Wiadomości

Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Termomodernizację przejdzie kilka obiektów. Prace obejmą: budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, obiekt w którym mieści się Świętokrzyskie Centrum Kardiologii oraz budynki Przychodni Przyszpitalnej: zarówno przy ulicy Artwińskiego, jak i Grunwaldzkiej. Termomodernizacja ma dotyczyć również obiektu Medycyny Sądowej i Prosektorium przy ulicy Radiowej. Wartość wszystkich prac to 11 milionów złotych, ponad 7 milionów ma pochodzić z unijnych funduszy.

Data opublikowania:

UWAGA !!! ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 329/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 roku zmieniono Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Działania 3.4  Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

Data opublikowania:

Społeczne projekty z unijnym dofinansowaniem

Społeczne projekty z unijnym dofinansowaniem
Społeczne projekty z unijnym dofinansowaniem

Badania profilaktyczne, świetlice środowiskowe i nowe kierunki kształcenia – trzy projekty uzyskały unijne dofinansowanie. Umowy na ich realizację podpisała z beneficjantami Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 5 milionów złotych. – Chcemy pokazywać mieszkańcom regionu dobre projekty, o których warto mówić. Po to, żeby z jednej strony jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać, a z drugiej – zachęcić kolejnych beneficjentów do aplikowania o środki unijne – mówiła Renata Janik.

Data opublikowania:

Nowa świetlica i mieszkania socjalne w gminie Kunów

Nowa świetlica i mieszkania socjalne w gminie Kunów
Nowa świetlica i mieszkania socjalne w gminie Kunów

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski przebywał w Kolonii Inwalidzkiej, gmina Kunów, gdzie uczestniczył w otwarciu świetlicy środowiskowej i mieszkań socjalnych. Gmina Kunów otrzymała 560 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję w Kolonii Inwalidzkiej, ze swego budżetu wygospodarowała 400 tys. zł. Na parterze mieści się tu świetlica środowiskowa, na pierwszym piętrze – trzy mieszkania socjalne.

Data opublikowania:

Zmiana listy podstawowej oraz rezerwowej w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17

Departament Inwestycji i Rozwoju informuje, że dnia 6 marca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 301/19 dokonał zmiany listy podstawowej oraz rezerwowej w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0157/17 w związku z uwzględnieniem protestów na rozstrzygniecie powyższego konkursu projektów:

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty dotyczące tworzenia Dziennych Domów Opieki Medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty dotyczące tworzenia Dziennych Domów Opieki Medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020
Zapraszamy na warsztaty dotyczące tworzenia Dziennych Domów Opieki Medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego przygotowania projektów w konkursie z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020. Konkurs umożliwia tworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący zmiany instytucji odpowiedzialnej za procedurę odwoławczą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z zatwierdzeniem Uchwałą nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, obowiązującego od 1 marca 2019 r., instytucją odpowiedzialną za procedurę odwoławczą jest Departament Kontroli i Certyfikacji RPO.

Data opublikowania:

Termomodernizacja szpitala z unijnym wsparciem

Termomodernizacja szpitala z unijnym wsparciem
Termomodernizacja szpitala z unijnym wsparciem

Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, projekt „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” trafił na listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”.

Data opublikowania:

Strona 2 z 273

Przejdź do strony