Najważniejsze informacje

 • Przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i PKP podczas podpisanai aneksu

  Szybciej do Warszawy dzięki łącznicy kolejowej

  O 767 tys. zł wzrośnie unijne dofinansowanie projektu „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna”, którego realizacja stworzy nowe możliwości dla kolei w województwie świętokrzyskim, skracając czas podróży do Warszawy i ułatwiając pasażerom dotarcie na północ Polski.

 • REACT – UE dla czystego środowiska

  REACT – UE dla czystego środowiska

  Znakomita wiadomość na początek nowego roku - uruchamiamy fundusze unijne w ramach instrumentu REACT-UE! Pierwsza transza, która zostanie rozdysponowana w regionie świętokrzyskim na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, wynosi prawie 16 mln euro!

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Więcej pieniędzy dla szkół dzięki nowym projektom RPO

  Zarząd Województwa podjął w środę decyzję o dofinansowaniu dwóch nowych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczących edukacji szkolnej. Skorzysta z nich prawie 280 osób: uczniów i nauczycieli dwóch świętokrzyskich szkół podstawowych. Na doposażenie placówek, dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz szkolenia dla pedagogów przeznaczone zostało 620 tysięcy złotych.

 • Logo Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

  NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług.

  Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 • Kampania "Nie musisz być Einsteinem"

  Odczarować innowacje

  Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Wiadomości

Zapraszamy na webinarium "Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych".

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu serdecznie zaprasza osoby z ciekawym pomysłem na biznes lub chcących poszerzyć swoje kompetencje na bezpłatne webinarium pod nazwą „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych’’. Celem webinarium jest przedstawienie możliwości otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Nagroda za różnorodność

Komisja Europejska ogłosiła nagrodę „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”. Skierowany jest on do samorządów lokalnych.

 • Ulica Łopuszańska w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa ul. Łopuszańskiej w Kielcach

  dofinansowanie z UE:

  19 339 091,49 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Rozbudowa drogi przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększyła komfort jazdy, usprawniła i polepszyła ruch pieszych i rowerzystów. Wpłynęła również na poprawę warunków środowiskowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych.