Najważniejsze informacje

 • Rozpoczęcie spotkania grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

  Spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

  Przedstawiciele Banku Światowego, władz samorządowych, szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm wzięli udział we wtorek 17 maja w posiedzeniu grupy roboczej, dotyczącej wsparcia kształcenia dualnego jako jednego z modeli kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w województwie świętokrzyskim.

 • XXIV Wytopki Ołowiu w Parku Etnograficznym w Tokarni

  Z sukcesem korzystają z unijnych funduszy

  Pokazy wytopu ołowiu, elektrolizy miedzi i pędzenia dziegciu, kiermasz rękodzieła ludowego odbywały się podczas XXIV Wytopków Ołowiu, które w niedzielę, 15 maja odbywały się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Można było również obejrzeć obiekty, które udało się odrestaurować dzięki środkom europejskim. Odwiedzający w sobotę bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Masłowie przyglądali się pracy załóg Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Tłumy zwiedzających można też było spotkać w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Wszystko to w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

 • Uczestnicy gry miejskiej „Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach”

  „Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach” - atrakcyjna gra miejska

  W niedzielę, 15 maja jedną z głównych atrakcji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” na chęcińskiej starówce była rywalizacja 30 uczestników w atrakcyjnej grze miejskiej „Śladami Funduszy Europejskich po Chęcinach”. Zwycięzcy, którzy najszybciej rozwiązali zagadki na historycznej trasie otrzymali w nagrodę tablety, które wręczyli Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

 • Spotkanie z przedsiębiorcami

  Spotkania z przedsiębiorcami

  Prowadząc działania związane z realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 projektem promocji gospodarczej „Świętokrzyskie – hard to pronounce easy to do business in” pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej na bieżąco konsultują z przedstawicielami różnych branż szczegóły kluczowych działań w projekcie. W tym celu spotykają się z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

 • Spotkanie prowadzone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Fundusze unijne dla każdego

  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) stanowią ogólnopolską sieć, koordynowaną przez Ministerstwo Rozwoju. Do sieci PIFE należą także trzy punkty zlokalizowane w województwie świętokrzyskim. Są to: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, Wszystkie trzy Punkty Informacyjne znajdują się w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Uczestnicy spotkania w ramach inicjatywy „Lagging Regions"

  Rozpoczęły się prace w ramach inicjatywy "Lagging Regions"

  Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Banku Światowego, świętokrzyskich samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz firm we wtorek, 26 kwietnia spotkali się w Targach Kielce, gdzie dyskutowali o trzech podstawowych kierunkach rozwoju regionu na najbliższe lata. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach inicjatywy „Lagging Regions". W wydarzeniu uczestniczyli Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Wiadomości

 • Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  23 maja 2016 r. w Hotelu Qubus w Kielcach, przy ul. Składowej 2 odbyło się VIII spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ witając przybyłych gości.

 • Rusza V edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

  Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

 • UWAGA! Wydłużenie terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16

  Z uwagi na specyfikę Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014-2020, jak również w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony potencjalnych Wnioskodawców do Instytucji Organizującej Konkurs, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1461 z dnia 24 maja 2016 roku dokonał wydłużenia terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 do dnia 30.06.2016 r. do godziny 15.00. Z uwagi na przesuniecie terminu składania dokumentacji konkursowej orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na grudzień 2016 roku.
  Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

   

 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  Sukcesy projektów

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  dofinansowanie z UE:

  3 471 706,69 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  46 673 uczniów/studentów skorzystało z efektów projektów edukacyjnych