Archiwum slajdów

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące projektów przewidujących tworzenie i rozwijanie placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych, a także wsparcie rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Spotkanie będzie poświęcone dwóm konkursom z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.
Data opublikowania:

UWAGA! Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących długotrwałej opieki medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

UWAGA! Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących długotrwałej opieki medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego przygotowania projektów w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020. Konkurs umożliwia finansowanie długotrwałej opieki medycznej w formach przyjaznych dla pacjentów.
Data opublikowania:

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy
– Osoby, które kończą swoją aktywność zawodową często pozostają w próżni społecznej. Podając im rękę, podsuwając propozycje i równocześnie wskazując, co mogą zrobić dla swojej aktywności i zdrowia, pomagamy, aby wykluczenie społeczne nie następowało w tej grupie wiekowej – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Cztery samorządy: Zagnańsk, Baćkowice, Busko – Zdrój i Sandomierz podpisały dziś umowy na dofinansowanie działań związanych opieką, wsparciem i integracją osób starszych i niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania przekracza 6,5 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opublikowania:

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Mnóstwo atrakcji czeka na mieszkańców województwa świętokrzyskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. W dniach 10 – 12 maja będzie okazja, by zobaczyć najciekawsze projekty i miejsca w regionie, dzięki którym Ziemia Świętokrzyska stała się atrakcyjniejsza i ciekawsza dla turystów. Do udziału w wydarzeniu zapraszali marszałek Andrzej Bętkowski oraz rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacka Semaniak.
Data opublikowania:

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Już po raz szósty beneficjenci Funduszy Europejskich otwierają swoje projekty dla zwiedzających, przygotowują specjalne atrakcje, obniżają ceny biletów, pokazują miejsca niedostępne na co dzień. Chcesz ciekawie spędzić majowy weekend z rodziną? Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy w dniach od 10 do 12 maja br., w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Data opublikowania:

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – rozpoczynamy rejestrację uczestników

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – rozpoczynamy rejestrację uczestników
Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Na stronie www.dni otwarte.eu dostępny jest już formularz rejestracyjny. Masz szansę na ogólnopolską promocję swojego projektu. Bądź z nami w dniach 10-12 maja br.
Data opublikowania:

Na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim

Na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim
Prawie 8 milionów złotych dofinansowania trafi do powiatu kazimierskiego na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytwarzanej energii. Umowę w tej sprawie we wtorek, 9 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisali z przedstawicielami powiatu kazimierskiego marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania:

Strona 1 z 81

Przejdź do strony