Wiadomości

O INSTRUMENTACH ZWROTNYCH PODCZAS SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU „ATM FOR SME`s” PROGRAMU INTERREG EUROPE

Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”

W dniu 12 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyć będą konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020, a więc projektów z zakresu opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub osobami uzależnionymi. Nabór wniosków rozpoczął się 12 sierpnia i będzie trwał do 6 września br.

Data opublikowania:

PRZYZNANO ŚRODKI NA REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ ROZBUDOWĘ OBIEKTU SŁUŻĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNYM

umowa-caritas
umowa-caritas

Budynek dawnej szkoły podstawowej w Gorzkowie zostanie gruntownie przebudowany. Znajdzie się tu m.in. klub seniora, rodzinny dom pomocy, zespół mieszkań wspieranych i pomieszczenia dziennej rehabilitacji. Na tę inwestycję pieniądze w wysokości 250 000 zł otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej ze środków PFRON, znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa. Umowę na dofinansowanie robót budowlanych obiektu w Gorzkowie podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Caritas otrzyma także wsparcie pieniężne w wysokości ponad 1 mln zł na projekt z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, kierowanej do 60 mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego.

Data opublikowania:

Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie

Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie
Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie

Oficjalnie rozpoczęła się rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Na dwuhektarowej działce powstanie zewnętrzny park edukacyjny “Akademia Bajki”. Inwestycja będzie kosztować ponad 21,5 miliona złotych. W podpisaniu umowy oraz uroczystym wbiciu łopaty pod jej budowę wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz kierownik Oddziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Rudnicka.

Data opublikowania:

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 8.5.1 - 238/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU dedykowany  Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze  Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19

Data opublikowania:

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 8.5.4 - 239/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19

Data opublikowania:

Strona 2 z 298

Przejdź do strony