Najważniejsze informacje

Wiadomości

Dla Polski Wschodniej. Dla świętokrzyskiego

Możliwościom jakie dla samorządów oraz przedsiębiorców stwarza program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 poświęcono spotkanie, które odbyło się w czwartek, 1 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej. Warto podkreślić, że ruszyły już nabory, a budżet programu jest imponujący, bowiem wynosi 12 mld zł.

Projekty energetyczne oraz B+R. Weź udział w spotkaniu

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z zakresu projektów energetycznych oraz badawczo-rozwojowych. Odbędzie się ono 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ogłaszenie naboru dla kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru i realizacji projektów dofinansowanych w ramach FEŚ-2021-2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: FEŚ 2021-2027), informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Ekspertów prowadzonego dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  w części dotyczącej EFRR.

 • Urządzenia edukacyjne zakupione w ramach projektu

  Sukcesy projektów

  Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej

  dofinansowanie z UE:

  2 075 045,84 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Budynek szkoły zyskał nowy wygląd, a uczniowie i nauczyciele lepsze warunki nauki i pracy.