Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim w październiku.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim w październiku.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim w październiku.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Samorządowcy na start! – ruszyły szkolenia z tworzenia projektów EFS w nowej perspektywie 2021 - 2027

Samorządowcy na start! – ruszyły szkolenia z tworzenia projektów EFS w nowej perspektywie 2021 - 2027
Samorządowcy na start! – ruszyły szkolenia z tworzenia projektów EFS w nowej perspektywie 2021 - 2027

Wczoraj rozpoczął się cykl warsztatów, organizowanych i prowadzonych w formule online przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. W sumie ponad 150 pracowników świętokrzyskich gmin i jednostek samorządowych uzyska przekrojową wiedzę na temat zasad tworzenia projektów, możliwości ich finansowania w rozpoczynającej się unijnej perspektywie budżetowej, a także ich realizacji i rozliczania.

Data opublikowania:

Porozmawiają o potencjale sektora spożywczo-przetwórczego

Porozmawiają o potencjale sektora spożywczo-przetwórczego
Porozmawiają o potencjale sektora spożywczo-przetwórczego

VIII edycja międzynarodowej konferencji promującej potencjał eksportowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 9.30 na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Data opublikowania:

Rytwiany wypięknieją!

Marek Jonca i Marek Boguslawski podczas podmisania umowy
Marek Jonca i Marek Boguslawski podczas podmisania umowy

Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali z wójtem gminy Rytwiany Grzegorzem Forkasiewiczem umowę dotyczącą dofinansowania projektu tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych Rytwian na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich i obejmie m.in. zagospodarowanie i udostępnienie zabytkowych ruin rytwiańskiego zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Data opublikowania:

Pieniądze na termomodernizację budynków w Pińczowie i Szydłowie

Marek Jońca Marek Boguslawski Grzegorz Karwat komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Pinczowie
Marek Jońca Marek Boguslawski Grzegorz Karwat komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Pinczowie

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie – te dwie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowy z beneficjentami podpisali: wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim we wrześniu.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim we wrześniu.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim we wrześniu.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Badanie ewaluacyjne pn.: „Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego

Informujemy, że na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie sierpień – grudzień 2021r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego”.

Data opublikowania:

Zmiany w dokumentach konkursowych dotyczących naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

logo pionowe kolor
logo pionowe kolor

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4186/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadził zmiany w dokumentach konkursowych polegające m.in. na przesunięciu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 30 września br. Dodatkowo uległy zmianie zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z 15 do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o refundację musi zostać złożony najpóźniej 30 września 2023 r.) a także doprecyzowaniu uległ zapis dotyczący terminu składania Wniosku o refundację.

Data opublikowania:

Strona 1 z 360

Przejdź do strony