Archiwum slajdów

Na potrzeby lokalnych społeczności

Na potrzeby lokalnych społeczności
W Chęcinach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał umowy na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na dofinansowanie projektów z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Wszystkie dotyczą inwestycji realizowanych w gminach powiatu kieleckiego. W spotkaniu uczestniczył starosta kielecki Michał Godowski.
Data opublikowania:

Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Koprzywnica

Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Koprzywnica
W Koprzywnicy, z udziałem marszałka Adama Jarubasa i radnego Sejmiku Andrzeja Swajdy, uroczyście wbito łopatę pod rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica”. Wartość całej inwestycji to ponad 35 milionów złotych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Koprzywnica otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 22 milionów złotych.
Data opublikowania:

Z myślą o pacjentach – miliony na onkologię

Z myślą o pacjentach – miliony na onkologię
Rozmowa z Adamem Jarubasem, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. – Przed kilkoma dniami podpisał Pan umowę z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację jednego z największych w ostatnich latach projektu inwestycyjnego. Jak duże pieniądze i na co trafią do ŚCO?
Data opublikowania:

Instalacje OZE w gminie Bieliny

Instalacje OZE w gminie Bieliny
W Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz uroczyście podpisali umowy o dofinansowanie projektu na montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach.
Data opublikowania:

Dofinansowanie unijne dla WTZ, ZAZ, KIS i CIS - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020

„Warsztaty DWE EFS UMWŚ”.
Tematem bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, będą projekty przewidujące aktywizację społeczno – zawodową w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Spotkanie będzie poświęcone konkursowi z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” RPOWŚ 2014-2020.
Data opublikowania:

Kolejne gminy z unijnym dofinansowaniem

Kolejne gminy z unijnym dofinansowaniem
W Staszowie, Łoniowie i Samborcu Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kije

Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kije
Marszałek Adam Jarubas i Krzysztof Słonina, wójt gminy Kije podpisali umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach. Wartość projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije” to ponad 2 miliony złotych, kwota unijnego dofinansowania wynosi prawie 1,5 miliona złotych.
Data opublikowania:

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego, matematyki i informatyki, doradztwo zawodowe, spotkania z logopedą, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli – w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze marszałek Adam Jarubas i wójt Zdzisław Wrzałka podpisali umowę na dofinansowanie projektu “Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w Szkole Podstawowej w Porzeczu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania:

Dobre informacje dla gminy Jędrzejów

Dobre informacje dla gminy Jędrzejów
Cztery budynki użyteczności publicznej w gminie Jędrzejów zostaną poddane modernizacji energetycznej. W środę, 25 lipca br. marszałek Adam Jarubas oraz burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Data opublikowania:

Strona 1 z 60

Przejdź do strony