Posiedzenia Komitetu Monitorującego

XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

W piątek 5 października 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020

Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kwestie stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 czy "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" były tematami obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 2014 - 2020, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Data opublikowania:

Strona 1 z 4

Przejdź do strony