Wiadomości

Spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Sitkówka-Nowiny

Spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Sitkówka-Nowiny
Spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Sitkówka-Nowiny

„Rozwijaj swoją firmę” pod takim hasłem w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik, która przekazała informacje o możliwościach skorzystania ze  środków unijnych.

Data opublikowania:

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich
Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia publikację zawierającą przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Data opublikowania:

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektu do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 20 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 248/19 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu.

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty  w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty  w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli firm z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konferencji dotyczącej oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, która się odbędzie 28 lutego 2019 roku w godzinach 11:00-13:45 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej ul. Stefana Żeromskiego 12 w Kielcach.

Data opublikowania:

XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

W środę 20 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekty kilku uchwał. Między innymi dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” oraz uchwały dotyczącej stworzenia raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego. – Spotkaliśmy się po to, aby zdecydować o harmonogramie, czasie i ramach naszych dyskusji w przyszłości. Dziś jest czas pewnego podkreślenia startu i formy określenia biegu w toku dalszych prac nad tymi dokumentami – powiedział Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Data opublikowania:

Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielami Forum Gospodarczego

Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielami Forum Gospodarczego
Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielami Forum Gospodarczego

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik rozmawiali dziś z przedstawicielami Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, które tworzy pięć instytucji otoczenia biznesu – Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Forum Pracodawców, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Świętokrzyska Loża BCC. Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości pozyskania funduszy unijnych przez prowadzących firmy w ramach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w tym roku konkursów, a także współpracy przy aktualizacji Strategii Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 5 z 273

Przejdź do strony