Wiadomości

PRZYZNANO ŚRODKI NA REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ ROZBUDOWĘ OBIEKTU SŁUŻĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNYM

umowa-caritas
umowa-caritas

Budynek dawnej szkoły podstawowej w Gorzkowie zostanie gruntownie przebudowany. Znajdzie się tu m.in. klub seniora, rodzinny dom pomocy, zespół mieszkań wspieranych i pomieszczenia dziennej rehabilitacji. Na tę inwestycję pieniądze w wysokości 250 000 zł otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej ze środków PFRON, znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa. Umowę na dofinansowanie robót budowlanych obiektu w Gorzkowie podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Caritas otrzyma także wsparcie pieniężne w wysokości ponad 1 mln zł na projekt z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, kierowanej do 60 mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego.

Data opublikowania:

Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie

Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie
Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie

Oficjalnie rozpoczęła się rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Na dwuhektarowej działce powstanie zewnętrzny park edukacyjny “Akademia Bajki”. Inwestycja będzie kosztować ponad 21,5 miliona złotych. W podpisaniu umowy oraz uroczystym wbiciu łopaty pod jej budowę wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz kierownik Oddziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Rudnicka.

Data opublikowania:

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 8.5.1 - 238/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU dedykowany  Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze  Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19

Data opublikowania:

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 8.5.4 - 239/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19

Data opublikowania:

Dodatkowe atrakcje w pociągu relacji Kielce – Sandomierz

Dodatkowe atrakcje w pociągu relacji Kielce – Sandomierz
Dodatkowe atrakcje w pociągu relacji Kielce – Sandomierz

Podróż koleją do Sandomierza nie będzie nudna. W weekendowych połączeniach turystycznych na trasie Kielce – Sandomierz podróżni, mali i duzi, będą mogli korzystać z materiałów promocyjnych: gier, malowanek i puzzli.

Data opublikowania:

W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia

W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia
W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia

W Opatowie, Busku-Zdroju i Szydłowie powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej, w których osoby niesamodzielne – najczęściej po pobycie w szpitalu – znajdą kompleksową opiekę medyczną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dziś o dofinansowaniu trzech projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Data opublikowania:

Strona 6 z 301

Przejdź do strony