Wiadomości

Lista pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych  poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19.

Data opublikowania:

Strona 7 z 301

Przejdź do strony