Wiadomości

Informacja o konkursie grantowym skierowanym do realizatorów projektów w ramach EFS

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie projektu krajowego, realizowanego w ramach POWER lub RPO, o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Data opublikowania:

Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Konkurs: RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Data opublikowania:

Spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu włoszczowskiego

Spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu włoszczowskiego
Spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu włoszczowskiego

W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się konferencja poświęcona możliwościom pozyskiwania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zagadnieniom związanym z Europejskim Funduszem Społecznym. Z przedsiębiorcami z terenu powiatu włoszczowskiego spotkała się wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczył również radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski i Miłosz Pamuła, wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

Data opublikowania:

Strona 3 z 286

Przejdź do strony