Wiadomości

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty  w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty  w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli firm z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konferencji dotyczącej oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, która się odbędzie 28 lutego 2019 roku w godzinach 11:00-13:45 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej ul. Stefana Żeromskiego 12 w Kielcach.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

Badanie ewaluacyjne pn.:Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „„Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap).”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Data opublikowania:

Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Szanowni Państwo

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w miesiącach styczeń - kwiecień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy - konsorcjum firm: LB&E z siedzibą w Podkowie Leśnej oraz EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. z siedzibą w Warszawie.

Data opublikowania:

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektu do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 20 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 248/19 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu.

Data opublikowania:

XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

W środę 20 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekty kilku uchwał. Między innymi dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” oraz uchwały dotyczącej stworzenia raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego. – Spotkaliśmy się po to, aby zdecydować o harmonogramie, czasie i ramach naszych dyskusji w przyszłości. Dziś jest czas pewnego podkreślenia startu i formy określenia biegu w toku dalszych prac nad tymi dokumentami – powiedział Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Data opublikowania:

Strona 1 z 269

Przejdź do strony