Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

Duże pieniądze na edukację i sport!

Duże pieniądze na edukację i sport
Duże pieniądze na edukację i sport

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej i edukacyjnej z dziesięcioma gminami oraz podmiotami z terenu powiatów opatowskiego i ostrowieckiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Data opublikowania:

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF
Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych, które odbędzie się w Hotelu Kongresowym, al. Solidarności 34 w Kielcach (budynek Exbudu)

Data opublikowania:

Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych z Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej - Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) w ramach konkursu RPSW.08.02.01-IZ.00-26-257/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych z Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej - Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) w ramach konkursu RPSW.08.02.01-IZ.00-26-257/19.

Data opublikowania:

Strona 7 z 298

Przejdź do strony