Archiwum slajdów

Kolejne projekty, które sfinansujemy z Regionalnego Programu Operacyjnego: rozwój żłobków i wsparcie szkolnictwa zawodowego

Kolejne projekty, które sfinansujemy z Regionalnego Programu Operacyjnego: rozwój żłobków i wsparcie szkolnictwa zawodowego
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył dziś 4,5 mln złotych na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej kolejnych ośmiu projektów. Dzięki temu 152 uczniów kieleckiego technikum i szkoły policealnej podniesie swoje umiejętności, a 130 rodziców będzie mogło wrócić do pracy, oddając dziecko do żłobka lub pod opiekę profesjonalnej niani.
Data opublikowania:

Ruszają unijne dotacje na kapitał obrotowy

Ruszają unijne dotacje na kapitał obrotowy
40 mln zł – taka kwota unijnego wsparcia powędruje do świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów lub utraciły płynność finansową na skutek kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Nabór na dotacje obrotowe rusza 28 lipca. O tym w jaki sposób firmy mogą starać się o datacje mówili podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.
Data opublikowania:

Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych

Informatyzacja usprawni pracę placówek medycznych
50,5 mln zł – do takiej kwoty unijnego dofinansowania zwiększyła się wartość projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. W środę, 15 lipca podpisano aneksy do porozumień o partnerstwie z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
Data opublikowania:

Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?

Przyśpieszamy z wydawaniem unijnej kasy. Czy może być jeszcze lepiej?
Świętokrzyskie pnie się w górę w wydatkowaniu unijnych funduszy! Liczby mówią same za siebie – 2317 podpisanych umów na łączną kwotę prawie 5 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich! To dało nam na koniec czerwca szóstą, najwyższą od lat, pozycję w kraju.
Data opublikowania:

Unijne projekty społeczne, edukacyjne i zdrowotne – wdrażamy je najszybciej w Polsce!

Konferencja prasowa dotyczyła aktualnych wyników we wdrażaniu części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, m. in. pierwszego w kraju miejsca pod względem tempa wdrażania Programu.
Ostatnie kilkanaście miesięcy to radykalne przyspieszenie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, zwłaszcza w zakresie projektów, dotyczących spraw społecznych, zdrowia oraz edukacji. Poziom wykorzystania funduszy unijnych na te cele jeszcze na początku 2019 r. stawiał województwo świętokrzyskie na przedostatnim, 15. miejscu w kraju. W ciągu ubiegłego roku awansowaliśmy na 12. miejsce, a w pierwszej połowie tego roku na 4. miejsce. Pod względem tempa wdrażania Programu jesteśmy obecnie najlepszym polskim regionem.
Data opublikowania:

Dla mieszkańców i dla środowiska

Dla mieszkańców i dla środowiska
Gmina Końskie realizuje projekt komunikacyjny, dzięki któremu poprawi się poziom i jakość życia społeczności lokalnej. Zyska też środowisko, bo inwestycja pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza - szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1,74 tony równoważnika CO2/rok.
Data opublikowania:

Fundusze unijne na opiekę medyczną dla seniorów i profilaktykę chorób zawodowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania sześć projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczących opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi i seniorami oraz działań wspierających zdrowie pracowników. Z przedsięwzięć skorzysta blisko 800 osób. Kwota dofinansowania projektów to łącznie 8,8 mln zł.
Data opublikowania:

42 mln zł z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19 – są już umowy ze świętokrzyskimi powiatami!

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na dofinansowanie unijnych projektów, wspierających świętokrzyskie powiaty w walce z koronawirusem.
Placówki opieki zdrowotnej, służby mundurowe i instytucje świadczące usługi społeczne - w sumie 880 podmiotów, najbardziej odczuwających skutki pandemii koronawirusa, obejmą projekty unijne przygotowane przez świętokrzyskie powiaty. Po rekordowo szybkim, najkrótszym w historii Regionalnego Programu Operacyjnego naborze wniosków, Marszałek Adam Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na ich dofinansowanie.
Data opublikowania:

Strona 1 z 90

Przejdź do strony