Najważniejsze informacje

 • Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej

  Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej

  Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Luksemburga, Rafał Rybacki i Łukasz Padoł, spotkali się z członkami Klastra Uzdrowiskowego Busko-Zdrój oraz władzami miasta i powiatu Kazimierza Wielka. Celem spotkań była prezentacja oferty inwestycyjnej EBI na współfinansowanie przyszłych projektów związanych z rewitalizacją oraz dalszą rozbudową infrastruktury uzdrowiskowej na terenie Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego „Busko-Zdrój – Solec-Zdrój – Kazimierza Wielka.”

 • Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa

  Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa

  Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś spotkał się z przedstawicielami klubów Sejmiku oraz przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej w celu omówienia projektu zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją obecnej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wypracowania założeń na kolejną perspektywę unijną.

 • Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra

  Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra

  Na piątej sesji spotkali się radni gminy Miedziana Góra. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, która poinformowała o możliwościach ubiegania się o unijne wsparcie przez przedsiębiorców oraz środkach Europejskiego Funduszu Społecznego (206 mln zł) na zakładanie żłobków, przedszkoli, świetlic środowiskowych i na szkolnictwo zawodowe.

 • Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

  Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

  arszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze Skarżyskiem-Kamienną, Rudą Maleniecką oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 • O nowym programie europejskim „HORYZONT EUROPA” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

  O nowym programie europejskim „HORYZONT EUROPA” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

  W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, którego celem było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horyzont Europa”.Program Horyzont Europa to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na łączną kwotę 100 mld EUR

 • Na podstawowe usługi i odnowę wsi

  Na podstawowe usługi i odnowę wsi

  Zarząd województwa świętokrzyskiego zatwierdził listę rankingową operacji, które otrzymają pomoc w ramach programu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łącznie trafi do nich 6 mln złotych.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Badanie ewaluacyjne pn.:Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „„Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap).”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Szanowni Państwo

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w miesiącach styczeń - kwiecień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy - konsorcjum firm: LB&E z siedzibą w Podkowie Leśnej oraz EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. z siedzibą w Warszawie.

 • Śródmieście Kielc

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II

  dofinansowanie z UE:

  18 646 468,43 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha