Wiadomości

Zakończenie naboru w ramach konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 8 stycznia 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Nowa świetlica już służy mieszkańcom

Nowa świetlica już służy mieszkańcom
Nowa świetlica już służy mieszkańcom

W miejscowości Komorów, w gminie Stąporków uroczyście otwarto i poświęcono nowo wybudowaną świetlicę. W wydarzeniu uczestniczyli Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, senator Jacek Włosowicz i Dorota Łukomska, burmistrz Stąporkowa, która podkreślała, iż była to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, o którą od dawna zabiegali.

Data opublikowania:

Komunikat

Komunikat
Komunikat

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przypomina, że na stronie internetowej www.es.umws.pl projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” istnieje możliwość publikowania ofert pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Z kolei  jednostki samorządu terytorialnego mogą na powyższej stronie zamieszczać zamówienia publiczne zawierające aspekty i klauzule społeczne.

Data opublikowania:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE TARGACH TECHNOLOGII, INNOWACJI I AUTOMATYKI W PRZEMYŚLE - HANNOVER MESSE 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE TARGACH TECHNOLOGII, INNOWACJI I AUTOMATYKI W PRZEMYŚLE - HANNOVER MESSE 2019
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE TARGACH TECHNOLOGII, INNOWACJI I AUTOMATYKI W PRZEMYŚLE - HANNOVER MESSE 2019

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. odbędą się jedne z najważniejszych na świecie targi technologii, innowacji i automatyki w przemyśle Hannover Messe 2019. Jest to największe światowe wydarzenie z zakresu technologii dla przemysłu. W ramach przyszłorocznej edycji, której krajem partnerskim będzie Indonezja, odbędą się targi specjalistyczne:

Data opublikowania:

Uwaga! Aktualizacja „Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”.

Od 01.01.2019 roku obowiązują zaktualizowane „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”, które określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Data opublikowania:

Strona 4 z 260

Przejdź do strony