Najważniejsze informacje

Wiadomości

Pierwszy spektakl coraz bliżej

Trwają prace budowlane w zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 32, do której już wkrótce powróci zespół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Modernizację zabytkowego gmachu wsparły Fundusze Europejskie.

 • Ośrodek prowadzący działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie gminy Daleszyce

  Sukcesy projektów

  Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie gminy Daleszyce

  dofinansowanie z UE:

  1 569 839,71 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt obejmował działania inwestycyjne takie jak (modernizacja, adaptacja i doposażenie) starego budynku po szkole podstawowej, w miejscowości Widełki, gm. Daleszyce oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na otaczającym terenie.