie unijne

  Pieniądze na turystykę

  1 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dokonał warunkowego wyboru 2 projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17

 • Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe

  Animatorzy ds. grantów odwiedzili wszystkie powiaty w regionie

  Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ zakończyli w piątek cykl 14 spotkań grantowych, zorganizowanych od października we wszystkich powiatach regionu świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

 • Wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa w sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju

  „Świętokrzyskie-góry możliwości”

  Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce - easy to do business in”

 • Konferencja dortycząca podpisania kontraktu z Arabią Saudyjską

  Buskowianka podbija arabskie rynki

  Woda mineralna „Paradise" - pod taką nazwą woda „Buskowianka" trafi na rynek Arabii Saudyjskiej. Pierwsza partia: cztery kontenery, czyli prawie 200 tysięcy butelek wkrótce wyjedzie do portu w Gdyni, skąd popłynie na Bliski Wschód. W czwartek, 30 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisany został kontrakt

 • Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

  Podsumowanie polskiego uczestnictwa – Astana EXPO 2017

  W dniu 24 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim. Jest to jeden z wyspecjalizowanych zespołów Międzyresortowego Zespołu do spraw promocji Polski za granicą, którego celem działalności jest ujednolicenie działań administracji i innych podmiotów w obszarze promocji Polski w kontaktach międzynarodowych

Wiadomości

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że W dniu 8 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowaniu w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu na inwestycje pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz zagospodarowanie otoczenia wokół Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu.

 • Amfiteatr Kadzielnia

  Sukcesy projektów

  Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

  dofinansowanie z UE:

  12 753 600,29 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury