Wiadomości

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-211/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8- Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej w ramach konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-211/18

Data opublikowania:

Zaproszenie do udziału w Forum rozwoju przedsiębiorczości 17 grudnia 2018 roku

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w Forum rozwoju przedsiębiorczości, organizowanym w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Data opublikowania:

Marek Jońca na spotkaniu w Okole

Marek Jońca na spotkaniu w Okole
Marek Jońca na spotkaniu w Okole

W Okole, gmina Bałtów, mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami firmy Skanska, która jest wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 754. W rozmowie uczestniczyli członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, a także dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

Data opublikowania:

Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF
Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

W dniu 4 grudnia br. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w zorganizowanym przez Urząd Miasta w Kielcach posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Departament Polityki Regionalnej reprezentował Dyrektor – Pan Grzegorz Orawiec.

Data opublikowania:

Konkursy dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w 2019r.

Konkursy dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w 2019r.
Konkursy dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w 2019r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogram konkursów na rok 2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w tym makroregionie czeka ponad 800 mln złotych. Środki te przeznaczone są zarówno dla firm, które planują rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących startupów.

Data opublikowania:

O przyszłości Programu „Horyzont 2020” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

O przyszłości Programu „Horyzont 2020” w Domu Polski Wschodniej  w Brukseli
O przyszłości Programu „Horyzont 2020” w Domu Polski Wschodniej  w Brukseli

W dniach 28-29 listopada w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się szereg spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości unijnych programów badawczych pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z siecią Krajowych Punktów Kontaktowych oraz biurem PolSCA.

Data opublikowania:

Tereny posiarkowe muszą być zagospodarowane

Tereny posiarkowe muszą być zagospodarowane
Tereny posiarkowe muszą być zagospodarowane

W Urzędzie Gminy w Łoniowie odbyło się spotkanie samorządowców i przedsiębiorców, którzy rozmawiali o rekultywacji wyrobiska posiarkowego w Piasecznie i dostosowaniu tych terenów do rekreacji i wypoczynku. W dyskusji uczestniczyli: Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Swajda, radny Sejmiku i Szymon Kołacz, wójt Łoniowa.

Data opublikowania:

Strona 8 z 260

Przejdź do strony