Wiadomości

Cykl szkoleń z zamówień publicznych zakończony

Cykl szkoleń z zamówień publicznych zakończony
Cykl szkoleń z zamówień publicznych zakończony

W dniach 28-30 listopada 2018 roku odbył się cykl trzech szkoleń zorganizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Departamencie Polityki Regionalnej.

Data opublikowania:

Rozmawiali o współpracy przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych

Rozmawiali o współpracy przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych
Rozmawiali o współpracy przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych

Paweł Zagumny – wielokrotny reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2014 roku, Piotr Głogowski – organizator Mistrzostw i Pucharów Polski w siatkówce plażowej, uczestnik cyklu Word Tour w siatkówce plażowej oraz Wojciech Prokopowicz – menager sportowy byli gośćmi Mariusza Goska, członka Zarządu Województwa. Rozmowa dotyczyła współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych.

Data opublikowania:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach krajowym liderem w promocji trwałego zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach krajowym liderem w promocji trwałego zatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach krajowym liderem w promocji trwałego zatrudnienia

Województwo świętokrzyskie zajęło pierwsze miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. – Osiągając poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020 przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54% – informuje Arkadiusz Piecyk, dyrektor WUP.

Data opublikowania:

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego
Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Polityki senioralnej i działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze pomocy dla osób starszych dotyczyło spotkanie wicemarszałek Renaty Janik z przedstawicielami Banku Światowego, którzy w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzą badania nad potrzebami osób starszych, problemem opieki długoterminowej w Polsce, w tym także w województwie świętokrzyskim.

Data opublikowania:

Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego

Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 5 grudnia 2018 r. w siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii Pan Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa oraz Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Konrad Cedro Przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli wzięli udział w spotkaniu z JE Arturem Orzechowskim Ambasadorem RP w Królestwie Belgii oraz Panią Joanną Doberszyc – Toulsaly Radcą-Minister, Zastępcą Kierownika Placówki Ambasady RP w Brukseli.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 z Gminą Msłów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 5 grudnia  2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” z Gminą Masłów na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów ”.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 z Gminą Łączna

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia  30 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” z Gminą Łączna na inwestycję pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”.

Data opublikowania:

Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 04.12.2018r. w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach odbyły się  warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów. Warsztaty zostały zorganizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data opublikowania:

Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego

Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego
Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego

4 grudnia 2018 roku w Warszawie przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na czele z Panią Renatą Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, uczestniczyli w spotkaniu rocznym z Komisją Europejską, które poświęcone było podsumowaniu realizacji programów operacyjnych w regionach.

Data opublikowania:

Strona 9 z 260

Przejdź do strony