Archiwum slajdów

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach krajowym liderem w promocji trwałego zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach krajowym liderem w promocji trwałego zatrudnienia
Województwo świętokrzyskie zajęło pierwsze miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. – Osiągając poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020 przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54% – informuje Arkadiusz Piecyk, dyrektor WUP.
Data opublikowania:

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego
Polityki senioralnej i działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze pomocy dla osób starszych dotyczyło spotkanie wicemarszałek Renaty Janik z przedstawicielami Banku Światowego, którzy w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzą badania nad potrzebami osób starszych, problemem opieki długoterminowej w Polsce, w tym także w województwie świętokrzyskim.
Data opublikowania:

Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
W dniu 04.12.2018r. w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów. Warsztaty zostały zorganizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opublikowania:

Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego

Spotkanie roczne z Komisją Europejską dotyczące wdrażania Programu Regionalnego
4 grudnia 2018 roku w Warszawie przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na czele z Panią Renatą Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, uczestniczyli w spotkaniu rocznym z Komisją Europejską, które poświęcone było podsumowaniu realizacji programów operacyjnych w regionach.
Data opublikowania:

O inwestycjach drogowych

O inwestycjach drogowych
Inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich w regionie planowanych do oddania w najbliższym czasie dotyczyło spotkanie marszałka Andrzeja Bętkowskiego z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim i dyrektorem Departamentu Infrastruktury Michałem Cichockim.
Data opublikowania:

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL KONSULTACJI WARSZTATOWYCH Z PARTNEREM AUSRIACKIM

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL KONSULTACJI WARSZTATOWYCH Z PARTNEREM AUSRIACKIM
W dniach 27 – 30 listopada 2018 roku zakończył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.
Data opublikowania:

Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?

Warsztaty Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ dotyczyły projektów ze sfery zdrowia psychicznego.
Ostatnie już w tym roku warsztaty tworzenia projektów, zorganizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyły konkursu, ukierunkowanego na rozwój opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz osobami uzależnionymi. To pierwszy konkurs o takiej tematyce w obecnej perspektywie finansowej, autorzy projektów potrzebowali więc przekrojowej wiedzy nt. prawidłowego tworzenia wniosków.
Data opublikowania:

„Buduj z energią” – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców

„Buduj z energią” – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców
W dniu 30 listopada br., w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się druga edycja międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pn.: „Buduj z energią”. Konferencja połączona była z przyjazdową misją gospodarczą przedstawicieli przedsiębiorców z branży zasobooszczędne budownictwo i energetyka odnawialna ze Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Austrii, Belgii i Niemiec.
Data opublikowania:

Wsparcie dla organizacji pozarządowych i świętokrzyskich firm

Wsparcie dla organizacji pozarządowych i świętokrzyskich firm
O programie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie mówili przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i marszałek Andrzej Bętkowski podczas briefingu prasowego poprzedzającego II sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Data opublikowania:

Sandomierskie ulice po modernizacji

Sandomierskie ulice po modernizacji
Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi podczas uroczystości otwarcia ulic Żeromskiego oraz Mickiewicza w Sandomierzu dokonali Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza i Marcin Piwnik, starosta sandomierski.
Data opublikowania:

Strona 1 z 71

Przejdź do strony