Najważniejsze informacje

 • Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Ponad 56 mln dla beneficjentów

  21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.

 • Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027

  2021 – 2027: rozszerzamy perspektywę w pracach nad społeczną częścią unijnego wsparcia dla regionu

  Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu on –line, inaugurującym prace Grupy Roboczej ds. EFS+, która będzie wspierała Urząd Marszałkowski w tworzeniu społecznej części programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Wśród członków Grupy znajdują się przedstawiciele ministerstw, samorządów, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

 • DOFE 2021

  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

  Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 17-19 września, w formule hybrydowej: stacjonarnie i on-line.

 • Logo Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

  NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług.

  Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 • Remont Teatru Żeromskiego

  Nowe rozwiązania i stary duch teatru

  Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach, w której mieści się Teatr im. S. Żeromskiego idzie pełną parą. Dzięki wsparciu m.in. funduszy unijnych artyści i widzowie zyskają nowoczesną instytucję kultury, która – co niezwykle istotne – nic nie straci z dawnego ducha.

 • Otwarcie nowe inwestycji Rotterdam

  Rotterdam dla świętokrzyskich firm

  Rotterdam - nowoczesny inkubator logistyczny w Kieleckim Parku Technologicznym został uroczyście otwarty w czwartek, 1 lipca. Budowa obiektu, który służyć będzie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, została wsparta z funduszy unijnych.

 • Podpisanie-deklaracji

  Województwo Świętokrzyskie w Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza!

  Marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś biorą udział w odbywających się w Lublinie II Samorządowym Kongresie Gospodarczym oraz II Forum Regionów Trójmorza. Podczas porannego panelu marszałek Andrzej Bętkowski podpisał niezwykle ważny dla województwa dokument – tzw. Deklarację Lubelską, która inicjuje powstanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

 • Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskeigo

  Kolejne gminy w regionie zadbają o środowisko

  Czysta energia i czyste powietrze – a wszystko to dzięki środkom unijnym, które trafią do 14 gmin i 1 powiatu z regionu świętokrzyskiego na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Nie jest to jednak ostatnie słowo samorządu województwa w tej materii.

 • Kampania "Nie musisz być Einsteinem"

  Odczarować innowacje

  Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Wiadomości

Szansa w zielonej energii

Efektywne wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w przemyśle – o tym rozmawiano podczas III spotkania interesariuszy międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem.

Unijne wsparcie na termomodernizację szkół

Budynki dwóch placówek oświatowych z gminy Daleszyce przejdą gruntowną termomodernizację. Umowę na unijne dofinasowanie prac w Szkole Podstawowej w Brzechowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Ponad 56 mln dla beneficjentów

21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.

 • Rozbudowa DW768

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa DW768 na odc.Jędrzejów-granica woj.wraz z obwodnicami m.Jędrzejów, Działoszyc,Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok.49+200(ist.51+300) do km ok.64+163 (ist.66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog.-w systemie zaprojektuj-zbuduj/

  dofinansowanie z UE:

  39 856 008,13 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.