Punkty informacyjne

W Województwie Świętokrzyskim działają trzy Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny w Kielcach

Obsługuje powiaty:
kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski

Adres:
ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce

Godziny pracy:
poniedziałek: od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek: od 8.00 do 16.00
soboty: nieczynne

Telefon:
41 343-22-95
41 340-30-25
41 301-01-18

E-mail: GPI@sejmik.kielce.pl

Infolinia: 800-800-440

E-mail: PIFE@sejmik.kielce.pl, GPI@sejmik.kielce.pl