Najważniejsze informacje

Wiadomości

Ekologiczne, smaczne i zdrowe

O tym jak najlepiej wypromować produkty regionalne dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 22 października w Cisowie.

We Włoszczowie o nowej unijnej perspektywie

Ożywiona dyskusja o szansach jakie stwarza nowa unijna perspektywa na lata 2021-2027 towarzyszyła konsultacjom społecznym, które odbyły się w środę, 20 października we Włoszczowie.

 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów

  Sukcesy projektów

  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów

  dofinansowanie z UE:

  1 499 985,00 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Rezultatem realizacji projektu było rozbudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Ożarowa a także kompleksowe ich wyposażenie, dodatkowo został zagospodarowany teren.