Wiadomości

Inwestycje ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Inwestycje ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Inwestycje ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Województwo świętokrzyskie może być partnerem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego szczególnie przy realizacji dużych, wieloletnich przedsięwzięć. O tym, jakie są możliwości uzyskania wsparcia dla takich działań rozmawiali dziś przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami EBI. – Planowanie tych inwestycji w regionie bez dodatkowego wsparcia instytucji finansowych nie byłoby możliwe – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Dyskutowali o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywie finansowania

Dyskutowali o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywie finansowania
Dyskutowali o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywie finansowania

11 lutego 2018 r. Zarząd Województwa spotkał się z dyrektorami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w celu omówienia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją obecnej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku oraz wypracowania założeń na kolejną perspektywę unijną.

Data opublikowania:

Aktualizacja wzorów umów/decyzji o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że dnia 6 lutego br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr 203/19 w sprawie aktualizacji wzorów umów/decyzji o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Nowe wzory umów oraz załączników dostępne są w Zakładce: Skorzystaj/Zobacz wzory dokumentów/Ogólne wzory dokumentów/Wzory umów/decyzji oraz załączników do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opublikowania:

KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W dniach 4-5. lutego 2019 r. odbyła się VI edycja Forum "Miasta i regiony na rzecz współpracy i rozwoju". Jest to doroczne wydarzenie współorganizowane przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów. Niniejsza edycja skupiła się na partnerstwach wspierających rozwój miast i pomagających w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

Data opublikowania:

Rozstrzygniecie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-197/18 z zakresu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 6 stycznia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 206/19 dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00.26.203/18 z firmą „SZUM - TRUCK" MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 6 luty 2019 roku podpisana została zSZUM - TRUCK" MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: Parszów ul. Staszica 2A, 27-215 Wąchock umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn.: „Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe w firmie "SZUM - TRUCK" Marek Szumielewicz I wspólnicy Spółka Jawna” złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO  nr RPSW.01.02.00-IZ.00.26.203/18

Data opublikowania:

Strona 8 z 273

Przejdź do strony