Wiadomości

Rozmawiali o przyszłej i obecnej perspektywie finansowej

Rozmawiali o przyszłej i obecnej perspektywie finansowej
Rozmawiali o przyszłej i obecnej perspektywie finansowej

Jak wygląda wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, jakie są najważniejsze cele na 2020 rok i jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – o tym rozmawiano podczas spotkania koordynacyjnego dla przedstawicieli Instytucji Zarządzających RPO.

Data opublikowania:

Konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 i RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza 2 konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Data opublikowania:

Szansa w instrumentach zwrotnych

Szansa w instrumentach zwrotnych
Szansa w instrumentach zwrotnych

Preferencyjne pożyczki, wejścia kapitałowe, kredyty technologiczne – to przyszłość finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ze środków europejskich.  Tak w skrócie można podsumować spotkanie przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i samorządów wojewódzkich.

Data opublikowania:

Komunikat

Komunikat dot. decyzji Komisji Europejskiej i wykonania rezerwy  w ramach osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

Interpretacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO

10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO
10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO

Prawie dwa i pół tysiąca osób skorzysta z kolejnych dziesięciu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Projekty dotyczą trzech ważnych obszarów – edukacji w świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach, ochrony zdrowia pracowników, a także opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych. Umowy z autorami projektów uroczycie podpisali w czwartek Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Otrzymają vouchery na doradztwo

Otrzymają vouchery na doradztwo
Otrzymają vouchery na doradztwo

Usługi doradcze dla przedsiębiorców – to główne założenie projektu realizowanego przy unijnym wsparciu w regionie świętokrzyskim. Zainteresowanie drugim naborem, który właśnie się zakończył, okazało się ogromne -  wpłynęło 149 formularzy zgłoszeniowych.

Data opublikowania:

Strona 1 z 311

Przejdź do strony