Wiadomości

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 z PRZEDSIĘBIORSTWEM P.P.H.U. „PUBLIMA” SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 25 lutego 2019r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 3.1  ,,Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z PRZEDSIĘBIORSTWEM P.P.H.U. „PUBLIMA” SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA.Tytuł projektu: Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 28 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na inwestycję pn. Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „ Kępny Ług” we Włoszczowie”.

Data opublikowania:

Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Kilkuset przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego mogło dowiedzieć się, jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój swoich firm na specjalnej konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wziął w niej udział wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Strona 4 z 273

Przejdź do strony