Przykłady projektów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik

Budynek Gimnazjum w Chmielniku
Budynek Gimnazjum w Chmielniku

W ramach zadania  zostały wykonane prace termomodernizacyjne w 4 obiektach użyteczności publicznej Gminy Chmielnik pełniących ważne funkcje w życiu publicznym i społecznym gminy                 (Samorządowe Przedszkole w Chmielniku, Budynek w Sędziejowicach (budynek + sala gimnastyczna), Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, budynek Gimnazjum w Chmielniku   (budynek + łącznik + sala gimnastyczna).

Rozbudowa ul. Łopuszańskiej w Kielcach

Ulica Łopuszańska
Ulica Łopuszańska

Rozbudowa drogi przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększyła komfort jazdy, usprawniła i polepszyła ruch pieszych i rowerzystów. Wpłynęła również na poprawę warunków środowiskowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych.