Wiadomości

O zielonej gospodarce w Domu Polski Wschodniej

Logo Dom Polski Wschodniej
Logo Dom Polski Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym – fundusze UE na zieloną transformację – taki był temat wideokonferencji zorganizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Data opublikowania:

Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami

Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami
Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami

Jak wydatkujemy unijne fundusze w kończącej się perspektywie Unii Europejskiej, jakie są najważniejsze unijne założenia na lata 2021-2027 i jakie szanse dla naszego regionu stwarza instrument REACT EU – to najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji podczas poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz wydłużenia terminu częściowego zawieszenia ich stosowania, a także postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Data opublikowania:

REACT EU. Dla odbudowy gospodarki

REACT EU. Dla odbudowy gospodarki
REACT EU. Dla odbudowy gospodarki

Ponad 72 mln zł pierwszej transzy trafi do regionu świętokrzyskiego w ramach nowego unijnego instrumentu REACT-EU. To forma pomocy dla regionów  w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027.

Data opublikowania:

Wystartował konkurs REGIOSTARS Awards 2021

Regiostars
Regiostars

Można już zgłaszać projekty w konkursie REGIOSTARS Awards 2021 organizowanym przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2021 r.

Data opublikowania:

Rozwój regionu. Szansa w innowacjach

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Projektowi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ poświęcone były konsultacje, które w formule on line odbyły się w piątek, 5 lutego. – Będzie to jeden z najważniejszych dokumentów, wspierający rozwijanie najbardziej efektywnych branż gospodarki – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, otwierając spotkanie.

Data opublikowania:

Konsultacje Umowy Partnerstwa. Ile dla Świętokrzyskiego z funduszy unijnych?

Konsultacje  Umowy Partnerstwa
Konsultacje  Umowy Partnerstwa

Przed nami stoją ogromne wyzwania, takie jak depopulacja, infrastruktura komunikacyjna i społeczna czy gospodarka wodno - ściekowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podczas konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbyły się w czwartek, 4 lutego. To właśnie ten dokument określi ile środków na ważne dla rozwoju regionu cele otrzymamy z funduszy unijnych w latach 2021 -2027.

Data opublikowania:

Strona 6 z 351

Przejdź do strony