Wiadomości

Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych.. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań

Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań
Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań

Wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.3 RPO „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”, Poddziałania 9.2.3 RPO „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”, Poddziałania 8.3.1 RPO „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Podziałania 8.1.1 RPO „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Łączna wartość siedmiu projektów to ponad 7,5 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 6,2 mln zł. Różnego rodzaju pomoc uzyska w sumie 468 osób z terenu całego województwa.

Data opublikowania:

RESINDUSTRY, czyli jak wykorzystać OZE

Wypracowanie dobrych praktyk w kierunku niezależności energetycznej sektora przemysłu Unii Europejskiej poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii – to główny cel międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem.

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy
Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. RESINDUSTRY – Policies for Renewable Energy Sources in industry” (Polityka dotycząca efektywnego wykorzystania rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle), zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w lokalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim.  

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, listopad.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, listopad.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, listopad.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Przyznano pieniądze na budowę tras rowerowych i rozwój miejskiej komunikacji

Przyznano pieniądze na budowę tras rowerowych i rozwój miejskiej komunikacji
Przyznano pieniądze na budowę tras rowerowych i rozwój miejskiej komunikacji

Ponad 44 mln zł wsparcia ze środków unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – zostanie przeznaczonych na dofinansowanie projektów proekologicznych, zakładających rozbudowę sieci tras rowerowych i modernizację bazy komunikacji. Listę wybranych projektów zatwierdził Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zadania te  zgłosiły samorządy Kielc, Morawicy, Pińczowa oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 9 z 310

Przejdź do strony