Archiwum slajdów

Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy

Wystąpienie Grzegorza Dziubka - Burmistrza Włoszczowy
„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji i przedsiębiorczości mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – we Włoszczowie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał z burmistrzem Włoszczowy Grzegorzem Dziubkiem pre-umowę na dofinansowanie zadania
Data opublikowania:

Kapsuła czasu wmurowana pod budowę przedszkola

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek z przedszkolakami
Akt erekcyjny i kapsułę czasu pod budowę Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie wmurowali wraz marszałkiem województwa Adamem Jarubasem przedszkolaki, opiekunowie, przedstawiciele inwestorów i rodziców oraz władz samorządowych powiatu i gminy. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Obiekt ma być gotowy jesienią 2018 roku
Data opublikowania:

Młodzież z wizytą na Targach TOUR SALON w Poznaniu

Wizyta w Muzeum Rogalowym
Dziesięcioro uczniów ze szkół zawodowych, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, pojechało w dniach 8 – 9 lutego br. do Poznania na Tour Salon 2018 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych
Data opublikowania:

Świętokrzyskie w czołówce realizacji unijnych programów rynku pracy

Grafika - fundusze unijne
Nasz region zajmuje czołowe miejsce w rankingu województw pod względem postępów we wdrażaniu unijnego programu POWER - informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Znakomite efekty widoczne są również w kontraktacji środków Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Otwarty rynek pracy”, kierowanym do osób „po trzydziestce”
Data opublikowania:

Prawie 1,5 mln zł dla gminy Pawłów

Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów
Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali umowę na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami, do gminy Pawłów trafi 1 mln. 494 tys. zł
Data opublikowania:

Olbrzymie programy rewitalizacji w miastach nad Kamienną

Podpisanie pre-umowy
W Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach marszałek Adam Jarubas podpisał pre-umowy z prezydentami miast na rewitalizacje obszarów zdegradowanych. Wartość całkowita obydwu projektów wynosi około 72 mln zł, przy czym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – blisko 46 mln zł.
Data opublikowania:

Samorządowcy Polski Wschodniej zabiegają w Brukseli o przyszłość polityki spójności

Podpisanie deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.
W dniu 1 lutego 2018r. w Domu Polski Wschodniej w obecności Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Carla-Hainza Lambertza uroczyście podpisano deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020r. #CohesionAlliance jest sojusznikiem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Polityka spójności dzięki budżetowi UE po roku 2020 powinna stać się bardziej skuteczna i sprzyjać szybszemu rozwojowi wszystkich regionów UE
Data opublikowania:

O utrzymanie programu Polski Wschodniej

Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, której przewodniczy marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+. Uczestnicy posiedzenia, które odbyło się w Kielcach, podkreślali wagę tego programu dla rozwoju pięciu województw, będących dotychczas objętych programem
Data opublikowania:

Blisko 300 mln zł do wykorzystania w 30 tegorocznych konkursach na projekty „miękkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

W spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania EFS uczestniczyło ponad 250 osób
Ponad 250 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poświęconym tegorocznym konkursom RPOWŚ 2014-2020 na projekty „miękkie”: edukacyjne, społeczne oraz dotyczące opieki zdrowotnej. W sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej pracownicy DWEFS omówili najważniejsze założenia 30 planowanych w tym roku naborów, w których łączna przewidywana kwota wsparcia wynosi blisko 300 mln zł. Pierwsze konkursy ruszają już w lutym tego roku
Data opublikowania:

Strona 1 z 46

Przejdź do strony