Wiadomości

Szpitale z nowym sprzętem

Szpitale z nowym sprzętem
Szpitale z nowym sprzętem

Kolejny sprzęt medyczny zakupiony ze środków unijnych w ramach działań związanych z pandemią koronawirusa trafił do świętokrzyskich lecznic.

Data opublikowania:

Jędrzejów z unijnym dofinansowaniem

Jędrzejów z unijnym dofinansowaniem
Jędrzejów z unijnym dofinansowaniem

O zmodernizowaną,  nowoczesną szkolną bazę sportową wzbogaci się gmina Jędrzejów. A wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu, który realizowany będzie w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Data opublikowania:

Poprawią efektywność energetyczną

Poprawią efektywność energetyczną
Poprawią efektywność energetyczną

Czysta energia i czyste powietrze – a wszystko to dzięki kolejnym środkom unijnym, które trafią do 16 beneficjentów z regionu świętokrzyskiego na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Data opublikowania:

Ruszyły pożyczki w ramach tarczy

Ruszyły pożyczki w ramach tarczy
Ruszyły pożyczki w ramach tarczy

Ruszyły pożyczki dla przedsiębiorców, które są jednym z elementów Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. Pierwsza świętokrzyska firma już otrzymała pożyczkę, w kolejce czekają następne, bowiem zainteresowanie taka formą wsparcia jest ogromne.

Data opublikowania:

Zespół z pomocą przedsiębiorcom

Zespół z pomocą przedsiębiorcom
Zespół z pomocą przedsiębiorcom

Jak zapobiegać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii koronawirusa – o tym dyskutowali podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MPŚ, które odbyło się w piątek, 29 maja.

Data opublikowania:

Rząd i samorząd wspierają przedsiębiorców

 Rząd i samorząd wspierają przedsiębiorców
 Rząd i samorząd wspierają przedsiębiorców

Pożyczki na preferencyjnych warunkach, dotacje inwestycyjne, finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – to tylko niektóre z działań skierowanych do przedsiębiorców borykających się ze skutkami pandemii w ramach rządowej oraz świętokrzyskiej tarczy antykryzysowej.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

Zmiana terminów ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dla Działań 3.3 i 3.4 – komponent EFRR

Data opublikowania:

Ogłoszenie naboru na kandydatów na ekspertów z zakresu gospodarki odpadami

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPOWŚ) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR (dalej: Wykaz).

Data opublikowania:

Fundusze unijne na opiekę medyczną dla seniorów i profilaktykę chorób zawodowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania sześć projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczących opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi i seniorami oraz działań wspierających zdrowie pracowników. Z przedsięwzięć skorzysta blisko 800 osób. Kwota dofinansowania projektów to łącznie 8,8 mln zł.

Data opublikowania:

Strona 1 z 323

Przejdź do strony