Wiadomości

Dofinansują działania związane z aktywizacją zawodową

Dofinansują działania związane z aktywizacją zawodową
Dofinansują działania związane z aktywizacją zawodową

Od 29 marca do 10 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Beneficjentami mogą być m.in. Lokalne Grupy Działania, Powiatowe lub Miejskie Urzędy Pracy, podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej. Minimalna wartość projektu to 100 tysięcy złotych.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, umożliwiających kształcenie osób dorosłych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, umożliwiających kształcenie osób dorosłych w ramach RPOWŚ 2014-2020
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, umożliwiających kształcenie osób dorosłych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów, w związku z dwoma ogłoszonymi konkursami RPOWŚ 2014-2020, umożliwiającymi finansowanie kształcenia osób dorosłych. Jeden z konkursów dotyczy obszaru całego województwa, natomiast drugi dedykowany jest miastu Kielce i gminom ościennym.     

Data opublikowania:

Zakończenie naboru w ramach Działania nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18

Departament Inwestycji i Rozwoju informuje, że dnia 28 lutego 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Data opublikowania:

Informacja dot. spotkania konsultacyjnego – 07.03.2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie informuje, iż spotkanie konsultacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 - Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (dot. podziału zadań i kompetencji pomiędzy ROPS i OWES) odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali Urzędu Marszałkowskiego nr 202 (II piętro, AL. IX Wieków Kielc 3)

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 z PHU TECHNOMEX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 28 lutego 2019 roku podpisana została z PHU TECHNOMEX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, oddział: Busko – Zdrój, ul. Rzewuskiego 1/3 Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0001/17 pn.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu  złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17

Data opublikowania:

Na modernizację wiejskich ośrodków kultury

Na modernizację wiejskich ośrodków kultury
Na modernizację wiejskich ośrodków kultury

W 9 gminach województwa świętokrzyskiego powstaną lub zostaną zmodernizowane obiekty kultury. W czwartek, 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim umowy na przyznanie dofinansowania na realizację tych inwestycji z przedstawicielami gmin, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisali marszałek Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Data opublikowania:

Buskie uzdrowisko sprawdzi, czy mieszkańcy regionu chorują na cukrzycę!

Buskie uzdrowisko sprawdzi, czy mieszkańcy regionu chorują na cukrzycę!
Buskie uzdrowisko sprawdzi, czy mieszkańcy regionu chorują na cukrzycę!

Ponad 8 mln złotych przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dwa programy zdrowotne w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Obydwa realizowane będą przez Uzdrowisko Busko-Zdrój. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – Zachęcamy mieszkańców, by skorzystali z tych badań – mówi Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 3 z 273

Przejdź do strony