Wiadomości

Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej

Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej
Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej

Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Luksemburga, Rafał Rybacki i Łukasz Padoł, spotkali się z członkami Klastra Uzdrowiskowego Busko-Zdrój oraz władzami miasta i powiatu Kazimierza Wielka. Celem spotkań była prezentacja oferty inwestycyjnej EBI na współfinansowanie przyszłych projektów związanych z rewitalizacją oraz dalszą rozbudową infrastruktury uzdrowiskowej na terenie Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego „Busko-Zdrój – Solec-Zdrój – Kazimierza Wielka.”

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 z Gminą Skarżysko - Kamienna

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 14 lutego 2019 roku podpisana została z GMINĄ SKARŻYSKO – KAMIENNA z siedzibą: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko – Kamienna umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej.” złożonego do Działania 3.4 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Podpisanie umowy o dofinansowanie z „SPINMED” Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 14 lutego 2019 roku podpisana została z „SPINMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą ul. Wesoła 19/1, 25-305 Kielce Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0055/18 pn.: „Wzrost nakładów na infrastrukturę badawczo – rozwojową firmy Spinmed Sp. z o.o. Sp. k.”  złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18

Data opublikowania:

Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa

Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa
Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś spotkał się z przedstawicielami klubów Sejmiku oraz przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej w celu omówienia projektu zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją obecnej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wypracowania założeń na kolejną perspektywę unijną.

Data opublikowania:

Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra

Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra
Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra

Na piątej sesji spotkali się radni gminy Miedziana Góra. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, która poinformowała o możliwościach ubiegania się o unijne wsparcie przez przedsiębiorców oraz środkach Europejskiego Funduszu Społecznego (206 mln zł) na zakładanie żłobków, przedszkoli, świetlic środowiskowych i na szkolnictwo zawodowe.

Data opublikowania:

Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń
Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

Marszałek Andrzej Bętkowski i  wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze Skarżyskiem-Kamienną, Rudą Maleniecką oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Data opublikowania:

O nowym programie europejskim „HORYZONT EUROPA” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

O nowym programie europejskim „HORYZONT EUROPA”  w Domu Polski Wschodniej w Brukseli
O nowym programie europejskim „HORYZONT EUROPA”  w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, którego celem było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horyzont Europa”. Program Horyzont Europa to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na łączną kwotę 100 mld EUR, którego celem jest:

Data opublikowania:

Zakończenie oceny spełnienia kryteriów dopuszczajacych ogólnych i sektorowych w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że zakończony został etap oceny spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych wniosków złożonych w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 dla Działania 3.4  „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” dla projektów dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów ciepłowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Zakończenie oceny spełnienia kryteriów formalnych w ramach konkursu nr RPSW 03-04-00-IZ-00-26-218/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia zakończony został etap oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 dla Działania 3.4  „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” dla projektów dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów ciepłowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Na podstawowe usługi i odnowę wsi

Na podstawowe usługi i odnowę wsi
Na podstawowe usługi i odnowę wsi

Zarząd województwa świętokrzyskiego zatwierdził listę rankingową operacji, które otrzymają pomoc w ramach programu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łącznie trafi do nich 6 mln złotych.

Data opublikowania:

Strona 7 z 273

Przejdź do strony