Wiadomości

Podpsianie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ-00-26-136/17 z Gminą Ożarów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 9 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 3.4 ,,Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” z Gminą Ożarów. Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów.

Koszt całkowity inwestycji wynosi: 4 006 123,02 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 3 400 000,00 PLN.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Sandomierz w ramach konkursu numer RPSW.03.04.00-IZ.00-26-136/17

Departament Wdrażania europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 9 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej z Gminą Sandomierz. Tytuł projektu: Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz.

Data opublikowania:

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 z Gminą Sandomierz

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informuje, że dnia 9 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał pre-umowę w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej z Gminą Sandomierz. Tytuł projektu: Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.

Data opublikowania:

Kopalnia Wapienia “Morawica” z dofinansowaniem

Kopalnia Wapienia “Morawica” z dofinansowaniem
Kopalnia Wapienia “Morawica” z dofinansowaniem

Nową instalację fotowoltaiczną zyska Kopalnia Wapienia “Morawica”. 13 sierpnia br. członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz prezes kopalni, Józef Dąbek podpisali umowę, w ramach której przedsiębiorstwo otrzyma ponad 2 miliony dofinansowania unijnego na zakup i montaż instalacji umożliwiającej produkowanie prądu za pomocą energii słonecznej.

Data opublikowania:

W Ćmielowie powstała Baza Służby Drogowej

W Ćmielowie powstała Baza Służby Drogowej
W Ćmielowie powstała Baza Służby Drogowej

W Ćmielowie marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak uczestniczyli w uroczystym odbiorze obiektu Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego wraz z wyposażeniem sprzętowym.

Data opublikowania:

Nową ścieżką rowerową po gminie Bodzentyn

Nową ścieżką rowerową po gminie Bodzentyn
Nową ścieżką rowerową po gminie Bodzentyn

Ścieżka rowerowa o długości ponad 3 kilometrów powstanie w gminie Bodzentyn. Marszałek Adam Jarubas podpisał umowę z burmistrzem Bodzentyna Dariuszem Skibą na dofinansowanie inwestycji.

Data opublikowania:

Sandomierz stawia na ekologiczne inwestycje

Sandomierz stawia na ekologiczne inwestycje
Sandomierz stawia na ekologiczne inwestycje

Energooszczędne oświetlenie, nowoczesne, komfortowe autobusy i lepszy system komunikacji miejskiej zyska Sandomierz dzięki unijnemu wsparciu. W czwartek, 9 sierpnia w Sandomierzu Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał w tej sprawie dwie umowy z Markiem Bronkowskim, burmistrzem Sandomierza. Wartość tych projektów to 18 milionów złotych, z czego prawie 14 milionów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.   

Data opublikowania:

Duża inwestycja kolejowa w Skarżysku-Kamiennej

Duża inwestycja kolejowa w Skarżysku-Kamiennej
Duża inwestycja kolejowa w Skarżysku-Kamiennej

Marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali pre-umowę na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna. Wartość inwestycji to ponad 45 mln zł.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 z Gminą Łagów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 2 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z GMINĄ ŁAGÓW. Tytuł projektu: Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łagów

Data opublikowania:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 ze Stanisławem Osieką

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 13 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ze Stanisławem Osieką.Tytuł projektu: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Toporów o mocy do 0,75MW wraz z infrastrukturą techniczną

Data opublikowania:

Strona 3 z 215

Przejdź do strony