Wiadomości

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 z Gminą Radoszyce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 4 lutego 2019r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał pre-umowę w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym z GMINĄ RADOSZYCE. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce.

Data opublikowania:

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 z Gminą Ostrowiec Świetokrzyski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 23 stycznia 2019r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał pre-umowę w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym z GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI. Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Data opublikowania:

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 z Gminą Starachowice

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, ze dnia 31 stycznia 2019r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał pre-umowę w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym z GMINĄ STARACHOWICE. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III.

Data opublikowania:

Prawie 39 milionów na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

Prawie 39 milionów na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego
Prawie 39 milionów na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

Szkoły i placówki kształcenia zawodowego, ich organy prowadzące, a także inne podmioty działające w sferze edukacji branżowej, będą mogły w 2019 roku składać projekty w trzech konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W czwartek, 31 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z samorządowcami i przedstawicielami szkół na temat harmonogramu i zasad konkursów rozmawiała wicemarszałek województwa Renata Janik.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Departamencie Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej spotkał się dziś z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, wicemarszałek Renatą Janik oraz dyrektorami Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiadającymi za wdrażanie funduszy europejskich. Tematem rozmów były działania i cele osiągnięte w trakcie obecnej perspektywy wydatkowania środków unijnych, a także stojące przed regionem wyzwania związane z kolejnym okresem programowania.

Data opublikowania:

Strona 10 z 273

Przejdź do strony