Kto może otrzymać wsparcie

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie może ubiegać się każdy, z wyjątkiem osób fizycznych tj. prywatnych- nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy jednak spełnić określone warunki.

Natomiast osoby fizyczne nie pozostaną jednak bez wsparcia - mogą korzystać ze wsparcia dotacyjnego lub pożyczki na rozpoczęcie działalności, albo biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, czy też otrzymując grant.

W dokumencie pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych określone są typy beneficjentów przypisane do konkretnych działań.