Wiadomości

Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach

Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach
Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach

Od 13 do 15 września w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, odbędą się organizowane po raz 5. European Rover Challenge – Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich. Województwo świętokrzyskie jest współorganizatorem zawodów, w których bierze udział 40 załóg kosmicznych pojazdów, oraz towarzyszącej im konferencji. Umowy o współorganizacji imprezy, z prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukaszem Wilczyńskim podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach

Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach
Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach

Marszałek Województwa - Andrzej Bętkowski 14 sierpnia br. podpisał umowę z  Europejską Fundacją Kosmiczną  na przygotowanie i organizację wydarzenia promocyjnego obejmującego Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich (European Rover Challenge) oraz Konferencję towarzyszącą ERC.  Przedsięwzięcie realizowane będzie w Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 13-15 września 2019 r.

Data opublikowania:

O INSTRUMENTACH ZWROTNYCH PODCZAS SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU „ATM FOR SME`s” PROGRAMU INTERREG EUROPE

Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”

W dniu 12 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyć będą konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020, a więc projektów z zakresu opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub osobami uzależnionymi. Nabór wniosków rozpoczął się 12 sierpnia i będzie trwał do 6 września br.

Data opublikowania:

PRZYZNANO ŚRODKI NA REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ ROZBUDOWĘ OBIEKTU SŁUŻĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNYM

umowa-caritas
umowa-caritas

Budynek dawnej szkoły podstawowej w Gorzkowie zostanie gruntownie przebudowany. Znajdzie się tu m.in. klub seniora, rodzinny dom pomocy, zespół mieszkań wspieranych i pomieszczenia dziennej rehabilitacji. Na tę inwestycję pieniądze w wysokości 250 000 zł otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej ze środków PFRON, znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa. Umowę na dofinansowanie robót budowlanych obiektu w Gorzkowie podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Caritas otrzyma także wsparcie pieniężne w wysokości ponad 1 mln zł na projekt z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, kierowanej do 60 mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego.

Data opublikowania:

Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie

Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie
Bajkowy park edukacyjny powstanie w Pacanowie

Oficjalnie rozpoczęła się rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Na dwuhektarowej działce powstanie zewnętrzny park edukacyjny “Akademia Bajki”. Inwestycja będzie kosztować ponad 21,5 miliona złotych. W podpisaniu umowy oraz uroczystym wbiciu łopaty pod jej budowę wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz kierownik Oddziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Rudnicka.

Data opublikowania:

Świętokrzyskie przyspiesza

Blisko 69% zakontraktowanych środków, ponad 1820 podpisanych umów na prawie 4 mld zł dofinansowania – to efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Plasuje to nasz region na 11 miejscu w kraju. To najlepszy od kilku miesięcy wynik.

Data opublikowania:

Strona 14 z 310

Przejdź do strony