Wiadomości

POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI

posiedzenie grupy
posiedzenie grupy

W dniu 31 marca 2021 r. odbyła się coroczna narada przedstawicieli regionów Polski Wschodniej wchodzących w skład wspólnego przedstawicielstwa w Belgii. Region świętokrzyski reprezentowała Anna Kucharczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Data opublikowania:

Nowa przestrzeń wokół sędziwego Bartka

Teren wokół najsłynniejszego polskiego drzewa – Dębu Bartka w Zagnańsku zostanie zagospodarowany. Powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, parking, prac zabaw i strefa dla seniora. A wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 2,2 mln zł.

Data opublikowania:

Jakie wsparcie dla miejskich obszarów funkcjonalnych?

Jakie wsparcie dla miejskich obszarów funkcjonalnych?
Jakie wsparcie dla miejskich obszarów funkcjonalnych?

Ponad 80 samorządowców z gmin regionu świętokrzyskiego tworzących miejskie obszary funkcjonalne uczestniczyło we wtorkowym spotkaniu, które poświęcone było możliwościom wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Data opublikowania:

Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027”.

Informujemy, że na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie marzec – październik 2021r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027”.

Data opublikowania:

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa

Sesja sejmiku
Sesja sejmiku

W dniu 29 marca br. obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas XXX sesji  radni sejmiku przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.  

Data opublikowania:

Pomoc dla rodzin, seniorów i osób chorych w nowych projektach RPO

14 nowych projektów społecznych z RPOWŚ
14 nowych projektów społecznych z RPOWŚ

Blisko 12 mln zł to łączna wartość unijnego wsparcia dla 14 nowych projektów społecznych RPO, zatwierdzonych dziś do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Celem będzie wsparcie dzieci i młodzieży oraz rodzin, przeżywających trudności wychowawcze, ponadto pomoc dla seniorów, a także domowa opieka medyczna dla osób chorych i niesamodzielnych.

Data opublikowania:

Bilanse i prognozy, czyli kończymy RPO 2014-2020 i tworzymy Program na lata 2021-2027

Konferencja on-line
Konferencja on-line

Ponad 130 uczestników konferencji on - line, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poznało warte wstępnie 277 mln euro plany, dotyczące wsparcia edukacji, spraw społecznych, zdrowia i rynku pracy w Programie Regionalnym dla Woj. Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania efektów kończącej się perspektywy 2014-2020, w której 1200 projektów społecznych, dofinansowanych kwotą 1,4 mld zł z funduszy UE, objęło ponad ćwierć miliona mieszkańców województwa.

Data opublikowania:

Ile unijnego wsparcia dla świętokrzyskiego? Negocjujemy kontrakt programowy

Negocjacje kontraktu
Negocjacje kontraktu

W negocjacjach Kontraktu Programowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 -2027 uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rozmawiano m.in. o najważniejszych dla naszego regionu projektach.

Data opublikowania:

Strategia Innowacji przyjęta

Fotolia_49917656_XL
Fotolia_49917656_XL

Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ przyjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. To jeden z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju naszego regionu na najbliższe lata. 

Data opublikowania:

Strona 4 z 351

Przejdź do strony