Wiadomości

Konferencja regionalna z przedstawicielami samorządów

Konferencja regionalna z przedstawicielami samorządów
Konferencja regionalna z przedstawicielami samorządów

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego organizuje 28 stycznia o godz. 10 w formule on line konferencję mającą na celu przedstawienie celów, kierunków działań a także mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej województwa świętokrzyskiego, w tym ukierunkowania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Święty Krzyż z unijnym wsparciem

028_Pow_Kielecki_Gm_Bieliny_Sw_Krzyz_fot_K_Peczalski.jpg
028_Pow_Kielecki_Gm_Bieliny_Sw_Krzyz_fot_K_Peczalski.jpg

Do 14 mln 794 tys. zł wzrosła wartość unijnego dofinansowania projektu, dzięki któremu nowy blask zyska klasztor na Świętym Krzyżu. Rozbudowana zostanie także położona u jego stóp Osada Średniowieczna. Taka decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Ogłoszenie nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, O ś priorytetow a 10. Otwarty rynek pracy , Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ ogłosił w dniu 21.01.2021 r. nabór pozakonkursowy nr:  RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).

Data opublikowania:

Kolejne 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na edukację zawodową – tym razem dla szkół z Kielc

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa zdecydował dziś o dofinansowaniu kolejnych dwóch projektów dla szkół zawodowych naszego regionu. Do kieleckich „Informatyka” i „Ekonomika” trafi w sumie prawie 2 mln złotych. Dzięki nim 135 uczniów zdobędzie nowe kwalifikacje, prawie 100 uczniów weźmie udział w stażach u pracodawców a szkoły zawodowe doposażą się w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć.

Data opublikowania:

Zespół o pomocy dla przedsiębiorców

Zespół o pomocy dla przedsiębiorców
Zespół o pomocy dla przedsiębiorców

O dotychczasowym wsparciu świętokrzyskich przedsiębiorców w dobie pandemii i planowanych formach pomocy dla gospodarki rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się we wtorek, 19 stycznia.

Data opublikowania:

Porozmawiajmy o Umowie Partnerstwa

Konsultacje
Konsultacje

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, które odbędą się w formule on line. W harmonogramie spotkań termin dla województwa świętokrzyskiego wyznaczono na 4 lutego.

Data opublikowania:

Natura na wyciagnięcie ręki

Roboty budowlane na Ponidziu w Umianowicach
Roboty budowlane na Ponidziu w Umianowicach

Zamknięty stan surowy kompleksu budynków, prace nad konstrukcją drewnianej stacyjki, finisz robót nad siecią wodno-kanalizacyjną – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w Umianowicach nabiera realnych kształtów. Ta ważna dla regionu inwestycja współfinansowana jest z funduszy unijnych.

Data opublikowania:

Uwaga! Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. został zatwierdzony zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20.

Data opublikowania:

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. ważne zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów RPO dofinansowanych z EFS

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, która wprowadza od 1 stycznia 2021 r. nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opublikowania:

Unijne wsparcie dla szpitali

Służba Zdrowia
Służba Zdrowia

Kolejne unijne wsparcie w ramach tarczy „antycovidowej” dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafiły do szpitali we Włoszczowie i Skarżysku - Kamiennej.

Data opublikowania:

Strona 8 z 351

Przejdź do strony