Najważniejsze informacje

Wiadomości

 • Budynek Klubu Seniora w Bodzechowie

  Sukcesy projektów

  Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Bodzechów

  dofinansowanie z UE:

  1 204 608,05 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszyła ilość emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.