Wiadomości

Polska Wschodnia. Dobrze zainwestowane pieniądze

Polska Wschodnia.
Polska Wschodnia.

O wykorzystaniu unijnych funduszy dla rozwoju regionów Polski Wschodniej, w tym m.in. województwa świętokrzyskiego  i o przyszłości programu rozmawiano podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską, które odbyło się 8 grudnia.

Data opublikowania:

Rekordowy listopad w wydatkowaniu unijnych funduszy

Rekordowy listopad w wydatkowaniu unijnych funduszy
Rekordowy listopad w wydatkowaniu unijnych funduszy

5 mld 303 mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania wszystkich umów zawartych w naszym regionie do końca listopada 2020 r. To daje nam mocną, siódmą pozycje w kraju! To również dobry prognostyk na kończącą się obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Data opublikowania:

Doradzą jak przejść przez kryzys

Doradzą jak przejść przez kryzys
Doradzą jak przejść przez kryzys

13 kolejnych małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego otrzymało vouchery na usługi doradcze, dzięki którym będą mogły bezpiecznie przejść przez kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa. Łącznie z tej formy pomocy w ramach działań covidowych skorzysta 203 przedsiębiorców.

Data opublikowania:

Komisja Europejska chwali świętokrzyskie RPO

Komisja Europejska chwali świętokrzyskie RPO
Komisja Europejska chwali świętokrzyskie RPO

- W trudnym roku pandemii zareagowaliście szybko i znaleźliście sposoby na walkę z nią – mówił Christopher Todd, dyrektor wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej podczas środowego spotkania z przedstawicielami samorządu województwa. Unijny urzędnik nie krył słów uznania za znakomity wynik w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Data opublikowania:

Komunikat dot. zamówień bagatelnych udzielanych w ramach projektów UE

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), zwana dalej: „Pzp”. Wprowadza ona wobec zamawiających nowe zasady udzielania zamówień, w tym wobec zamawiających publicznych – przepisy w zakresie udzielania tzw. zamówień bagatelnych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 tys. PLN, nie mniejsza jednak niż 50 tys. PLN.

Data opublikowania:

Badanie ewaluacyjne pn.: „Ocena wpływu RPOWŚ 2014-2020 na zatrudnienie i regionalny rynek pracy”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie wrzesień – styczeń 2020r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: Ocena wpływu RPOWŚ 2014-2020 na zatrudnienie i regionalny rynek pracy. Badanie realizuje EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Data opublikowania:

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego RPSW.08.03.05-IZ.00-26-336/21 i RPSW.08.05.02-IZ.00-26-337/21

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Data opublikowania:

NOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z KRYZYSEM WYWOŁANYM COVID-19, UDZIELANYCH Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informujemy, iż dodany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej ustawa o COVID 19) art. 6a ust. 11, przywrócił wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Przepis brzmi podobnie jak wygasły we wrześniu art. 6 ust. 1 ustawy o COVID 19. Istotną zmianą w stosunku do poprzednich regulacji prawnych jest kwestia informacyjna o udzieleniu zamówienia zwolnionego z przepisów ustawy PZP. Aktualnie nałożony został obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia (poprzedni obowiązek – publikacja informacji w BIP, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy).

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia”.

Zapraszamy na webinarium „Dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia”.
Zapraszamy na webinarium „Dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku - Kamiennej działający w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące „Dotacji na założenie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Data opublikowania:

Tak prezentuje się Park Akademia Bajki nocą

Akademii Bajki w Pacanowie
Akademii Bajki w Pacanowie

Budowa jednego z największych parków edukacyjnych w Polsce – Akademii Bajki w Pacanowie dobiega końca. Wraz z nadejściem nowego roku zakończą się wszelkie, większe prace budowalne. Niedawno zaprezentowano efektowne oświetlenie nowych obiektów.

Data opublikowania:

Strona 4 z 343

Przejdź do strony