Najważniejsze informacje

 • Efektywnie wykorzystać OZE

  Efektywnie wykorzystać OZE

  Wizyty studyjne w maltańskich firmach oraz warsztaty poświęcone OZE – to główne punkty VII Spotkania Międzynarodowego w ramach projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem. Jego gospodarzem było Ministerstwo Gozo w Republice Malty.

 • Eksperci o negocjacjach i pomocy uchodźcom

  Eksperci o negocjacjach i pomocy uchodźcom

  Przebieg negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską, negocjacje programów krajowych oraz wsparcie z funduszy unijnych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy – to główne tematy II posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbywało się 26 i 27 kwietnia w Busku Zdroju. Gospodarzem spotkania był samorząd województwa świętokrzyskiego.

 • Logo

  Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

  Dla kogo?
  Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania na zakup usługi doradczej w I, II, III i IV naborze w ramach projektu i/lub nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.

 • Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

  18 mln zł z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

  Urząd Marszałkowski pracuje nad specjalnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, którego celem jest szeroko zakrojona pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu, chroniąc się przed rosyjską agresją. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Renata Janik spotkali się dziś z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w celu ustalenia szczegółów przedsięwzięcia.

 • Konwent marszałków

  Marszałkowie o nowej unijnej perspektywie

  Pracom nad nowymi programami regionalnymi oraz negocjacjom z Komisją Europejską poświęcona była pierwsza cześć posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. Dyskutowano również o tym, jak z funduszy unijnych wspierać uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

 • Podpisanie aneksu do umowy Z BGK

  Unijne pożyczki na wsparcie przedsiębiorców

  60 mln zł – taka kwota łącznie trafi do świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z preferencyjnych pożyczek współfinansowanych z funduszy europejskich.

 • Zawarcie umów z realizatorami projektów „żłobkowych” RPO

  Unia wspiera świętokrzyskie żłobki

  Pięć umów na dofinansowanie projektów „żłobkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, zawartych dzisiaj przez Zarząd Województwa, zapewni 88 nowych miejsc opieki dla świętokrzyskich maluchów. Autorzy projektów otrzymają łącznie blisko 1,6 mln zł z Unii Europejskiej.

Wiadomości

Szansa w turystyce uzdrowiskowej

O szansach rozwoju świętokrzyskich miejscowości uzdrowiskowych rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się w czwartek, 19 maja.

 • Budynek Klubu Seniora w Bodzechowie

  Sukcesy projektów

  Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Bodzechów

  dofinansowanie z UE:

  1 204 608,05 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszyła ilość emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.