Wiadomości

Gospodarka i ekologia – kluczowe dla rozwoju regionu

Gospodarka i ekologia – kluczowe dla rozwoju regionu
Gospodarka i ekologia – kluczowe dla rozwoju regionu

Modernizacja i transformacja - przed takim wyzwaniem na najbliższe lata stoi region świętokrzyski. O tym, jak przyspieszyć rozwój województwa oraz jakie są jego mocne i słabe strony, rozmawiano podczas poniedziałkowego posiedzenia Zespołu Świętokrzyskie 2030+ ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Gminne Centrum Zdrowia w Łagowie otwarte

Gminne Centrum Zdrowia w Łagowie otwarte
Gminne Centrum Zdrowia w Łagowie otwarte

W Łagowie wicemarszałek Renata Janik była gościem uroczystego otwarcia zmodernizowanego Gminnego Centrum Zdrowia. Na realizację inwestycji samorząd otrzymał dofinansowanie unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Rozbudowa kosztowała ponad 3,2 mln zł, z czego dofinansowanie to 1, 6 mln zł.

Data opublikowania:

Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe

Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe
Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe

240 mieszkańców regionu skorzysta z kolejnych czterech projektów społecznych, które otrzymały łącznie ponad 3, 4 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pieniądze będą przeznaczone na stworzenie miejsc w żłobkach dla dzieci ze Starachowic i z gminy Górno, nowej świetlicy środowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz rozszerzenie oferty klubu seniora w gminie Słupia koło Jędrzejowa. Umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Data opublikowania:

SZKOŁA W LIPNIKU MA NOWE BOISKO I NOWOCZESNĄ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Otwarcie-sali-komputerowej-i-boiska-w-Lipniku
Otwarcie-sali-komputerowej-i-boiska-w-Lipniku

Nowe boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią czterotorową oraz nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową oddano do użytku w szkole w Lipniku. W uroczystości wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Data opublikowania:

OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ponad 7 milionów złotych łącznie dofinansowania unijnego otrzymają trzy placówki medyczne z regionu na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie. Na konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 104 746, 88 zł.

Data opublikowania:

Szkolenia dla beneficjentów

Szkolenia dla beneficjentów
Szkolenia dla beneficjentów

Ruszyły bezpłatne szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Weźmie w nich udział ponad 300 osób.

Data opublikowania:

O Strategii na warsztatach

O Strategii na warsztatach
O Strategii na warsztatach

Ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska uczestniczy w warsztatach grup roboczych do spraw opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Data opublikowania:

Informacji dotyczącej przedłużenia oceny projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014-2020

Informacja dla  beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr  RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące projektów przewidujących tworzenie i rozwijanie świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczych, a także wsparcie rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Spotkanie będzie poświęcone dwóm konkursom z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.    

Data opublikowania:

Strona 4 z 307

Przejdź do strony