Zakres usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Zarówno Główny Punkt jak i Lokalne Punkty w Skarżysku-Kamiennej i Sandomierzu działają przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Są częścią ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W sieci obowiązują jednolite standardy świadczenia usług.

Wszystkie usługi Punktów są bezpłatne!

Od 2022 r. sieć PIFE zwiększyła zakres usług

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich we wszystkich Punktach udzielają informacji na temat wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego+, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu Spójności oraz Programów Komisji Europejskiej.

W odniesieniu do programów polityki spójności konsultacje dotyczą:

  • etapu przygotowania wniosku o dotację,
  • etapu realizacji projektów.

W przypadku Krajowego Planu Odbudowy, programów Komisji Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - usługi informacyjne dotyczą zakresu ogólnego (podstawowych informacji).

Od tego roku Główny Punkt Informacyjny w Kielcach dodatkowo oferuje usługi konsultacyjne na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz usługę Innopoint w ramach nowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki.

Jak skorzystać z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w naszym województwie

Każda osoba zainteresowana osoba może wybrać sposób w jaki chce zadać pytanie:

  • telefonicznie,
  • za pomocą poczty e-mail lub tradycyjnej,
  • osobiście w siedzibach: w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej i Sandomierzu.

Systematycznie organizujemy dyżury w gminach województwa świętokrzyskiego, a także prowadzimy stacjonarne spotkania informacyjne i webinary.

Wszystkie aktualności i dane kontaktowe do Punktów znajdują się w zakładkach „Punkty Informacyjne” na stronach internetowych: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wydarzenia można śledzić na profilu Facebooka Fundusze Europejskie Świętokrzyskie”.