Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, grudzień.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, grudzień.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, grudzień.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach
Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

Windy dla niepełnosprawnych, dostęp do Internetu, klimatyzacja, automaty biletowe, miejsca do przewozu rowerów oraz dużych bagaży, defibrylatory i pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy też system informacji pasażerskiej. Drugi czteroczłonowy pojazd z napędem elektrycznym dołączył do taboru kolejowego województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

Pionierski punkt odpadów w Ożarowie
Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

Pionierski w regionie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został otwarty w Ożarowie. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł około 3,3 mln zł, z czego 2 mln zł gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że uchwałą nr 32/18 z dnia 12 grudnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekty Badawczo – Rozwojowe. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że uchwałą nr 31/18  z dnia 12 grudnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami
O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

Turystyka, zdrowie oraz branża rolno-spożywcza to dziedziny, w których świętokrzyscy przedsiębiorcy i inne podmioty mogliby współpracować z chińskimi partnerami. O możliwościach takiej kooperacji z przedstawicielami chińskiego przedsiębiorstwa, wstępnie zainteresowanego również inwestowaniem w regionie świętokrzyskim, rozmawiali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Data opublikowania:

Strona 1 z 254

Przejdź do strony