Wiadomości

KOMUNIKAT w sprawie Poddziałania 8.3.6

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Data opublikowania:

OTWARCIE NOWOCZESNEJ OCZYSZCZALNI W SĘDZISZOWIE

Marszałek-Andrzej-Bętkowski-burmistrz-Sędziszowa-Wacław-Szarek-i-wicewojewoda-świętokrzyski-Rafał-Nowak-symbolicznie-przecinają-wstęgę-1-230x130
Marszałek-Andrzej-Bętkowski-burmistrz-Sędziszowa-Wacław-Szarek-i-wicewojewoda-świętokrzyski-Rafał-Nowak-symbolicznie-przecinają-wstęgę-1-230x130

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego oraz blisko 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej – w Sędziszowie zakończono realizację projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, który przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

Data opublikowania:

Informacja o planowanym webinarium w ramach międzynarodowego projektu Keep On

Keep On
Keep On

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizujący międzynarodowy projekt pn. Keep On - Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector („Skuteczne polityki dla trwałych i samowystarczalnych projektów w sektorze dziedzictwa kulturowego”) serdecznie zaprasza na regionalne spotkanie online, które odbędzie się 23 listopada 2020 roku, o godz. 10:00

Data opublikowania:

Rehabilitacja z dofinansowaniem

Czarniecka Góra
Czarniecka Góra

Usługi rehabilitacyjne na najwyższym poziomie – a wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu, który realizować będzie lecznica w Czarnieckiej Górze.

Data opublikowania:

250 testów dziennie w ŚCO

ŚCO
ŚCO

Ok. 250 testów na obecność koronawirusa wykonuje dziennie Laboratorium Wirusologii Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Pracownia została wyposażona dzięki wsparciu ze środków unijnych.

Data opublikowania:

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Szpital Wojewódzki
Szpital Wojewódzki

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Data opublikowania:

Poznają tajniki rewitalizacji

Poznają tajniki rewitalizacji
Poznają tajniki rewitalizacji

Jak programować i wdrażać działania rewitalizacyjne – na te pytania znajdą odpowiedź przedstawiciele 84 gmin, które zgłosiły się do udziału w unijnym projekcie realizowanym przez samorząd województwa świętokrzyskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Data opublikowania:

Przetarg rozstrzygnięty

Przetarg rozstrzygnięty
Przetarg rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kampusu laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Anna-Bud opiewająca na kwotę 104 mln 824 tys. zł.

Data opublikowania:

Strona 6 z 343

Przejdź do strony