Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Podjęcie uchwały w XIX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z potrzeby aktualizacji kryteriów dotyczących Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w XX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z potrzeby szybkiego uruchomienia środków z przeznaczeniem na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w województwie świętokrzyskim.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w XVII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała m.in. z potrzeby szybkiego wprowadzenia do RPOWŚ 2014-2020 zapisów dotyczących interwencji w zakresie walki ze skutkami pandemii koronawirusa COVID 19.

Data opublikowania:

Strona 1 z 6

Przejdź do strony