Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.07. 03.00-IZ.00-26-043/16 z Samorządowym Zakłedem Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 26.04.2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 7.3 z Beneficjentem – Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.

Data opublikowania:

Wizyta młodzieży na Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2018 w Hanowerze realizowana w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Wizyta młodzieży na Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2018
Wizyta młodzieży na Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2018

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących udział w ww. projekcie kolejną edycję konkursu pn. „Kreatywna Szkoła”.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Beneficjentem: FIRMA HANDLOWA BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI w ramach konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Data opublikowania:

Spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions

Spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions
Spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions

W dniu 25 kwietnia br. w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbyło się  kolejne spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Poland: Catching-up Regions. Uczestniczyli w nim m.in. Wolfgang Munch, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Banku Światowego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy w ramach Działania 3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 19 kwietnia 2018 roku podpisana została z Gminą Połaniec z siedzibą: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0073/16 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec” złożonego do Działania 3.3 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16.

Data opublikowania:

Sędziszów ze wsparciem! Na infrastrukturę i usługi społeczne

Podpisanie umów
Podpisanie umów

W Urzędzie Miasta w Sędziszowie marszałek Adam Jarubas podpisał z przedstawicielami Fundacji Perspektywy i Rozwój Edytą Kunicką i Iwoną Kwiecień umowę na dofinansowania projektu pn. „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. W Sędziszowie dzięki unijnym środkom realizowana będzie także inwestycja o wartości ponad 26 milionów złotych, która przyczyni się do ochrony stanu środowiska naturalnego i podniesie standard warunków życia mieszkańców.

Data opublikowania:

Spotkanie robocze w sprawie Wystawy Światowej EXPO DUBAJ 2020

Spotkanie robocze w sprawie Wystawy Światowej EXPO DUBAJ 2020
Spotkanie robocze w sprawie Wystawy Światowej EXPO DUBAJ 2020

W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim. Głównym tematem spotkania była kwestia przygotowań Polski do udziału w Światowej Wystawie EXPO Dubaj 2020.

Data opublikowania:

ENERSELVES samowystarczalny energetycznie

Logo projektu ENERSELVES
Logo projektu ENERSELVES

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt pn. ENERSELVES w ramach programu Interreg Europe.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący konkursów w ramach Poddziałania 8.2.2 oraz Poddziałania 8.2.3 ZIT, zakładających profilaktykę wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w celu zachęcenia Wnioskodawców do bardziej aktywnego aplikowania o środki UE, podjęła decyzję o zwiększeniu limitu zakupu środków trwałych w ww. projektach z 10% do 30% wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja ogólnych kryteriów wyboru projektów oraz ich zatwierdzenie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 w dniu 24 maja 2018 r. Po dokonaniu stosownych zmian, IOK do końca maja zamierza ponownie ogłosić konkurs w ramach Poddziałania 8.2.2 zakładający profilaktykę nowotworową raka jelita grubego.  

Data opublikowania:

Strona 1 z 177

Przejdź do strony