Zakres usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

W sieci obowiązują jednolite standardy świadczenia usług.

Konsultacje w PIFE: rozmowa w Puncie, telefon, e-mail, list
Każda osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji może wybrać sposób w jaki chce zadać pytanie.

Konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich mogą mieć formę telefoniczną, e-mailową oraz osobistą w siedzibie jednego z Punktów lub podczas zamiejscowych dyżurów.

Konsultacje przybliżą proces ubiegania się o dofinansowanie „krok po kroku”.

Mogą mieć charakter ogólny lub specjalistyczny (rozszerzony, dotyczący konkretnego pomysłu):

  • pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięcia;
  • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.

Mobilne Punkty Informacyjne: cyklicznie dyżury w gminach i miastach, aby umożliwić dostęp do informacji osobom nie mogącym dojechać do głównych siedzib Punktów. Terminy i miejsca takich dyżurów publikowane są zawsze z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na wielu stronach internetowych (także lokalnych urzędów). Mobilne Punkty mają charakter usług otwartych – nie ma konieczności wcześniejszego umawiania spotkania, są powtarzane i organizowane we współpracy z jednostkami samorządowymi.

Spotkania informacyjne i szkolenia: tematyczne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi, podczas których specjaliści omawiają możliwości i zasady pozyskiwania dofinansowań oraz rozliczania projektów. Czas trwania spotkania to min. 2,5 godz., czas szkolenia to min. 5,5 godziny.

Jednym z tego rodzaju spotkań jest cykl „Środa z Funduszami Europejskimi dla…” odbywający się w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 10 w każdym województwie (tematyka i szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Punkty).

Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w dwóch przypadkach: 1.gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością, 2. gdy konsultacja jest przeprowadzana dla kilku osób jednocześnie (np. pracowników JST, instytucji publicznych, podopiecznych organizacji pozarządowych, kilka firm). Polegają na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie.

Publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich – są udostępniane przez Punkty nieodpłatnie. Punkty mogą również przygotowywać własne wydawnictwa.

Udział w wydarzeniach zewnętrznych: zarówno w formie paneli informacyjnych podczas konferencji i spotkań organizowanych przez inne instytucja, jak i w formie stoisk promocyjnych podczas imprez plenerowych czy konferencji.

Pełny zakres usług w ramach:

Podstawowy zakres (diagnoza potrzeb oraz wskazanie możliwości i źródeł dofinansowania, instytucji odpowiedzialnych)

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Program Operacyjny RYBY

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce działa od 2008 r. jako projekt systemowy Ministerstwa Rozwoju, dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Obecnie w całej Polsce działa 77 punktów – głównych, lokalnych i jeden centralny w Warszawie.