Wiadomości

Parki ogłosiły przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Parki ogłosiły przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Parki ogłosiły przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

W Umianowicach w gminie Kije (powiat pińczowski), w bezpośrednim sąsiedztwie kolejki wąskotorowej „Expres Ponidzie”, na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych, bo obejmującym tereny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000, tzw. „Śródlądowej delty Nidy” powstanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Data opublikowania:

Na wparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu

Na wparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu
Na wparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu

-Na wsparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach i Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach otrzymają w sumie prawie 3,4 miliona złotych dofinansowania unijnego na rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – poinformowała podczas konferencji wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Nowa Słupia zwiększy potencjał edukacyjno-kulturowy

Nowa Słupia zwiększy potencjał edukacyjno-kulturowy
Nowa Słupia zwiększy potencjał edukacyjno-kulturowy

U stóp Świętego Krzyża, jednej z największych atrakcji turystycznych regionu, zrealizowane zostaną trzy duże projekty edukacyjno-kulturowe o łącznej wartości ponad 70 mln zł. Rozbudowane zostaną: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, a także powstanie Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Założenia projektów przedstawiono podczas konferencji z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach.

Data opublikowania:

Dodatkowe środki na sprzęt do leczenia chorób kardiologicznych

Dodatkowe środki na sprzęt do leczenia chorób kardiologicznych
Dodatkowe środki na sprzęt do leczenia chorób kardiologicznych

Ponad 1,1 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzyma Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację projektu obejmującego doposażenie placówki sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia. Taka decyzję 10 kwietnia podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Projekt starachowickiego szpitala przewiduje m.in.: zakup stacji monitorowania pacjenta, aparatów echokardiograficznych, bieżni do prób wysiłkowych i zestawu do badań holterowskich.

Data opublikowania:

Spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia usług doradczych dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego

Spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia usług doradczych dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego
Spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia usług doradczych dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. w godzinach  10.00 - 12.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 z POWIATEM KAZIMIERSKIM

Departament Inwestycji i Rozwoju informuje, że dnia 9 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z POWIATEM KAZIMIERSKIM.

Data opublikowania:

Na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim

Na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim
Na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim

Prawie 8 milionów złotych dofinansowania trafi do powiatu kazimierskiego na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytwarzanej energii. Umowę w tej sprawie we wtorek, 9 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisali z przedstawicielami powiatu kazimierskiego marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Strona 8 z 286

Przejdź do strony