Najważniejsze informacje

Wiadomości

Ekologiczne, smaczne i zdrowe

O tym jak najlepiej wypromować produkty regionalne dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 22 października w Cisowie.

We Włoszczowie o nowej unijnej perspektywie

Ożywiona dyskusja o szansach jakie stwarza nowa unijna perspektywa na lata 2021-2027 towarzyszyła konsultacjom społecznym, które odbyły się w środę, 20 października we Włoszczowie.

 • Samochód ratowniczo-gaśniczego OSP w Krasocinie

  Sukcesy projektów

  Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie gminy Krasocin, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  dofinansowanie z UE:

  591 957,18 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wraz z samochodem do jednostki trafił obowiązkowy do zakupu w ramach dotacji sprzęt strażacki, tj. motopompa szlamowa, radiostacje oraz sprzęt ratowniczy