Wiadomości

Ogłasza się nabór na kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru i realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 - ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora MŚP)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPOWŚ) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR (dalej: Wykaz).

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, sierpień.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, sierpień.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, sierpień.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Ogłoszenie konkursu nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem     Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Data opublikowania:

Unijne wsparcie na ważne projekty społeczne w regionie

Unijne wsparcie na ważne projekty społeczne w regionie
Unijne wsparcie na ważne projekty społeczne w regionie

Prawie 10 mln zł ze środków unijnych na walkę z wykluczeniem społecznym i zawodowym – to efekt trzech umów, przyznających  gminom  wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, które 17 lipca podpisali w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele świętokrzyskich samorządów i ich jednostek.

Data opublikowania:

Na rozwój bazy sportowej i szkolnej w gminach Słupia Konecka i Stąporków

Na rozwój bazy sportowej i szkolnej w gminach Słupia Konecka i Stąporków
Na rozwój bazy sportowej i szkolnej w gminach Słupia Konecka i Stąporków

Już wkrótce uczniowie z małych szkół w gminach Słupia Konecka i Stąporków będą uprawiać sport i uczyć się w komfortowych warunkach. Władze gmin podpisały z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowy na unijne dofinansowanie swoich projektów rozbudowy i modernizacji obiektów szkolnych.

Data opublikowania:

Wprowadź na nowe rynki zagraniczne produkt lub usługę.

Wprowadź na nowe rynki zagraniczne produkt lub usługę.
Wprowadź na nowe rynki zagraniczne produkt lub usługę.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do Olsztyna na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Data opublikowania:

Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19.

Data opublikowania:

Strona 9 z 301

Przejdź do strony