Wiadomości

Zmiana listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, ze dnia 20 lutego br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 249/19 dokonał wyboru projektu Gminy Chęciny pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach”.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 z Gminą Kluczewsko

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 30 stycznia 2019 roku podpisana została z Gminą Kluczewsko umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0028/16 pn: „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz" złożonego do Działania 4.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16.

Data opublikowania:

Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem
Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwały w sprawie przekazania funduszy na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim i utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Szkolenie dla pracowników Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 15 lutego 2018 r w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WŚ 2014-2020. Omówiono zagadnienia dotyczące przygotowania zamówień udzielnych w ramach projektów, rozliczania, kontroli oraz ochrony danych. Szkolenie miało na celu wsparcie realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” realizowanego przez konsorcjum Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R.

Data opublikowania:

Nowe przedszkole w gminie Bogoria

Nowe przedszkole w gminie Bogoria
Nowe przedszkole w gminie Bogoria

W Jurkowicach, gmina Bogoria, otwarto nowe przedszkole, które uzyskało 2,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na uroczystość przybyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa, Marek Jońca.

Data opublikowania:

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Ruszył II nabór

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Ruszył II nabór
„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Ruszył II nabór

W poniedziałek, 18 lutego, ruszył II nabór grantobiorców w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegóły związane z jego wdrażaniem przedstawili podczas briefingu prasowego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Zarząd pozytywnie o projekcie uchwały Sejmiku dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Zarząd pozytywnie o projekcie uchwały Sejmiku dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Zarząd pozytywnie o projekcie uchwały Sejmiku dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Strategia Rozwoju Województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu.

Data opublikowania:

Strona 6 z 273

Przejdź do strony