Wiadomości

Podpisanie Pre-umów w ramach działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 3 czerwca br.  zostało podpisanych 9 Pre-umów na realizację projektów z zakresu termomodernizacji z  działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt całkowity tych inwestycji wynosi ponad 56 mln zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 46 mln zł.

Data opublikowania:

Czy srebrna gospodarka może być złota?

W dniu 15 czerwca o godzinie 16.30 w Hotelu Bristol Art&Medical Spa w Busku Zdroju odbędzie się kolejne spotkanie eksperckie „Konument 55+ - sektor srebrnej gospodarki”. Jest ono zorganizowane w ramach spotkań sieciujących III Konferencji uzdrowiskowej zatytułowanej „Czy srebrna gospodarka może być złota” i przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych ekspertów z dziedziny turystyki medycznej, które odbędzie się w dniach 15-18 czerwca w Busku Zdroju i Solcu Zdroju.

Data opublikowania:

Polonia Amerykańska zainteresowana polskimi uzdrowiskami

Polonia Amerykańska zainteresowana polskimi uzdrowiskami
Polonia Amerykańska zainteresowana polskimi uzdrowiskami

W dniu 16 czerwca o godzinie 14.00 w Hotelu Bristol Art&Medical Spa w Busku Zdroju odbędzie się kolejne spotkanie eksperckie „Jak dotrzeć z ofertą do Polonii Amerykańskiej
i być o krok przed konkurencją”.
Jest ono zorganizowane w ramach spotkań sieciujących III Konferencji uzdrowiskowej zatytułowanej „Czy srebrna gospodarka może być złota” i przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych ekspertów z dziedziny turystyki medycznej, które odbędzie się w dniach 15-18 czerwca w Busku Zdroju i Solcu Zdroju. Spotkania organizowane są przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Ukraiński pacjent w Uzdrowiskach Świętokrzyskich

Ukraiński pacjent w Uzdrowiskach Świętokrzyskich
Ukraiński pacjent w Uzdrowiskach Świętokrzyskich

W dniu 15 czerwca o godzinie 14.30 w Sanatorium Słowacki w Busku Zdroju odbędzie się spotkanie eksperckie „Ukraiński rynek turystyki medycznej – ukraiński pacjent”. Jest ono zorganizowane w ramach spotkań sieciujących III Konferencji uzdrowiskowej i przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych ekspertów z dziedziny turystyki medycznej, które odbędą się w dniach 15-18 czerwca w Busku Zdroju i Solcu Zdroju. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, działające w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Informacja na temat podjęcia uchwały w przedmiocie dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 1 czerwca 2016 roku uchwałą nr 1491/16 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Decyzję nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. Całkowita wartość projektu: 10 721 088,70 PLN, wydatki kwalifikowalne: 10 663 395,48 PLN, wnioskowane dofinansowanie: 9 063 886,16 PLN.

Data opublikowania:

Gry logiczne na pikniku z okazji Dnia Samorządowca

Gry logiczne na pikniku z okazji Dnia Samorządowca
Gry logiczne na pikniku z okazji Dnia Samorządowca

5 czerwca br. pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej  uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym „Samorządowcy Dzieciom” z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który odbył się w Parku Miejskim w Kielcach. organizatorem imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 301 z 332

Przejdź do strony