Najważniejsze informacje

Wiadomości

Unijne rozdanie na badania i rozwój

Kolejne rozdanie unijnych funduszy dla przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego stało się faktem! Zarząd Województwa rozstrzygnął konkursy na dofinansowanie prac badawczych i zakup infrastruktury rozwojowej.

O dobrych praktykach wykorzystania instrumentów zwrotnych w dobie pandemii covid podczas III Miedzynarodowego spotkania partnerów projektu „ATM FOR SME`s”

W dniach 22 – 23 czerwca 2022 r. odbyło się III spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Po długiej przerwie spowodowanej trwającą w Europie pandemią COVID-19, partnerzy projektu spotkali się osobiście we Włoszech, Cagliari.

 • Budynki firmy Megastol Paweł Różyc z lotu ptaka

  Sukcesy projektów

  Unowocześnienie procesu produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów szansą na rozwój firmy Megastol Paweł Różyc

  dofinansowanie z UE:

  576 396,77 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt zakładał unowocześnienie procesu produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów poprzez zakup centrum obróbczego do drewna CNC.