Wiadomości

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIERTNICZO-INŻYNIERYJNYM „HYDROWIERT” Sp. z o.o.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 17 grudnia 2018 roku podpisana została z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIERTNICZO-INŻYNIERYJNYM „HYDROWIERT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Połaniecka 21, 28-221 Osiek Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0017/18 pn.: „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi wydobycia siarki poprzez zastosowanie odwiertów ukośnych w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo” złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18

Data opublikowania:

POLSKA FOOD FESTIVAL w Brukseli

POLSKA FOOD FESTIVAL w Brukseli
POLSKA FOOD FESTIVAL w Brukseli

Polska Food Festival, który odbył się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w Brukseli to wydarzenie organizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Domem Polski Wschodniej w Brukseli, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Instytutem Polskim, Polską Organizacją Turystyczną, PKN Orlen oraz PLL LOT.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie z w ramach naboru nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-0069/16 z Muzeum Wsi Kieleckiej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 17 grudnia 2018 roku podpisana została z Muzeum Wsi Kieleckiej umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn.: „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów" złożonego do Działania 4.4 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-0069/16.

Data opublikowania:

Cyfryzacja usprawni pracę placówek medycznych

Cyfryzacja usprawni pracę placówek medycznych
Cyfryzacja usprawni pracę placówek medycznych

Między innymi na temat działań planowanych centralnie, wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i utworzenia usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia świadczonych przez placówki medyczne rozmawiali uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji projektu „InPlaMed WŚ”. Gościem spotkania, przygotowanego przez lidera projektu – Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, był Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Centrum Urazowe dla dzieci powstanie w Kielcach

Centrum Urazowe dla dzieci powstanie w Kielcach
Centrum Urazowe dla dzieci powstanie w Kielcach

Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach podpisali umowę na dofinansowanie utworzenia w strukturach placówki Centrum Urazowego dla Dzieci. W wydarzeniu uczestniczył Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

MŚP w regionie ze środkami na usługi doradcze

MŚP w regionie ze środkami na usługi doradcze
MŚP w regionie ze środkami na usługi doradcze

W Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A. odbyło się Forum Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie zainaugurowało realizację projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Data opublikowania:

Nową drogą szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej

Nową drogą szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej
Nową drogą szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej

Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności i poprawa jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, jego powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym – te m.in. cele uda się zrealizować dzięki rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku węzeł Kielce Południe – granica gminy Chęciny. W poniedziałek, 17 grudnia z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka, marszałka Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia, radnych Sejmiku Grzegorza Gałuszki i Grzegorza Banasia oraz członka Zarządu Województwa Marka Jońcy odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 z RBM TECHNIK MOSKAL SPÓŁKA JAWNA

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 17 grudnia 2018 roku podpisana została z przedsiębiorstwem RBM TECHNIK MOSKAL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Wincentego Witosa 64, 25-561 Kielce Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0008/18 pn.: „Utworzenie przez RBM TECHNIK MOSKAL SP.J. Centrum B+R w celu opracowania i późniejszego wdrożenia nowej innowacji produktowej” złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18

Data opublikowania:

Informacja

W związku z brakiem dostępu do kalkulatora służącego do wyliczenia kwoty dopuszczalnej pomocy publicznej dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji (tzw. kalkulator inwestycji referencyjnej) na stronie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie pod linkiem: 

Data opublikowania:

Strona 6 z 260

Przejdź do strony