Wiadomości

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL KONSULTACJI WARSZTATOWYCH Z PARTNEREM AUSRIACKIM

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL KONSULTACJI WARSZTATOWYCH Z PARTNEREM AUSRIACKIM
ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL KONSULTACJI WARSZTATOWYCH Z PARTNEREM AUSRIACKIM

W dniach 27 – 30 listopada 2018 roku zakończył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Data opublikowania:

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-211/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8- Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej w ramach konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-211/18

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 ZIT obejmującego profilaktykę wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewybraniem żadnego projektu do dofinansowania w ramach naboru RPSW.08.02.03-IZ-26-216/18, na dzień 12 grudnia zostało zaplanowane ponowne ogłoszenie konkursu na wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

Data opublikowania:

O inwestycjach drogowych

O inwestycjach drogowych
O inwestycjach drogowych

Inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich w regionie planowanych do oddania w najbliższym czasie dotyczyło spotkanie marszałka Andrzeja Bętkowskiego z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim i dyrektorem Departamentu Infrastruktury Michałem Cichockim.

Data opublikowania:

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 30 listopada 2018 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów ciepłowniczych.

Data opublikowania:

Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?

Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?
Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?

Ostatnie już w tym roku warsztaty tworzenia projektów, zorganizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyły konkursu, ukierunkowanego na rozwój opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz osobami uzależnionymi. To pierwszy konkurs o takiej tematyce w obecnej perspektywie finansowej, autorzy projektów potrzebowali więc przekrojowej wiedzy nt. prawidłowego tworzenia wniosków. 

Data opublikowania:

„Buduj z energią” – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców

„Buduj z energią” – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców
„Buduj z energią” – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców

 W dniu 30 listopada br., w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się druga edycja międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pn.: „Buduj z energią”. Konferencja połączona była z przyjazdową misją gospodarczą przedstawicieli przedsiębiorców z branży zasobooszczędne budownictwo i energetyka odnawialna ze Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Austrii, Belgii i Niemiec.

Data opublikowania:

Strona 10 z 260

Przejdź do strony