Konferencje i szkolenia

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE GMINY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU REWITALIZACJI

Dnia 24 czerwca 2020 roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Świętokrzyskim dotycząca wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcie to jest współfinasowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  Adresatem szkoleń są przedstawiciele wszystkich gmin z województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania: