Wiadomości

„Szybka ścieżka” dla innowacyjnych przedsiębiorstw

konkurs "Szybka ścieżka"
konkurs "Szybka ścieżka"

Dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, a wszystko to w ramach konkursu „Szybka ścieżka” realizowanego ze środków unijnych. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne projekty.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Platform startowych dla nowych pomysłów”.

Zapraszamy na webinarium „Platform startowych dla nowych pomysłów”.
Zapraszamy na webinarium „Platform startowych dla nowych pomysłów”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach działający w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zaprasza osoby z ciekawym pomysłem na biznes na bezpłatne webinarium dotyczące „Platform startowych dla nowych pomysłów”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwających konkursach w ramach tego poddziałania.

Data opublikowania:

Zielona energia w klasztorze w Chęcinach

Zielona energia w klasztorze w Chęcinach
Zielona energia w klasztorze w Chęcinach

Termomodernizacja dwóch budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii - ośrodek „SAN DAMIANO” w Chęcinach otrzymał dofinansowanie na realizację unijnego projektu.

Data opublikowania:

O zielonej gospodarce w Domu Polski Wschodniej

Logo Dom Polski Wschodniej
Logo Dom Polski Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym – fundusze UE na zieloną transformację – taki był temat wideokonferencji zorganizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Data opublikowania:

Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami

Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami
Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami

Jak wydatkujemy unijne fundusze w kończącej się perspektywie Unii Europejskiej, jakie są najważniejsze unijne założenia na lata 2021-2027 i jakie szanse dla naszego regionu stwarza instrument REACT EU – to najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji podczas poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz wydłużenia terminu częściowego zawieszenia ich stosowania, a także postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Data opublikowania:

REACT EU. Dla odbudowy gospodarki

REACT EU. Dla odbudowy gospodarki
REACT EU. Dla odbudowy gospodarki

Ponad 72 mln zł pierwszej transzy trafi do regionu świętokrzyskiego w ramach nowego unijnego instrumentu REACT-EU. To forma pomocy dla regionów  w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027.

Data opublikowania:

Wystartował konkurs REGIOSTARS Awards 2021

Regiostars
Regiostars

Można już zgłaszać projekty w konkursie REGIOSTARS Awards 2021 organizowanym przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2021 r.

Data opublikowania:

Strona 1 z 345

Przejdź do strony