Wiadomości

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej  – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19 

Data opublikowania:

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej  – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19 

Data opublikowania:

WOJEWÓDZTWO WESPRZE POWIAT KIELECKI W WALCE Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

WOJEWÓDZTWO WESPRZE POWIAT KIELECKI W WALCE Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
WOJEWÓDZTWO WESPRZE POWIAT KIELECKI W WALCE Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Blisko 600 osób – mieszkańców Powiatu Kieleckiego i podopiecznych Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach – uzyska pomoc dzięki nowym projektom, które realizowane będą ze wsparciem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy z trzema podmiotami na dofinansowanie zadań wspierających zatrudnienie oraz rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Data opublikowania:

Nowe wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie zdrowia

Informujemy, że od 21 czerwca 2019 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Dokument ma na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Data opublikowania:

Uroczystość z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spotkanie w Komitecie Regionów w Brukseli

Uroczystość z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spotkanie w Komitecie Regionów w Brukseli
Uroczystość z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spotkanie w Komitecie Regionów w Brukseli

26 czerwca 2019 r. w Komitecie Regionów odbyło się uroczyste spotkanie współorganizowane przez wszystkie polskie biura regionalne z okazji 15 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Komitetu Regionów, posłowie do Parlamentu Europejskiego, wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej, przedstawiciele urzędów marszałkowskich polskich regionów oraz wielu innych przedstawicieli instytucji, z którymi biura regionalne na co dzień współpracują.

Data opublikowania:

Słowacy chcą czerpać z doświadczeń Świętokrzyskiego

Słowacy chcą czerpać z doświadczeń Świętokrzyskiego
Słowacy chcą czerpać z doświadczeń Świętokrzyskiego

W regionie świętokrzyskim goszczą przedstawiciele Słowacji, Regionu Bańska Bystrzyca: wicemarszałek Regionu Bańska Bystrzyca Roman Malatinec, Matej Hruška z Oddziału „CATCHING UP REGIONS“ oraz Jaroslav Černák z Kancelarii Wicemarszałka. Wizyta dotyczy wymiany doświadczeń w sprawie Europejskiej Inicjatywy „CATCHING UP REGIONS” wdrażanej w regionie świętokrzyskim. W Urzędzie Marszałkowskim goście spotkali się z marszałkiem Andrzej Bętkowskim, a następnie wzięli udział w spotkaniu roboczym pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Jackiem Sułkiem.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

Strona 10 z 301

Przejdź do strony