Wiadomości

Ekologicznie w Dwikozach

Informacja
Informacja

Termomodernizacja budynku, wymiana instalacji, montaż fotowoltaiki – to tylko część zadań, które realizowane będą przez Wspólnotę Mieszkaniową w Dwikozach dzięki wsparciu ze środków unijnych.

Data opublikowania:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie on-line 8 lutego 2021

Senior
Senior

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie on-line, dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów wspierających usługi zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – w związku z trwającym konkursem z Poddziałania 9.2.2 RPOWŚ 2014-2020 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT”.

Data opublikowania:

Rowerem przez Górno

Euro
Euro

Prawie 3 km ścieżek rowerowych powstaną w gminie Górno! Całe przedsięwzięcie zostało wsparte z funduszy unijnych.

Data opublikowania:

Vouchery dla młodych przedsiębiorców

VOUCHERY NA START
VOUCHERY NA START

VOUCHERY NA START – to propozycja wsparcia dla młodych przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Trwają prace nad opracowaniem kryteriów naboru konkursowego.

Data opublikowania:

Informacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

W związku z uchyleniem przepisów w zakresie zamówień bagatelnych (Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)  pozostają bez zmian dotychczasowe zasady przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Data opublikowania:

Dyskutowali o polityce regionalnej

Dyskutowali o polityce regionalnej
Dyskutowali o polityce regionalnej

Ożywiona dyskusja towarzyszyła wtorkowej konferencji poświęconej polityce regionalnej województwa świętokrzyskiego. Uczestniczyli w niej w formie on line samorządowcy z całego regionu, którzy zapoznali się m.in. z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz założeniami nowego unijnego programowania na lata 2021 -2027.

Data opublikowania:

Dodatkowe fundusze z UE na projekty RPO wspierające zdrowie pracowników

Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.
Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

Dzięki korzystnym zmianom kursu euro o 1,3 mln zł udało się zwiększyć kwotę środków, przeznaczonych na projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, ukierunkowane na profilaktykę chorób zawodowych. Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla pięciu przedsięwzięć. Z jednego z nich skorzystają pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.

Data opublikowania:

Bezpiecznie gospodarować odpadami

eko
eko

Kolejne świętokrzyskie gminy z unijnym dofinansowaniem na rozbudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Decyzją Zarządu Województwa wsparcie z funduszy europejskich trafi do Morawicy i Końskich.

Data opublikowania:

COVID-19. Z myślą o pacjentach i personelu

onkologia
onkologia

Kolejny zastrzyk unijnych środków dla świętokrzyskich lecznic na walkę z COVID-19. Dofinansowanie otrzymają dwie kieleckie lecznice – Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Data opublikowania:

2 mln zł z UE na nowe projekty RPO: wsparcie dla edukacji zawodowej w Kielcach

Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.
Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.

Reklama, usługi dla biznesu i energetyka odnawialna – to w tych branżach będą mogli znaleźć pracę uczniowie dwóch kieleckich szkół zawodowych, „Informatyka” i „Ekonomika”, które wkrótce rozpoczną realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawarte dziś umowy, o wartości ponad 2 mln zł, pozwolą tym placówkom m. in. na organizację dodatkowych zajęć, kursów i staży zawodowych dla 135 młodych ludzi.

Data opublikowania:

Strona 7 z 351

Przejdź do strony