Archiwum slajdów

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, dotyczących rozwoju szkolnictwo zawodowego. Spotkanie, zaplanowane na 6 grudnia br., będzie poświęcone konkursom z Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Warsztaty odbędą się 6 grudnia 2019 r. (piątek), w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).
Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów umożliwiających tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie niań.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów umożliwiających tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie niań.
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne konkursy RPOWŚ 2014 – 2020, pozwalające na dofinansowanie projektów, przewidujących różne formy opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, m. in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów oraz niań.
Data opublikowania:

Szkolenia dla beneficjentów

Szkolenia dla beneficjentów
Ruszyły bezpłatne szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Weźmie w nich udział ponad 300 osób.
Data opublikowania:

O Strategii na warsztatach

O Strategii na warsztatach
Ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska uczestniczy w warsztatach grup roboczych do spraw opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
Data opublikowania:

Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gmin Morawica i Mirzec oraz do Sandomierza na tzw. „projekty żłobkowe”. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowy na realizację przedsięwzięć podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.
Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące projektów przewidujących tworzenie i rozwijanie świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczych, a także wsparcie rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Spotkanie będzie poświęcone dwóm konkursom z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020. Warsztaty odbędą się 13 listopada 2019 r., w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w sali 202 (II piętro).
Data opublikowania:

Dla ochrony środowiska

 Dla ochrony środowiska
Dwa kolejne projekty służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i spadkowi emisji gazów cieplarnianych podpisano w czwartek, 31 października. Unijne środki zostaną przekazane na prace termomodernizacyjne oraz wymianę oświetlenia ulicznego.
Data opublikowania:

PONAD 3 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA KOLEJNE PROJEKTY, WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Umowy-Na-Projekty-Oszczędności-Energetycznej-Dofinansowane-Z-RPOWŚ
2 jednostki ochotniczej straży pożarnej z gminy Staszów, Działoszyce oraz placówki oświatowe z gminy Masłów otrzymają wsparcie finansowe z RPO WŚ w realizacji projektów termomodernizacyjnych i unowocześniających oświetlenie. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.
Data opublikowania:

PRAWIE 8,4 MLN ZŁ NA ROZBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZYCH W SZPITALACH W WOJEWÓDZTWIE

Rozbudowa i wyposażenie oddziałów położniczych w szpitalach w województwie
3 szpitale z województwa świętokrzyskiego – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz SPZOZ w Staszowie – otrzymają środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rozbudowę, modernizację i usprzętowienie oddziałów położniczych i ginekologicznych. Umowy na dofinansowanie projektów medycznych podpisali z dyrektorami placówek zdrowotnych marszałek Andrzej Bętkowski i Marek Bogusławski członek Zarządu Województwa. Samorząd województwa wesprze także powiat jędrzejowski w projekcie termomodernizacji szkół.
Data opublikowania:

Strona 1 z 84

Przejdź do strony