Archiwum slajdów

Spotkanie Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu

Spotkanie Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu
Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w dniu 21 czerwca zorganizował spotkanie Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z reprezentantami Departamentu Wdrażania EFRR.
Data opublikowania:

Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
20 czerwca br. odbyło się kolejne, wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020: Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pan Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR oraz Pani Anna Kucharczyk – kierownik Oddziału Zarządzania RPO i Pani Aleksandra Kaziur – kierownik Oddziału Wdrażania Projektów I.
Data opublikowania:

Dofinansowanie dla Muzeum Techniki w Maleńcu

Muzeum Techniki w Maleńcu
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego udzielił wsparcia Muzeum Techniki w Maleńcu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”.
Data opublikowania:

ENERGY WEEK zagościł w Domu Polski Wschodniej

Tydzień Energii Odnawialnej w Brukseli
W dniach 19-22 czerwca w Brukseli odbywa się Tydzień Energii Odnawialnej (Sustainable ENEGRY WEEK). To cykl spotkań i warsztatów eksperckich, które służą poszerzeniu wiedzy na temat ciekawych inicjatyw dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na świecie, a także platforma wymiany dobrych praktyk w dziedzinie energii odnawialnej.
Data opublikowania:

Budowa przedszkola w Radoszycach

Budowa przedszkola w Radoszycach
Z nowego przedszkola w Radoszycach skorzysta 175 dzieci nie tylko z Radoszyc, ale także z innych miejscowości w gminie – 20 czerwca wmurowano kamień węgielny pod ruszającą inwestycję. W uroczystości brali udział: marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska.
Data opublikowania:

Środki na rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Podpisanie umów na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych
10 umów o łącznej wartości prawie 10 mln zł podpisał 19 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych" RPOWŚ 2014-2020.
Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących eliminowania przyczyn chorób zawodowych w miejscu pracy

Warsztaty organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
W związku z ogłoszonym konkursem dla Poddziałania 8.2.1 RPOWŚ „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej” Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów. Projekty z Poddziałania 8.2.1 umożliwiają finansowanie działań eliminujących ryzyko pojawienia się chorób zawodowych u osób pracujących.
Data opublikowania:

DOBRE PRAKTYKI W MIKROFINANSOWANIU

Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach międzynarodowego projektu „ATM for SMEs”
W dniach 13 – 14 czerwca 2017 r. w Sandomierzu odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy, w ramach międzynarodowego projektu „ATM for SMEs”, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ dzięki wsparciu Programu Interreg Europe. Koordynatorem działań w ramach projektu jest Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.
Data opublikowania:

Baza Usług Rozwojowych

Grafika dotycząca Bazy Usług Rozwojowych
W okresie programowania 2014 – 2020 wsparcie dla przedsiębiorstw i ich pracowników odbywa się z wykorzystaniem Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF). PSF umożliwi przedsiębiorcom świadomy i swobodny wybór usług rozwojowych, które służyć mają rozwojowi przedsiębiorstwa i odpowiadać na jego potrzeby.
Data opublikowania:

„Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”

Uczestnicy spotkania
W dniach 7 -9 czerwca w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju odbyło się międzynarodowe spotkanie sieciujące B2B pn. „Świętokrzyski Trójkąt uzdrowiskowy” połączone z misją przyjazdową zagranicznych przedsiębiorców i specjalistów z branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. W misji gospodarczej wzięli udział eksperci z Chin, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Portugalii, Ukrainy i Słowacji. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Data opublikowania:

Strona 1 z 28

Przejdź do strony