Wiadomości

Promocja inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego w Sandomierzu

Promocja inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego w Sandomierzu
Promocja inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego w Sandomierzu

Na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbędzie się VII edycja międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pn.: „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w strukturach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy wsparciu Starostwa Powiatu Sandomierskiego. Konferencja rozpocznie się w piątek, 30 sierpnia 2019 r. o godz. 10.

Data opublikowania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO

Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO
Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO

Ponad 500 osób z powiatu jędrzejowskiego oraz gmin: Obrazów, Pawłów, Kunów, Starachowice i Skarżysko Kościelne skorzysta z aktywizacji zawodowej i społecznej, w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy na realizację przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 8,7 mln zł podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu udział wzięła radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras.

Data opublikowania:

Termin przetargu na wyłonienie wykonawcy laboratoriów GUM będzie dotrzymany

Termin przetargu na wyłonienie wykonawcy laboratoriów GUM będzie dotrzymany
Termin przetargu na wyłonienie wykonawcy laboratoriów GUM będzie dotrzymany

Cieszę się niezmiernie, że udało się nam doprowadzić szczęśliwie do zakończenia procesu zamiany działek budowlanych i że wszystkie tereny pod budowę laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach są już własnością tej instytucji – powiedziała goszcząca w Kielcach wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Minister, pod górą Hałasa, w miejscu gdzie za 4 lata pojawią się laboratoria, dziękowała za pracę i pomoc, by to właśnie w stolicy województwa świętokrzyskiego zlokalizowane zostało “polskie Sevres”. Wicemarszałek województwa Renata Janik poinformowała, że samorząd regionu gotowy jest wesprzeć dodatkową kwotą 10 mln złotych ze środków RPO tę ważną dla rozwoju regionu inwestycję.

Data opublikowania:

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPOWŚ 2014-2020 za rok 2018 zatwierdzone przez KE

Na mocy artykułu 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 przekazała do Komisji Europejskiej Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za 2018 rok.

Data opublikowania:

Staszów inwestuje w sport. Środki z RPO dla gminy

Staszów inwestuje w sport. Środki z RPO dla gminy
Staszów inwestuje w sport. Środki z RPO dla gminy

Do końca 2020 roku dwa szkolne boiska w gminie Staszów zyskają nową infrastrukturę. Na ten cel gmina otrzymała prawie 500 tys. złotych wsparcia. Umowę na dofinansowanie modernizacji obiektów podpisał marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek. Gościem wydarzenia była Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł na Sejm RP.

Data opublikowania:

Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach

Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach
Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach

Od 13 do 15 września w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, odbędą się organizowane po raz 5. European Rover Challenge – Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich. Województwo świętokrzyskie jest współorganizatorem zawodów, w których bierze udział 40 załóg kosmicznych pojazdów, oraz towarzyszącej im konferencji. Umowy o współorganizacji imprezy, z prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukaszem Wilczyńskim podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach

Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach
Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach

Marszałek Województwa - Andrzej Bętkowski 14 sierpnia br. podpisał umowę z  Europejską Fundacją Kosmiczną  na przygotowanie i organizację wydarzenia promocyjnego obejmującego Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich (European Rover Challenge) oraz Konferencję towarzyszącą ERC.  Przedsięwzięcie realizowane będzie w Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 13-15 września 2019 r.

Data opublikowania:

O INSTRUMENTACH ZWROTNYCH PODCZAS SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU „ATM FOR SME`s” PROGRAMU INTERREG EUROPE

Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”

W dniu 12 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyć będą konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020, a więc projektów z zakresu opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub osobami uzależnionymi. Nabór wniosków rozpoczął się 12 sierpnia i będzie trwał do 6 września br.

Data opublikowania:

Strona 5 z 301

Przejdź do strony