Archiwum slajdów

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Dnia 10 marca 2017 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, podczas którego podsumowane zostały efekty wdrażania RPOWŚ 2007-2013, a członkom komitetu wręczono pamiątkowe listy w podziękowaniu za ich wieloletnią pracę.
Data opublikowania:

Umowy na projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

Uroczyste podpisanie umów
W Fundacji Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" w Jędrzejowie uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie 9 projektów o łącznej wartości blisko 9,2 mln zł w ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" RPOWŚ 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył Piotr Żołądek członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz zastępcy dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: Małgorzata Muzoł i Adam Żebrowski.
Data opublikowania:

Szkolenie „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”

Szkolenie w Słupi Jędrzejowskiej  „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku - Zdroju zaprasza na szkolenie informacyjne organizowane 24 marca 2017 r., poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich przez przedsiębiorców w 2017 roku.
Data opublikowania:

68 milionów złotych na Infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Podpisanie umowy
Pre-umowy na dofinansowanie ze środków unijnych 39 projektów z zakresu tworzenia infrastruktury zdrowotnej i społecznej w naszym województwie zostały podpisane w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Ich wartość to aż 68 mln złotych.
Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów „edukacyjnych” w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zajęcia dodatkowe w jednej ze świętokrzyskich szkół podstawowych realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFS
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Państwa na warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego, umożliwiających organizację wsparcia dla żłobków, szkół podstawowych oraz szkół zawodowych. Do udziału w warsztatach zachęcamy przedstawicieli tego typu placówek, a także przedstawicieli organów prowadzących oraz innych podmiotów działających w sferze edukacji i opieki nad dziećmi.
Data opublikowania:

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Marszałek Adam Jarubas przedstawił założenia projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
Kolejny projekt rozszerzający praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach, realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Zakłada on zwiększenie liczby godzin praktycznej nauki zawodu w firmach. Łączna przewidywana wartość projektu to około 15 mln zł. Podczas konferencji prasowej marszałek Adam Jarubas przedstawił założenia projektu. W spotkaniu uczestniczyli także Beata Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich i przedsiębiorca Roman Wróbel – partnerzy w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.
Data opublikowania:

Blisko 2 miliony wyświetleń serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Blisko 2 miliony wyświetleń serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ma już prawie 2 miliony wyświetleń. Na koniec lutego 2017 roku licznik wyświetleń wskazał liczbę 1 874 717. W drugim półroczu ubiegłego roku liczba wyświetleń wyniosła 581 975. To o 155 893 więcej niż w analogicznym okresie roku 2015.
Data opublikowania:

113,6 mln zł na świętokrzyską edukację w ramach RPO w 2017 r.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób
- Jeżeli dzisiaj chcielibyśmy znaleźć receptę na wszystkie nasze problemy, na bazie doświadczeń i obserwacji, to właśnie edukacja jest jedynym kluczem na ich rozwiązanie nie tylko w skali Polski, ale również współczesnego świata – mówił Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podczas konferencji, zorganizowanej przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ, a poświęconej piętnastu tegorocznym konkursom na projekty edukacyjne RPOWŚ 2014-2020.
Data opublikowania:

Strona 1 z 18

Przejdź do strony