Wiadomości

Konkurs dla studentów

Konkurs dla studentów
Konkurs dla studentów

Jesteś studentem i interesujesz się tematyka europejską? Weź udział w konkursie, który jest przepustką na jedno z najważniejszych wydarzeń roku – Europejski Tydzień Miast i Regionów. Możesz tam pojechać jako członek zespołu dziennikarzy relacjonujących to, co będzie się działo w Brukseli.

Data opublikowania:

#EU in my Region - konkurs

#EU in my Region - konkurs
#EU in my Region - konkurs

Co Unia Europejska zrobiła dla Ciebie? Sprawdź, zrób zdjęcia i wygraj! Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Wystarczy odwiedzić projekty i inwestycje, które powstały bądź rozwinęły się dzięki unijnemu wsparciu i uwiecznić na zdjęciach te zmiany.

Data opublikowania:

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, czerwiec.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, czerwiec.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, czerwiec.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Ruda Malenicka

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 14 czerwca 2018 roku podpisana została z Gminą Ruda Maleniecka z siedzibą: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka  Pre-umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej ” złożonego do Działania 6.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.06.05.00-IZ.00.26.156/17 

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej GOMED- Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w ramach konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00.26.135/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje,że dnia 20 czerwca 2018 roku podpisana została umowa z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej GOMED- Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą: Polna 9F, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0036/17 pn.: „Rozwój e-usług publicznych w raz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycja w infrastrukturę teleinformatyczną , służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych” złożonego do Działania 7.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.01.00-IZ.00.26.135/17 

Data opublikowania:

Kreatywni Liderzy z regionu nagrodzeni za swoje pomysły

Kreatywni Liderzy z regionu nagrodzeni za swoje pomysły
Kreatywni Liderzy z regionu nagrodzeni za swoje pomysły

18 czerwca br. podczas Gali podsumowującej realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa -Nowoczesny Region”, rozstrzygnięto konkurs pn. „Kreatywni Liderzy”, zorganizowany przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ – Lidera Projektu.

Data opublikowania:

Strona 1 z 194

Przejdź do strony