Wiadomości

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy
Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

– Osoby, które kończą swoją aktywność zawodową często pozostają w próżni społecznej. Podając im rękę, podsuwając propozycje i równocześnie wskazując, co mogą zrobić dla swojej aktywności i zdrowia, pomagamy, aby wykluczenie społeczne nie następowało w tej grupie wiekowej – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Cztery samorządy: Zagnańsk, Baćkowice, Busko – Zdrój i Sandomierz podpisały dziś umowy na dofinansowanie działań związanych opieką, wsparciem i integracją osób starszych i niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania przekracza 6,5 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne dotyczące grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów dofinansowanych z EFS

W połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym realizatorzy projektów RPOWŚ 2014 – 2020, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogli otrzymać do 100 tys. zł na rozszerzenie swojego projektu o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Data opublikowania:

Strona 2 z 286

Przejdź do strony