Do pobrania

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2021

Zgodnie z art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej. Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO.

Data opublikowania:

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2020

Zgodnie z art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej. Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO.

Data opublikowania:

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2019

Zgodnie z art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej. Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO.

Data opublikowania:

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2018

Zgodnie z art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej. Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO.

Data opublikowania:

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w roku 2017.

Niniejszy Raport stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z treści art. 14a ust 7 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którym Rzecznik Funduszy Europejskich nie później niż do dnia 31 marca sporządza Raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania: