Wiadomości

Jak zdobyć dofinansowanie na promowanie i przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki raka jelita grubego? – zapraszamy na warsztaty dla autorów projektów

Warsztaty organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Warsztaty organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty poświęcone tworzeniu projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie”. Poddziałanie to umożliwia sfinansowanie zarówno działań informacyjno - edukacyjnych, zachęcających do udział w badaniach, jak i samych badań profilaktycznych w kierunku eliminowania ryzyka lub wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów społecznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Warsztaty pisania wniosków
Warsztaty pisania wniosków

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z ogłoszonymi konkursami, umożliwiającymi finansowanie projektów ze sfery włączenia społecznego w ramach Działania 9.1  i Podziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020.

Data opublikowania:

Mój region, moja Europa, nasza przyszłość - forum w Brukseli

VII Forum Kohezyjne „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość”
VII Forum Kohezyjne „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość”

W Brukseli marszałek Adam Jarubas i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach uczestniczą w VII Forum Kohezyjnym „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość”, organizowanym przez Komisję Europejską i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Obszarów Miejskich.  Wydarzenie ma kluczowe znaczenie w przygotowaniach ram realizacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych po roku 2020.

Data opublikowania:

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020

Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kwestie stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 czy "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" były tematami obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 2014 - 2020, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Data opublikowania:

Podpisanie umów w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 26 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowy o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” z:

Data opublikowania:

Nowy Dom Pomocy Społecznej powstanie w Skarżysku-Kamiennej

Nowy Dom Pomocy Społecznej powstanie w Skarżysku-Kamiennej
Nowy Dom Pomocy Społecznej powstanie w Skarżysku-Kamiennej

W Skarżysku-Kamiennej, z udziałem marszałka Adama Jarubasa w piątek, 23 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie placu pod budowę Domu Pomocy Społecznej. Powstanie on w budynku przy ulicy Ekonomii 7, w którym do czerwca ub. roku mieściło się III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Powiat Skarżyski na realizację tego projektu otrzymał 4,2 mln złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie 7.3. Infrastruktura społeczna i zdrowotna).

Data opublikowania:

Z przedstawicielami kieleckich instytucji o kluczowych inwestycjach ze środków unijnych

Z przedstawicielami kieleckich instytucji o kluczowych inwestycjach ze środków unijnych
Z przedstawicielami kieleckich instytucji o kluczowych inwestycjach ze środków unijnych

W piątek, 23 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat  kluczowych inwestycji planowanych ze środków unijnych w naszym województwie w ramach działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czyli "Infrastruktura badawcza i rozwojowa".

Data opublikowania:

Podpisanie umowy w ramach działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

23 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 ”Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF ” z beneficjentem Gminą Górno, na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno”.

Data opublikowania:

Strona 1 z 98

Przejdź do strony