Archiwum slajdów

Szkolenia dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu

Szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w marcu 2017 roku cztery szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego i opatowskiego. W szkoleniach, które odbyły się w Ostrowcu Św., Sandomierzu i Baćkowicach, uczestniczyło w sumie 80 osób.
Data opublikowania:

Na promowanie profilaktyki nowotworowej

Konferencja dot. podpisania umów na realizację projektów profilaktyki nowotworowej
Ponad 8 tysięcy mieszkańców województwa objętych zostanie kampaniami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki raka szyjki macicy oraz ponad 6 tys. osób – profilaktyki raka piersi, w ramach realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej. 8 projektów otrzymało w sumie ponad 7, 6 miliona złotych dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014 – 2020, a umowy na ich realizację podpisali w Świętokrzyskim Centrum Onkologii marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO. Efektem tych działań ma być większa liczba kobiet zgłaszających się na badania przesiewowe pod kątem obu nowotworów.
Data opublikowania:

Centrum Multimedialne WBP w Kielcach odpowiedzią na postęp

Podpisanie umowy na realizację projektu „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
- Chcemy połączyć nasze bogate tradycje biblioteczne, w których zawierają się wyjątkowe starodruki, historia piśmiennictwa, drukarstwa, literatury z nowoczesnością i nowymi technologiami – mówił Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, który z marszałkiem Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem podpisali umowę na realizację projektu „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”.
Data opublikowania:

O rozwoju kompetencji kadr i promocji przedsiębiorstw na spotkaniu informacyjnym w Starachowicach

Spotkanie informacyjne pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw"
Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu starachowickiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach w dniu 11 kwietnia br.
Data opublikowania:

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Data opublikowania:

O WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PIŃCZOWIE

Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
W budynku hali widowiskowo – sportowej w Pińczowie odbyło się III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pn. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - innowacyjność szansą dla rozwoju regionu Ponidzia”.
Data opublikowania:

Budowa marki turystycznej i uzdrowiskowej, działania na rzecz komercjalizacji sektora turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej w województwie świętokrzyskim - panel dyskusyjny

Budowa marki turystycznej i uzdrowiskowej, działania na rzecz komercjalizacji sektora turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej  w województwie świętokrzyskim - panel dyskusyjny
- Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa to ogromna szansa dla naszego regionu i koło zamachowe rozwoju świętokrzyskiej gospodarki – stwierdzili uczestnicy paneli dyskusyjnych pod hasłem „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju turystyki”, które odbyły się podczas IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL.
Data opublikowania:

Uzdrowiska Świętokrzyskie na GALMEDZIE

Forum Medyczne GALMED
W dniach 5-7 kwietnia we Lwowie odbyło się Forum Medyczne GALMED. Po raz kolejny pojawili się na nim przedstawiciele Świętokrzyskich Uzdrowisk: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. i Hotel Bristol Art&Medical.
Data opublikowania:

Spotkanie B2B dla branży uzdrowiskowej

Spotkanie B2B dla branży uzdrowiskowej
7 kwietnia br. od godziny 14.00 do 17.00., w sali Delta na terenie Centrum Konferencyjnego Targów Kielce odbyły się spotkania match-makingowe ze specjalistami z branży turystyczno-uzdrowiskowej. 15 zewnętrznych ekspertów odpowiadało na pytania zainteresowanych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, było zorganizowane przez przedstawicieli Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego i realizowane było równolegle konferencją „Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich” inaugurującą targi „Agrotravel” 2017.
Data opublikowania:

Strona 1 z 21

Przejdź do strony