Wiadomości

Dodatkowe atrakcje w pociągu relacji Kielce – Sandomierz

Dodatkowe atrakcje w pociągu relacji Kielce – Sandomierz
Dodatkowe atrakcje w pociągu relacji Kielce – Sandomierz

Podróż koleją do Sandomierza nie będzie nudna. W weekendowych połączeniach turystycznych na trasie Kielce – Sandomierz podróżni, mali i duzi, będą mogli korzystać z materiałów promocyjnych: gier, malowanek i puzzli.

Data opublikowania:

W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia

W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia
W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia

W Opatowie, Busku-Zdroju i Szydłowie powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej, w których osoby niesamodzielne – najczęściej po pobycie w szpitalu – znajdą kompleksową opiekę medyczną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dziś o dofinansowaniu trzech projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Data opublikowania:

Lista pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych  poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19.

Data opublikowania:

Strona 3 z 298

Przejdź do strony