Wiadomości

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-210/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-210/18

Data opublikowania:

Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

W Baćkowicach otwarty został nowoczesny Dom Pomocy Społecznej, który otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystościach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca.

Data opublikowania:

Kolejne unijne miliony dla świętokrzyskich samorządów i firm

Kolejne unijne miliony dla świętokrzyskich samorządów i firm
Kolejne unijne miliony dla świętokrzyskich samorządów i firm

Ponad 160 milionów złotych trafi do samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w regionie świętokrzyskim w ramach kolejnych, rozstrzygniętych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach
Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

Windy dla niepełnosprawnych, dostęp do Internetu, klimatyzacja, automaty biletowe, miejsca do przewozu rowerów oraz dużych bagaży, defibrylatory i pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy też system informacji pasażerskiej. Drugi czteroczłonowy pojazd z napędem elektrycznym dołączył do taboru kolejowego województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

Pionierski punkt odpadów w Ożarowie
Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

Pionierski w regionie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został otwarty w Ożarowie. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł około 3,3 mln zł, z czego 2 mln zł gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że uchwałą nr 32/18 z dnia 12 grudnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekty Badawczo – Rozwojowe. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że uchwałą nr 31/18  z dnia 12 grudnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami
O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

Turystyka, zdrowie oraz branża rolno-spożywcza to dziedziny, w których świętokrzyscy przedsiębiorcy i inne podmioty mogliby współpracować z chińskimi partnerami. O możliwościach takiej kooperacji z przedstawicielami chińskiego przedsiębiorstwa, wstępnie zainteresowanego również inwestowaniem w regionie świętokrzyskim, rozmawiali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Data opublikowania:

Rozstrzygniecie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18 w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 12 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 34/18 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu.

Data opublikowania:

Strona 7 z 260

Przejdź do strony