Kontakt

Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

Tel. 41 36 58 115, 41 36 58 113, 41 36 58 112