Wiadomości

Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku
Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie oraz 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski. W sumie ogłoszone będą 32 konkursy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

O funduszach unijnych z samorządowcami

O funduszach unijnych z samorządowcami
O funduszach unijnych z samorządowcami

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego spotkał się z prezydentem Kielc, burmistrzami i wójtami z terenu powiatu kieleckiego, aby przedstawić zakres i harmonogram konkursów organizowanych w ramach dostępnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz zachęcić do rozpropagowania ich na podległych sobie obszarach. To pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjnych z samorządowcami z województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-210/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-210/18

Data opublikowania:

Obwodnica Chmielnika otwarta

Obwodnica Chmielnika otwarta
Obwodnica Chmielnika otwarta

Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka, przedstawiciela Komisji Europejskiej Anny Modzelewskiej, a także marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Marka Jońcy oraz świętokrzyskich parlamentarzystów odbyło się uroczyste otwarcie północnej obwodnicy Chmielnika. Inwestycja kosztowała blisko 60 mln zł.

Data opublikowania:

Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego

Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego
Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, środowisk kombatanckich, związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, samorządowcy różnych szczebli, szefowie jednostek powiatowych, służb mundurowych, przedsiębiorcy.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 z Powiatem Skarżyskim

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 9 stycznia 2019 roku podpisana została z Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn.: e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego złożonego do Działania 7.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17

Data opublikowania:

Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego rozpoczęte

Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego rozpoczęte
Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego rozpoczęte

Filharmonia Świętokrzyska gościła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno – gospodarczych, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego na spotkaniu konsultacyjnym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Uczestniczyli w niej wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski i Marek Strzała.

Data opublikowania:

Zakończenie oceny w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że zakończony został etap oceny spełnienia kryteriów formalnych oraz kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych wniosków złożonych w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 dla działania 3.4  „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

W Staszowie otwarto rozbudowane Przedszkole nr 8

W Staszowie otwarto rozbudowane Przedszkole nr 8
W Staszowie otwarto rozbudowane Przedszkole nr 8

Zakończono rozbudowę budynku Przedszkola Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie. Inwestycja kosztowała ponad 1 milion złotych i została zrealizowana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W uroczystym otwarciu nowej części obiektu w środę, 9 stycznia, uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.

Data opublikowania:

Strona 3 z 260

Przejdź do strony