Wiadomości

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że W dniu 8 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowaniu w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu na inwestycje pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz zagospodarowanie otoczenia wokół Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu.

Data opublikowania:

Atrakcyjne i nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Świętokrzyskiem

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie

Nowoczesny sprzęt w pracowniach, staże i praktyki dla uczniów u przyszłych pracodawców, czy współpraca szkół z przedsiębiorcami – miliony z Europejskiego Funduszu Społecznego popłyną do świętokrzyskich szkół oraz instytucji, które zajmują się kształceniem zawodowym. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach 6 grudnia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał umowy z 10 wnioskodawcami. W sumie dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów  na kwotę ponad 14 milionów złotych.

Data opublikowania:

Jak rozliczać projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ

Blisko 250 osób uczestniczyło w dwóch edycjach konferencji „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Spotkanie było okazją do przekazania realizatorom projektów, dofinansowanych z EFS, praktycznych wskazówek i zaleceń ułatwiających sprawne zarządzanie i rozliczanie przedsięwzięć ze sfery edukacji, włączenia społecznego i zdrowia.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy z Gminą Krasocin w ramach konkursu numer RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 06 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z „Gmina Krasocin”. Tytuł projektu: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola.

Data opublikowania:

Rozstrzygniecie I etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 1 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 3292/17 dokonał:

Data opublikowania:

Strona 1 z 134

Przejdź do strony