Wiadomości

KOMUNIKAT

Interpretacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Łopusznie oddana do użytku

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Łopusznie oddana do użytku
Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Łopusznie oddana do użytku

Blisko 16 mln złotych kosztowała budowa oczyszczalni ścieków w Eustachowie, służąca mieszkańcom gminy Łopuszno. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 8,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. W oficjalnym odbiorze oczyszczalni wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Data opublikowania:

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Pińczowie

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Pińczowie
Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Pińczowie

Pacjenci powiatowego szpitala w Pińczowie będą leczeni w bardziej komfortowych warunkach – mówił marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przekazując umowę na unijne dofinansowanie modernizacji placówki. Wartość inwestycji, która rozpocznie się wiosną przyszłego roku, to ponad 5,5 miliona złotych.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020,  dotyczących rozwoju szkolnictwo zawodowego. Spotkanie, zaplanowane na 6 grudnia br., będzie poświęcone konkursom z Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Data opublikowania:

ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZYSPIESZYŁO W SIĘGANIU PO UNIJNE ŚRODKI. PODSUMOWANO 12 MIESIĘCY WYKORZYSTANIA EFS

Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]
Świętokrzyskie-przyspieszyło-w-sięganiu-po-unijne-środki.-Podsumowano-12-miesięcy-wykorzystania-EFS-21-2-768x427[1]

Województwo świętokrzyskie przyspieszyło w pozyskiwaniu dostępnych dla naszego regionu środków unijnych, zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym.  W rankingu województw znajdujemy się na 3. miejscu w kraju pod względem tempa wzrostu wykorzystania programu. W Kielcach, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych,  podsumowano wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad 2018 – listopad 2019 w zakresie wykorzystania środków na projekty dotyczące zdrowia, edukacji i spraw społecznych. Konferencja odbyła się pod przewodnictwem wicemarszałek Renaty Janik.

Data opublikowania:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OCIESĘKACH Z NOWĄ SALĄ I PRACOWNIAMI

Oddanie-odnowionej-Szkoły-Podstawowej-w-Ociesękach-26-230x130[1]
Oddanie-odnowionej-Szkoły-Podstawowej-w-Ociesękach-26-230x130[1]

Wicemarszałek Renata Janik była gościem uroczystego poświęcenia i oddania do użytku odnowionej Szkoły Podstawowej w Ociesękach. Placówka przeszła gruntowny remont oraz powiększyła się o salę sportową i pracownie przedmiotowe. Obiekt przystosowany został również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała 8 mln zł.

Data opublikowania:

Strona 2 z 307

Przejdź do strony