Wiadomości

Ten projekt podniesie standardy obsługi inwestora

Ten projekt podniesie standardy obsługi inwestora
Ten projekt podniesie standardy obsługi inwestora

Jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o podniesienie jakości współpracy samorządów terytorialnych z inwestorami. Odpowiedzią na te potrzeby jest zainaugurowany dziś projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Data opublikowania:

Ogłoszenie konkursu RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 WUP

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ - ogłosił w dniu 13.01.2020 r. nabór pozakonkursowy nr  RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, styczeń.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, styczeń.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, styczeń.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Mierzymy się z wyzwaniami. Stawiamy na współpracę

Mierzymy się z wyzwaniami. Stawiamy na współpracę
Mierzymy się z wyzwaniami. Stawiamy na współpracę

W sytuacji, gdy środków unijnych przeznaczonych na finansowanie różnych inwestycji publicznych w nowej perspektywie finansowej prawdopodobnie będzie mniej, trzeba skupić się na najważniejszych, najbardziej kompleksowych projektach – mówi Andrzej Bętkowski.  O regionalnych priorytetach w kolejnej unijnej perspektywie, stanie prac nad nową strategią rozwoju województwa marszałek województwa świętokrzyskiego rozmawiał z redaktorem Świętokrzyskiego kompasu unijnego – biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zakończenie realizacji badań ewaluacyjnych „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020” oraz „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”, które realizowane było przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o., oraz badania „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, którego wykonawcą była firma Openfield sp. z o.o.

Data opublikowania:

To był dobry rok dla województwa świętokrzyskiego

To był dobry rok dla województwa świętokrzyskiego
To był dobry rok dla województwa świętokrzyskiego

Pod względem inwestycji i wykorzystania unijnych środków mijający rok był bardzo dobry dla województwa świętokrzyskiego, a rozwój był odczuwalny w wielu dziedzinach.

Data opublikowania:

Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne

Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne
Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne

O blisko 23 mln złotych zwiększono alokację środków na realizację projektów, dotyczących modernizacji na energooszczędne oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych w świętokrzyskich gminach. Pozwoli to wesprzeć dodatkowo 11 projektów – wszystkie, które do tej pory pozostawały na liście rezerwowej konkursu realizowanego w ramach rozdysponowywania środków z RPO. Uchwałę w tej sprawie podjął – podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zakończony nabór projketów RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19

W dniu 18 grudnia 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego

 

Na konkurs wpłynęło  8 wniosków  na łączną kwotę 12 588 216,03 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  10 681 938,12 zł.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Data opublikowania:

Monitorowali RPO

Monitorowali RPO
Monitorowali RPO

Jaki na koniec 2019 r. jest stan wykorzystania unijnych pieniędzy w naszym regionie i na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską – o tym między innymi rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w piątek, 20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Data opublikowania:

Strona 3 z 311

Przejdź do strony