Wiadomości

O MIKROFINANSOWANIU MŚP PODCZAS WEBINARIUM W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJKETU „ATM dla MŚP”

ATM for SMEs
ATM for SMEs

Siedmiu partnerów z Węgier, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Belgii oraz Polski zaprezentowało doświadczenia i osiągnięcia podczas webinarium upowszechniającego efekty projektu ATM for SMEs Access to Microfinance for small and Medium – sized Enterprises, realizowanego w ramach programu Interreg Europa 2014-2020. Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – jest jedynym polskim partnerem projektu.

Data opublikowania:

Bezpiecznej w szpitalach dzięki strefom buforowym

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Kolejne unijne wsparcie dla świętokrzyskich szpitali - prawie 8 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa na utworzenie w lecznicach stref buforowych oraz zakup niezbędnego sprzętu. – Pandemia przyśpiesza, chorych przybywa. Musimy podejmować szybkie decyzje i wspierać nasze lecznice – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Kielce staną się centrum polskiej metrologii

Kielce staną się centrum polskiej metrologii
Kielce staną się centrum polskiej metrologii

Porozumienie z Głównym Urzędem Miar w sprawie unijnego dofinansowania projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I zostało podpisane w poniedziałek, 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. To zielone światło dla jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie.

Data opublikowania:

Konsultacje zakończone

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

929 uwag zgłoszono do projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. - Przygotowujemy ten dokument na dziesięć najbliższych lat, tak aby stanowił on punkt wyjścia do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego na nową unijną perspektywę finansową, w którą wchodzimy od 2021 r. – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Kredyt na innowacje technologiczne”

Zapraszamy na webinarium „Kredyt na innowacje technologiczne”
Zapraszamy na webinarium „Kredyt na innowacje technologiczne”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące „Kredytu na innowacje technologiczne” – poddziałanie 3.2.2  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwającym konkursie w ramach tego poddziałania.

Data opublikowania:

Strefa Buforowa w Czerwonej Górze

Widok z góry Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze
Widok z góry Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze

Izolatki dla pacjentów z COVID-19 zostaną wydzielone  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze.  Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel  500 tys. zł.

Data opublikowania:

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych - European Vocational Skills Week

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczne wydarzenie, podczas którego organizacje lokalne, regionalne lub krajowe prezentują to, co najlepsze w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). VET to ścieżka do bardziej satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to platforma służąca szerzeniu wiedzy o potencjale VET oraz okazją do wymiany informacji i dobrych praktyk w Europie i poza nią.

Data opublikowania:

Rehabilitacja z unijnym wsparciem

Unijnego dofinansowania dla trzech projektów
Unijnego dofinansowania dla trzech projektów

2 mln 433 tys. zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania trzech projektów, dzięki którym świętokrzyskie placówki prowadzące rehabilitację będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt i przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne.

Data opublikowania:

Strona 7 z 343

Przejdź do strony