Archiwum slajdów

Wsparcie dla szkół w gminie Bodzentyn

Wsparcie dla szkół w gminie Bodzentyn
Najnowszej klasy sprzęt informatyczny trafi do pięciu szkół podstawowych z Gminy Bodzentyn. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach matematyczno-przyrodniczych i językowych, a nauczyciele podnieść swoje kwalifikacje.
Data opublikowania:

Pieniądze i sprzęt dla szkół w Pińczowie i Busku-Zdroju

Pieniądze i sprzęt dla szkół w Pińczowie i Busku-Zdroju
Zespół Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie otrzymał finansowe wsparcie na realizację projektu edukacyjnego, natomiast dwa rzutniki multimedialne otrzymało I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju.
Data opublikowania:

Spotkanie przedstawicieli UMWŚ z przedstawicielami GUM-u, PŚK oraz ekspertami JASPERS

Spotkanie przedstawicieli UMWŚ z przedstawicielami GUM-u, PŚK oraz ekspertami JASPERS
W dniu 10 października br. odbyło się w Kielcach spotkanie, poświęcone projektowi pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, planowanemu do realizacji przez Główny Urząd Miar i Politechnikę Świętokrzyską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R. Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.
Data opublikowania:

Komfort i wygoda w szkole w Rzepinie

Komfort i wygoda w szkole w Rzepinie
Nowa świetlica, kuchnia i stołówka z zapleczem zostały uroczyście otwarte w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie. Pieniądze na rozbudowę placówki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystości wzięła udział Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Data opublikowania:

Nowe przedszkole na dobry start

Nowe przedszkole na dobry start
Dzięki unijnym funduszom w gminie Stąporków powstała kolejna placówka, która świadczy usługi opiekuńcze i edukacyjne dla dzieci do 5 roku życia. Umowę na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola w Niekłaniu Wielkim podpisali w imieniu samorządu województwa świętokrzyskiego Agata Binkowska, członek Zarządu, oraz Marcin Makowski, prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju wraz ze skarbnikiem Anetą Gonciarz.
Data opublikowania:

Fundusze na wsparcie świętokrzyskiej edukacji

Fundusze na wsparcie świętokrzyskiej edukacji
„Pasje zaklęte w nauce”, „Nowoczesna szkoła” i „Przedszkole przyszłości” – to nazwy projektów, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W Solcu- Zdroju, Pacanowie i Opatowcu w czwartek, 11 października marszałek Adam Jarubas podpisał umowy.
Data opublikowania:

Z wizytą na budowie Centrum Urazowego

Z wizytą na budowie Centrum Urazowego
Budowa Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest mocno zaawansowana. Inwestycję wizytowali m.in. Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i dyrekcja szpitala.
Data opublikowania:

Spotkanie platformy współpracy grantobiorców

Spotkanie platformy współpracy grantobiorców
W dniu 9 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się posiedzenie platformy współpracy grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.
Data opublikowania:

Hotelarze z przyszłością

Hotelarze z przyszłością
Dwustu uczniów i dwudziestu nauczycieli z dwóch szkół w Busku-Zdroju oraz w Jędrzejowie, weźmie udział w kolejnej inicjatywie edukacyjnej przygotowanej przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Umowę na realizację projektu szkoleniowego “Hotelarze przyszłości”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, podpisali Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Biura Zarządu ROT WŚ.
Data opublikowania:

Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców
We wrześniu 2018 roku rozpoczęły się kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, które zostały zaplanowane w ramach realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.
Data opublikowania:

Strona 1 z 67

Przejdź do strony