Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, chcemy włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPOWŚ.