Rewitalizacja

Wypłacono pierwsze środki w ramach koordynowanego przez Departament Polityki Regionalnej „Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Departament Polityki Regionalnej (DPR) jest odpowiedzialny z ramienia Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego za przeprowadzenie Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, w ramach którego 76 gmin z terenu naszego województwa opracowuje nowe lub aktualizuje dotychczasowe programy rewitalizacji.

Data opublikowania:

Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

W dniu 9 grudnia br. we Włoszczowie odbyło się ostatnie z cyklu spotkań edukacyjnych zaplanowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, dla Gmin z czterech powiatów Województwa Świętokrzyskiego tj. włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data opublikowania:

Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.

Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.

               W dniu 28 listopada br. w Skarżysku – Kamiennej odbyło się drugie z trzech zaplanowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, spotkań edukacyjnych dla  Gmin z czterech powiatów Województwa Świętokrzyskiego tj. skarżyskiego, koneckiego, kieleckiego i starachowickiego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data opublikowania:

Spotkania edukacyjne dla gmin Województwa Świętokrzyskiego

Departament Polityki Regionalnej działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach ogłoszonego Konkursu Dotacji, zorganizuje  dwa spotkania edukacyjne  dla wszystkich gmin  Województwa Świętokrzyskiego mające na celu upowszechnianie zagadnień związanych z nowym podejściem do procesu rewitalizacji i jego znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego Gmin.

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców 30.08.2016 r - Informacje ze spotkania

Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców 30.08.2016 r - Informacje ze spotkania
Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców 30.08.2016 r - Informacje ze spotkania

Tajniki rewitalizacji - Spotkanie informacyjne dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 30 sierpnia br. Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania strategicznego i Analiz, zorganizował spotkanie informacyjne dla 76 Gmin Województwa Świętokrzyskiego, którzy uzyskali dofinansowanie na opracowanie bądź aktualizację Programów Rewitalizacji, w ramach Konkursu dotacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data opublikowania:

Strona 1 z 2

Przejdź do strony