Archiwum slajdów

KOLEJNE ŚWIĘTOKRZYSKIE GMINY ZE WSPARCIEM NA PROJEKTY TERMOMODERNIZACYJNE I REWITALIZACYJNE

KOLEJNE ŚWIĘTOKRZYSKIE GMINY ZE WSPARCIEM NA PROJEKTY TERMOMODERNIZACYJNE I REWITALIZACYJNE
Blisko 17 mln wparcia ze środków unijnych i budżetu państwa otrzymało 5 gmin z województwa świętokrzyskiego, które złożyły do Urzędu Marszałkowskiego projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i rewitalizacją centrum miejscowości. Dofinansowanie otrzymają samorządy Jędrzejowa, Skarżyska-Kamiennej, Kluczewska, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Umowy, w obecności wicemarszałków Renaty Janik i Marka Bogusławskiego podpisał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.
Data opublikowania:

10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO

10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO
Prawie dwa i pół tysiąca osób skorzysta z kolejnych dziesięciu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Projekty dotyczą trzech ważnych obszarów – edukacji w świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach, ochrony zdrowia pracowników, a także opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych. Umowy z autorami projektów uroczycie podpisali w czwartek Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik.
Data opublikowania:

Ponad 13 mln zł na nowe projekty RPO dla szkolnictwa zawodowego

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ 2014 – 2020
Dwa tysiące uczniów świętokrzyskich szkół branżowych i techników skorzysta z kolejnych ośmiu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Umowy z autorami projektów podpisali w czwartek Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik.
Data opublikowania:

Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem

Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem
Zakup 15 autobusów niskoemisyjnych, utworzenie systemu rowerów miejskich, przebudowa ulic, montaż wiat przystankowych, modernizacja oświetlenia – te i inne działania będą możliwe w Starachowicach dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 40 mln zł.
Data opublikowania:

UNIJNE ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ, ŚWIETLIC I OBIEKTÓW KULTURY

Podpisanie umów z RPOWŚ 20.12.2019
Ponad 10,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafiło do gmin: Wojciechowice, Fałków, Końskie oraz Moskorzew na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa możliwa będzie termomodernizacja szkół, hali sportowych, świetlic wiejskich i obiektów kultury.
Data opublikowania:

Dyskutowali o przyszłości Polski Wschodniej

Konferencja -Przyszłość Programu Polska Wschodnia w kontekście nowej perspektywy finansowej
O tym jak wykorzystać unijne fundusze dla rozwoju regionów Polski Wschodniej rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się w czwartek, 12 grudnia. Jej gościem był Christopher Todd - dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Zapowiedział on, że w nowej perspektywie UE regiony słabiej rozwinięte powinny otrzymać poważne wsparcie finansowe.
Data opublikowania:

W regionie powstanie 18 świetlic środowiskowych oraz 3 Punkty Wsparcia Rodzin

 Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Ponad 700 osób z terenu gmin: Mniów, Kazimierza Wielka, Nagłowice, Złota, Dwikozy, Oksa, Łagów i Fałków, skorzysta z dofinansowania unijnego na utworzenie nowych świetlic środowiskowych oraz uruchomienie Punktów Wsparcia Rodziny. Umowy z beneficjantami podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Łączna wartość dofinansowanych projektów to 13 mln zł.
Data opublikowania:

Duże pieniądze na rewitalizację centrum Mirca

Podpisanie-umowy-na-rewitalizację-Mirca
Odrestaurowanie centrum miejscowości oraz budowę strefy turystyki, relaksu i aktywności przewiduje projekt, na realizację którego gmina Mirzec dostała 4,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, dotyczących rozwoju szkolnictwo zawodowego. Spotkanie, zaplanowane na 6 grudnia br., będzie poświęcone konkursom z Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Warsztaty odbędą się 6 grudnia 2019 r. (piątek), w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).
Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów umożliwiających tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie niań.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów umożliwiających tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie niań.
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne konkursy RPOWŚ 2014 – 2020, pozwalające na dofinansowanie projektów, przewidujących różne formy opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, m. in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów oraz niań.
Data opublikowania:

Strona 5 z 89

Przejdź do strony