Najważniejsze informacje

Wiadomości

Sunąć po tafli przez cały rok

Będzie z niego można korzystać nie tylko zimą, ale i w środku upalnego lata. Całoroczne lodowisko ze specjalną, syntetyczną taflą ruszyło w Strawczynie. Przedsięwzięcie, które ucieszy i małych, i dużych, to część projektu rewitalizacji gminy, który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Górno zostanie kompleksowo zrewitalizowane

Blisko 4 mln zł dofinansowania ze środków unijnych odmieni oblicze ponad 6 hektarów zdegradowanych terenów w gminie Górno. Miejscowość m. in. zyska nowy plac targowy, oświetlenie uliczne i monitoring miejsc publicznych. Zrewitalizowane zostaną tereny wokół kamieniołomu, które będą mogły pełnić funkcje rekreacyjne.

 • Ulica Łopuszańska w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa ul. Łopuszańskiej w Kielcach

  dofinansowanie z UE:

  19 339 091,49 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Rozbudowa drogi przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększyła komfort jazdy, usprawniła i polepszyła ruch pieszych i rowerzystów. Wpłynęła również na poprawę warunków środowiskowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych.